Div. onderwerpen

Diverse onderwerpen via Vlichthus

Div. onderwerpenUitgelicht
3

Het stilzwijgen van God

Het stilzwijgen van God – The Silence of God – 1897 – Sir Robert Anderson. Na enige beschrijving van onvoorstelbare gruwelijkheden op de Armeense Christenen van 1894-1896 schrijft Sir Robert Anderson aan het begin van zijn boek “The Silence of God” (“Het stilzwijgen van God“) het volgende. Waar is dan die “Ware God” die zij…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het teken van Jona

Het teken van Jona – God hééft gesproken tot “de Zijnen”! Zeg niet dat de Ware God, die wij kennen als Here (Jehovah) Jezus Christus, de individuele mens, en de mensen als volkeren, in onwetendheid heeft gelaten over “Zijn Plan der eeuwen”. Een Plan dat in Christus uitgewerkt wordt en dat van een oude gevallen…

Div. onderwerpen
0

Overdenkingen inzake de drie-eenheidsleer

Op deze website is al vaker aandacht besteed aan het onderwerp “de drie-eenheidsleer”. Zowel gericht aan degenen die de leer van de drie-eenheid aanvaarden, zelfs noodzakelijk voor persoonlijk behoud vinden, als ook gericht aan de Jehovah’s Getuigen. Die wijzen deze leer af. Daarvoor in de plaats ontwikkelden zij echter een evenzo onware leer over “Vader…

Div. onderwerpenUitgelicht
1

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft. Dat heet in de Bijbel “het land des HEEREN”. Een land dat de HEERE al lang geleden beloofd had te geven aan Abraham, met name aan “zijn zaad”. Kanaänieten…

Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

Een bijbelse visie op de Britse troon. De troon van Groot-Brittannië. Het lijkt erop dat de grootste en meest duurzame dynastie in de wereldgeschiedenis haar langste tijd gehad heeft. Maar is dit ook zo? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen, moeten we eerst verstaan hoe deze monarchie begon – en waarom.…

Div. onderwerpen
0

De eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel. Men beschouwt de eenhoorn als een mythologische voorstelling.Als gelovige in Christus proberen wij te achterhalen, vanuit de Hebreeuwse tekst, wat de (profetische) betekenis hiervan is. Helaas ziet een wettische christen dit als verwerpelijk, gevaarlijk en onrein. Dat is onterecht en heel jammer, want zo ontgaan hen prachtige Bijbelse waarheden. Romeinen…

Div. onderwerpen
14

De Here Jezus Mens én God?

De Here Jezus Mens én God? Hoe steekt dat in elkaar, volgens de Bijbel dan? Want dit onderwerp is wellicht één van de zwaarst bediscussieerde thema’s onder gelovigen. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. (Zie o.a. artikel drie-eenheid.) Handelingen 2 vers 36 Bij de verwerking van de Bijbelstudie “Handelingen”, in de serie “De…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Onterechte aanvallen op Daniël

Onterechte aanvallen op Daniël. Daniël, profeet in dienst van de Ware God, de Schepper, Auteur van de Bijbel, werd in 607 v.Chr. weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Vele jaren later werd hij in een leeuwenkuil gegooid. (Daniël 6) Maar Gods bescherming zorgde ervoor dat hij er ongeschonden weer uitkwam. Daniël had namelijk nog het nodige…

Div. onderwerpenUitgelicht
7

Johannes leerde geen drie-eenheid

Johannes leerde geen drie-eenheid. Nee, bepaald niet! Hij had het nooit over een drie-enige God. Ik denk niet dat de “discipel welken Jezus liefhad” (Johannes 21 : 7) content zou zijn met wat religie en theologie aan hem toeschrijven inzake het Wezen Gods. Zij proberen namelijk via de Apostel Johannes nog een klein beetje van…

Div. onderwerpen
0

Het is alreeds geweest in de eeuwen

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. Dit zijn de woorden van de wijze koning Salomo. Wellicht lezen we er makkelijk over heen, of we denken dat “eeuwen” hetzelfde betekent als in deze tijd, namelijk 100…

Div. onderwerpen
0

De wijsheid in Spreuken 8

De wijsheid in Spreuken 8. Naar aanleiding van het wijzen op Spreuken 8 : 22-31. Een klein gedeelte citeren betekent meestal dat je wat, of zelfs heel veel mist, in het verhaal. Spreuken 8 – over de wijsheid – wordt gebruikt om het ontstaan van Jezus te verplaatsen naar het Oude Testament, naar het begin van…

AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Div. onderwerpenUitgelicht
1

