Abraham en 50 jaar
AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk een Abraham- of Sarah-pop. In verband met het Abraham zien of Sarah zien. Ze zijn er in allerlei wonderlijke vormen. Het is een gewoonte geworden, hoewel slechts een enkeling zal weten waar dit gebruik vandaan komt.

Abraham en 50 jaar in Johannes 8

Gelovigen in de Here Jezus Christus en Zijn Woord de Bijbel weten misschien nog wel dat de combinatie “Abraham en 50 jaar” uit de Bijbel voortkomt. Het komt aan de orde in Johannes 8, waar de Here Jezus de Farizeeën (de religieuzen) klip en klaar laat weten Wie Hij is. Niet zonder gevaar, want het hoofdstuk besluit met: “Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen.” Maar kennen gelovigen ook de betekenis van deze geschiedenis? Ongelovigen, zij die niet geloven in Gods Heilsplan in de Here Jezus Christus en dus ook niet in wat geschreven staat in Zijn Woord, weten niks over de Bijbelse achtergronden van Abraham en 50 jaar. Dat is jammer, want het kennen van de echte betekenis van Abraham en 50 jaar bepaalt ons bij Gods onvergankelijke beloften voor Zijn Schepping.

Waarom worden Abraham en de leeftijd van 50 jaar aan elkaar gekoppeld door de Farizeeën? De Here Jezus bestrijdt het in totaal niet. Hij weet waar ze het over hebben. Hij weet wat ze bedoelen. Hij gebruikt het om hen (en al wie het leest) te kunnen vertellen Wie Hij werkelijk is.

Bijbelse Waarheid in het getal 50

Op de website advocaal.nl in het artikel “Alle 13 goed”, schrijft Ad Leeuwenhage over dit onderwerp:

Een zeer bekend voorbeeld van deze bijbelse Waarheid, uitgedrukt in een getal, vinden wij in Johannes 8:56-58:

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen 50 jaren, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.

De HEERE Jezus zegt, dat Abraham een ontmoeting had met de HEERE en dat Abraham zich toen al verheugd heeft, en in sterk verlangen uitgezien heeft naar die blijde dag, wanneer Abraham zijn Verlosser aanschouwen mag. Want in de Nieuwe Schepping zal Christus aan hem verschijnen.

De Joden zeiden:

Hoe kunt U Abraham nu in het verleden gezien hebben?

U bent toch zeker niet de HEERE (Jehovah), namelijk de Ik Ben?

U zult Abraham pas zien op de Jongste Dag.

U zult pas deel hebben aan de Nieuwe Schepping als U 50 bent. U zult Abraham pas zien in de Nieuwe Schepping, namelijk als U de volheid van de 7 (en dat is 7 x 7 = 49) achter U hebt. Als U de volheid van de 7 dagen van deze wereld, achter U hebt, en U dus in het 50e jaar (= type van de Nieuwe Schepping) aangekomen bent.

De HEERE Jezus zegt:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (er staat echter: “Ik Ben”)

Voordat Abraham er was, was Ik er al. Abraham heeft Mij ontmoet als Jehovah (Genesis 12) en hij heeft zich wél in Mijn dag verheugd.

Op dat Woord, wilden zij de HEERE Jezus stenigen. De Schriftgeleerden wisten wel wat de inhoud van het getal 50 moest voorstellen. En zeker de HEERE Jezus weet de inhoud van het getal 50.

Hoewel vele 50-jarige Christenen een pop van Abraham of van Sarah in hun tuin zetten, weten zij absoluut de overdrachtelijke betekenis hier niet meer van. En 50-jarige ongelovigen zullen Abraham al helemaal niet zien! Zij zullen misschien hooguit nog een glimp van Abraham opvangen, voordat zij, door blijvend ongeloof, verloren zullen gaan. (Lukas 13)

Meer weten over getallen in de Bijbel?

Er is veel en veel meer te vertellen over getallen in de Bijbel, vooral in het Hebreeuws. Ze verkondigen op een bijzondere en rijke wijze Gods Waarheid. Ga daarvoor naar de website van Ad Leeuwenhage.


Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *