Jezus

AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Blog Wim de Goeij
9

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis…

Blog Wim de Goeij
3

Even flink de waarheid zeggen

Even flink de waarheid zeggen. Mag dat nog wel? In Christelijke kringen liever niet. Daar kun je namelijk alleen maar mee kwetsen vinden degenen die daar tegen ageren. Niet doen dus, liever “pappen en nathouden”. Liever niks zeggen, terwijl je weet dat het fout is en dat zoiets zelfs desastreus kan aflopen. Alles om de…

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drie-eenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Met enige regelmaat moet ik (Wim de Goeij) reageren op de leer van drie-eenheid of anders gezegd de drie-eenheidsleer. Onder andere (bijna) ex-Jehovah’s Getuigen komen er mee. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel…

Blog v. Stempvoort
0

De huidige tijdgeest

De huidige tijdgeest is te kenmerken met: stuurloosheid, ijdelheid en gemakzucht in een steeds veranderende wereld. God echter was, is en blijft Dezelfde. Wij hebben de Ware God dan wel uit het publieke leven verbannen, maar Hij klopt aan jouw deur en wil in jouw hart wonen. Wanneer een hulpbehoevend mens op ons pad komt,…

A. Klein Haneveld 2
0

De Dynastie van Adam

De Dynastie van Adam. De geslachtsregisters van de Zoon des mensen. Door Ab Klein Haneveld De vier Evangeliën Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen dat er niet zoiets als een biografie van de Heere…

Div. onderwerpen
0

Wie waren de Wijzen uit het Oosten?

Wijzen uit het Oosten. Het is bijna Kerst en dan mag de vraag zijn: Wie waren zij? Meestal wordt er gesproken over drie wijzen en ook op de talrijke tekeningen wordt dit uitgebeeld. Het ziet er in de hedendaagse verhalen en plaatjes toch vaak een beetje “kaal” uit, geheel in overeenstemming met zoals eigenlijk het hele verhaal…

Blog v. Stempvoort
0

Een kerstviering met gasten…

Afgelopen vrijdag hebben we op school Kerst gevierd. Dit deden we niet slechts met mentoren en leerlingen, ook stagiaires wilden dit niet missen. We hadden namelijk gasten! Er kwamen 78 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) met twaalf begeleiders bij ons op bezoek. Om de gasten vanuit het AZC naar onze school te kunnen vervoeren, werden bussen ingezet…

Muziek
0

Mary did you know…

Mary did you know. Hoewel wat mij betreft de opstanding van Jezus van Nazareth en Zijn aanstelling tot Christus, (Petrus in Handelingen 2: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.”) het hoogtepunt van het Evangelie is, begint het…

Advocaal
0

De voetwassing

De voetwassing. Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt en de volgende dag gekruisigd zal worden, geeft deze lange redevoering op typologische en profetische wijze, aanschouwelijk onderwijs over…

Div. onderwerpen
1

Meer dan een timmerman

Meer dan een timmerman. In zijn verzet tegen het christendom stuitte Josh McDowell op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende bewijs leverden dat Jezus inderdaad mens-geworden God was. Doorslaggevende argumenten In dit boek beschrijft Josh McDowell enkele van de meest doorslaggevende argumenten die ertoe geleid…