De Leeuw der Lage Landen

Door H.W. van Woelderen (overgenomen uit “Een Nieuw Geluid”, tijdschrift van Bond Nederlands Israël. 58ste jaargang, nr. 5 2008) Heraldiek in Israël Voor het terugvinden van onze identiteit en voor het ons weer leren identificeren met het tienstammenrijk van Israël is een bestudering van de heraldische symbolen in de Lage Landen een onontbeerlijk facet. Wie…

Div. onderwerpen
0

Jozef van Arimathea en Jezus

Door H.W. van Woelderen (overgenomen uit “Een Nieuw Geluid”, tijdschrift van Bond Nederlands Israël. 2008 nr. 1) Behalve voor hen die de waarheid over Israël bestuderen, is voor de gemiddelde Nederlander de legendarische geschiedenis (of de geschiedkundige legende!) dat Jozef van Arimathea en Jezus Engeland bezochten volkomen onbekend. Het is uit de Nederlandse geschiedenisboekjes geschrapt.…

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drie-eenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Met enige regelmaat moet ik (Wim de Goeij) reageren op de leer van drie-eenheid of anders gezegd de drie-eenheidsleer. Onder andere (bijna) ex-Jehovah’s Getuigen komen er mee. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel…

Div. onderwerpen
3

Eigen volk eerst

Wat is er mis met “eigen volk eerst”? Zo’n beetje alles, als je politiek correct Nederland moet geloven. Wie een dergelijke uitspraak durft te doen, kan bijna altijd rekenen op veel hoon en afkeuring. Uit christelijke hoek klinkt niet veel anders. Verwijzend naar onze “Joods-christelijke” oorsprong (wat niet waar is…) wil bijna iedereen in die kringen maar…

Div. onderwerpen
2

Passion 2016: lang leve de kijkcijfers!

Stefan J. Bos weet als ervaren en breed geïnformeerde journalist Stefan de actualiteit heel goed te duiden en daarover zonodig bloemrijk te informeren. Hij staat daarbij altijd pal voor wat het Woord Gods te vertellen heeft. Passion voor entertainment En ik maar denken dat De Kruistocht de vreselijkste lijdensweg en vernedering was die een Mens…

Div. onderwerpen
0

Wie waren de Wijzen uit het Oosten?

Wijzen uit het Oosten. Het is bijna Kerst en dan mag de vraag zijn: Wie waren zij? Meestal wordt er gesproken over drie wijzen en ook op de talrijke tekeningen wordt dit uitgebeeld. Het ziet er in de hedendaagse verhalen en plaatjes toch vaak een beetje “kaal” uit, geheel in overeenstemming met zoals eigenlijk het hele verhaal…

Div. onderwerpen
2

Geschiedenis van Jehova Getuigen

Geschiedenis van Jehova Getuigen. William Jacob Schnell (18-01-1905 – 12-06-1973) begon goed. Al op jonge leeftijd kwam de in Amerika geboren Duitser tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus. Dat gebeurde aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Daar begint zijn fascinerende verhaal over 30 jaar van zijn leven binnen wat toen…

Div. onderwerpen
2

Onzin omtrent de zondagsrust

Onzin omtrent de zondagsrust. Met enige regelmaat komt het onderwerp zondag, zondagrust, wel of niet werken op zondag of wel of niet de winkel open op zondag langs in de media. Gisteren (2 december 2013) was het weer raak. Een supermarkteigenaar in Zeist (C1000) werd de dupe van de onzin over de zondag. Volgens enkele…

Div. onderwerpen
0

Uitvaartverdriet

Vandaag is de dag erna en ik heb last van “uitvaartverdriet”. De vorige uitvaart had ik dat niet. Oprecht blij was ik dat een wedergeborene, een kind van God, de strijd gestreden had. Haar ziek en gekweld lichaam had zij achtergelaten en ze had haar ogen opgeslagen op de plaats waar zij als gelovige al reeds lang…

Div. onderwerpen
4

Boek en DVD over Jozef

God zwijgt in deze tijd en doet – sinds de opstanding van de Here Jezus Christus – een voor de wereld verborgen werk aan Zijn Gemeente. De Bijbel is echter duidelijk over de periode ná dit werk aan de Gemeente van gelovigen. De nog te vervullen profetieën zijn helder over wat nog te gebeuren staat, maar ook de typologie spreekt daar…

Div. onderwerpen
0

Zo mooi kan een afscheidsdienst zijn

Tijdens een lange ziekteperiode, waarbij de onvermijdelijke uitkomst vaststond, dacht Toos goed na over de dienst ter gelegenheid van het afscheid van haar aardse leven. Het moest een getuigenis worden van de Here Jezus Christus, haar Heer en Heiland, waar zij haar hele leven zo vast op vertrouwd heeft en van Wie zij het onvergankelijke nieuwe…

