Christus

Div. onderwerpen
0

De wijsheid in Spreuken 8

De wijsheid in Spreuken 8. Naar aanleiding van het wijzen op Spreuken 8 : 22-31. Een klein gedeelte citeren betekent meestal dat je wat, of zelfs heel veel mist, in het verhaal. Spreuken 8 – over de wijsheid – wordt gebruikt om het ontstaan van Jezus te verplaatsen naar het Oude Testament, naar het begin van…

AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Blog v. Stempvoort
0

Ik heb U nodig!

Ik heb U nodig! Ademhalen is het eerste dat een baby doet zodra het ter wereld komt. Een mens heeft lucht nodig om in leven te blijven. Daarna krijgt een baby te drinken, wordt hij of zij aangekleed, geknuffeld en in een lekker warm bedje gelegd. Drinken, voedsel, genegenheid, kleding, onderdak, een bed. Allemaal zaken…

Blog v. Stempvoort
0

Onze identiteit in Christus

Onze identiteit in Christus. Wie ben je? De boodschap van de Bijbel is een serieuze zaak. Eén van levensbelang en van cruciaal belang voor de eeuwigheid. Het is de boodschap van God, Die iets eeuwigs en onvergankelijks tot stand brengt door middel van iets tijdelijks en vergankelijks. Het onzichtbare Woord van God werd zichtbaar en…

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drie-eenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Met enige regelmaat moet ik (Wim de Goeij) reageren op de leer van drie-eenheid of anders gezegd de drie-eenheidsleer. Onder andere (bijna) ex-Jehovah’s Getuigen komen er mee. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel…

Blog v. Stempvoort
0

De huidige tijdgeest

De huidige tijdgeest is te kenmerken met: stuurloosheid, ijdelheid en gemakzucht in een steeds veranderende wereld. God echter was, is en blijft Dezelfde. Wij hebben de Ware God dan wel uit het publieke leven verbannen, maar Hij klopt aan jouw deur en wil in jouw hart wonen. Wanneer een hulpbehoevend mens op ons pad komt,…

Uitgelicht
3

Vers voor vers door de Romeinenbrief

Dank voor de Romeinenbrief! Paulus leerstellige brief aan de Romeinen is voor degene die Gods Woord wil onderzoeken uitermate belangrijk om door te nemen. De huidige toestand van de schepping, en van de mens in het bijzonder, worden in de Romeinenbrief behandeld. Maar ook de geweldige, altijd blijvende en door God Zelf verzorgde verlossing komt…

Blog Wim de Goeij
0

De Geest overtuigt van zonde…

Ik hoorde laatst: “In de Bijbel staat dat de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde”, uitgesproken in de context dat iemand die niet-gelovig is, door de Heilige Geest overtuigd wordt dat hij of zij zondig is, met de bedoeling om tot bekering te komen. Meteen dacht ik: dat kan niet waar zijn, gewoon omdat…

Muziek
0

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder, staat er in het overbekende lied van componist Ludwig von Beethoven. Dat geloof ik ook, maar dan alleen in Christus en op geen enkele andere manier. Dus ook niet via de eenwording van Europa waaraan men nu via politieke kanalen werkt. Het Europese volkslied Deze webpagina van de Europese Unie geeft wat informatie…

Blog v. Stempvoort
1

Verblijden in lijden

Er woedt een strijd, de eeuwen door. De geschiedenis van de mensheid, sterker nog, de geschiedenis van de schepping is er één van strijd, een strijd tussen goed en kwaad. De strijd tussen de Heere God en de satan. Al het lijden op aarde, alle strijd, pijn, ellende, oorlog, honger, dood: het is allemaal de…

Samenvattingen
2

Wuppertal 2015, Het zaad van Abraham

In Lukas 3 vinden we een geslachtslijn die begint bij de Heere Jezus en terugloopt tot op Adam. In Matthéüs 1 vinden we ook een geslachtsregister. Die begint in omgekeerde volgorde, echter niet bij Adam, maar bij Abraham en eindigt bij de Heere Jezus Christus, het Zaad van Abraham. De beloften waren wel vererfd, maar…

ActueelBlog Wim de Goeij
0

Zijn we er tóch ingetuind!

Deze website wijst op de God van de Bijbel, op Zijn Woord (dat wij kennen vanuit de Bijbel) en op Zijn uitgedrukte beeld: de Here Jezus Christus, Die door God (Schepper van hemelen en aarde) bij Zijn opstanding aangesteld werd tot Zoon (erfgenaam) en Die wij ook kennen vanuit de Bijbel. Deze website mag ook…