Div. onderwerpen
0

NPO 1-radio met Ben Kok over islam

Vandaag (donderdag 22 januari) is de joods-christelijk pastor Ben Kok gasthoofdredacteur op Radio NPO 1. Ben Kok heeft een duidelijke en bepaald niet vleiende mening over de islam, gestoeld op gedegen onderzoek van de Koran en gesprekken met moslim-leraren. In de korte tijd die hij krijgt, vertelt hij daar heel helder over. Geen “geneuzel” en om de hete brei…

Div. onderwerpen
0

Machu Picchu Andes Peru verbluffend gebouwd

Uit hoofdstuk 17 van het nieuwste boek van Vlichthus: “Geheimen uit de oudheid” “Het is menselijk niet mogelijk,” zei Hyatt Verrill. Hij heeft gelijk. Maar het is toch gebeurd. De reusachtige bergen van de Peruaanse Andes zijn overweldigend mooi, totdat je de uiterst gevaarlijke hellingen opkijkt en daar op de top met doodsverachting ruïnes ziet…

Div. onderwerpen
0

Is de evolutietheorie bewezen?

Is de evolutietheorie bewezen? Zonder blikken of blozen wordt er op steeds grotere schaal verteld dat de evolutieleer bewezen is. Geen spoor van twijfel onder de “gelovigen” van het gedachtegoed, dat pas begon bij Charles Darwin en daarna door velen werd uitgebouwd tot een religie op zich. Wie geen aanhanger is van deze leer wordt…

Div. onderwerpen
0

Reis naar Egypte in 1997

Reis naar Egypte in 1997. In 1997 maakte ik een bijzondere tocht met het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) door Egypte. Een verslag daarvan (PDF) is te downloaden. Wij kwamen op een aantal plaatsen waar niet iedere toerist weet van heeft en zomaar kan komen. Bijvoorbeeld bij het huis waar Jozef met zijn Egyptische vrouw gewoond…

Div. onderwerpen
0

Geld als schuld

Dit is de Nederlandse ondertiteling van de internetdocumentaire “Money as debt“. Redacteur Barth van Dijk maakte er m.b.v. “knippen en plakken” een pdf-bestand van, zodat meer mensen van deze materie op de hoogte geraken. Een aantal grootse namen zijn bang voor iets “Een aantal van de grootste namen in de Verenigde Staten, in de sectoren…

Div. onderwerpen
0

Verklarende woordenlijst Statenvertaling

Het grote voordeel van de Statenvertaling (oorspronkelijk uit 1637) is dat de vertalers vaak zeer dicht bij de grondtekst zijn gebleven. In de loop der tijden is goed bekend geworden welke “vertaalfouten” er zijn. Statenvertaling voor echt bijbelstudie doen Voor wie echt bijbelstudie wil doen, is de Statenvertaling onmisbaar. Door gebruik wordt de oude taal…

Div. onderwerpen
0

Handelingen 29

Handelingen 29, want Handelingen kent in de Bijbel 28 hoofdstukken. Hierbij hoofdstuk 29. Handelingen 29 is een aprocrief hoofdstuk. Interessant voor wie meer over de “handelingen der apostelen” (zie boekenlijst Vlichthus) wil weten. En voor wie bekend is met de 10-stammen Israëls. Paulus in Londen Het hoofdstuk gaat over o.a. de reizen van de apostel…

Div. onderwerpen
1

Meer dan een timmerman

Meer dan een timmerman. In zijn verzet tegen het christendom stuitte Josh McDowell op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende bewijs leverden dat Jezus inderdaad mens-geworden God was. Doorslaggevende argumenten In dit boek beschrijft Josh McDowell enkele van de meest doorslaggevende argumenten die ertoe geleid…

Div. onderwerpen
0

Psalm 118

Psalm 118 : 1-29 / Verwijzing naar het nieuwe verbond. Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijne goedertierendheid is in der eeuwigheid. Eerste vers van deze Psalm is het belangrijkste Dit eerste vers van deze Psalm is eigenlijk meteen het belangrijkste. Hij wordt niet voor niets als eerste genoemd. Bovendien is het een…

Div. onderwerpen
0

Jozua

Jozua. De beloofde erfenis die leidt naar Kanaän. Jozua is een belangrijk persoon geweest in de bijbelse geschiedenis. We komen hem al vroeg tegen in de bijbel. Uit het gelijknamige bijbelboek weten we dat het volk Israël onder zijn leiding het land Kanaän binnentrok. Maar we komen hem al veel eerder tegen in Exodus 17…

Div. onderwerpen
0

De 70-ste jaarweek

De 70-ste jaarweek moet nog aanvangen! 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe…