Div. onderwerpen
4

Boek en DVD over Jozef

God zwijgt in deze tijd en doet – sinds de opstanding van de Here Jezus Christus – een voor de wereld verborgen werk aan Zijn Gemeente. De Bijbel is echter duidelijk over de periode ná dit werk aan de Gemeente van gelovigen. De nog te vervullen profetieën zijn helder over wat nog te gebeuren staat, maar ook de typologie spreekt daar rijkelijk over.

Jozef als type van Christus in Zijn vernedering en verhoging

Gods Woord is in ruime mate voorzien van typologie. Daarmee wordt Gods Plan op een andere wijze overgebracht. De typologie in de Bijbel is een absolute verrijking van de manier waarop de Heer informatie verstrekt. Het is aan ons mensen om er kennis van te nemen om vervolgens te geloven wat de Heer gesproken heeft.

Wellicht de omvangrijkste typologie is te vinden in de geschiedenis van Jozef, als type van Christus in Zijn vernedering en verhoging. Wat een veelkleurige waarheid en geestelijke rijkdom wordt ons aangeboden. De heilsgeschiedenis wordt verteld in het indrukwekkende verhaal van Jozef en zijn broers.

Jozef is vooral bekend van zijn leven in Egypte. Dat land staat symbool voor de wereld en Jozef is een type van de Here Jezus Christus, Die macht heeft om Zijn volk in de wereld te bewaren en daaruit met sterke arm te verlossen. Net zo zeker als dat gebeurde in de geschiedenis van Jozef zal dit gaan gebeuren in de tijd die nog voor ons ligt. De Heer heeft daarover gesproken en in het beeldverhaal van Jozef “zichtbaar” gemaakt.

Boek en DVD over Jozef

Via het boek “Jozef als type van Christus in Zijn vernedering en verhoging”, vele jaren terug uitgegeven door Het Morgenrood in Bodegraven, geeft schrijver Jb Klein Haneveld († 1988) ons waardevolle informatie. Dat wordt versterkt door de film (DVD, 180 min. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld) over het leven van Jozef te bekijken. Deze combinatie laat het verhaal van Jozef tot ons doordringen. Het sterkt ons in de wetenschap dat wat God belooft heeft uitgevoerd zal worden conform Zijn Plan.

De DVD (€ 8,00) en het boek (191 pag. € 12,00) zijn bij Vlichthus te verkrijgen.


Een bijzonder cadeau

Tip: De combinatie boek en DVD is heel geschikt om cadeau te geven. Bestel bij Vlichthus en geef het adres door waar de combinatie naar toe gestuurd kan worden.


Boek en DVD over Jozef

4 reacties op "Boek en DVD over Jozef"

  1. Beste,

    graag zou ik Boek en DVD over Jozef willen bestellen. Verder zoek ik ook eenvoudig notenschrift voor orgelspel.

    Hartelijke groet.

    1. Dat kan. Aan de rechterkant van deze website staat “STUUR EEN E-MAIL (klikken)”. Via deze route kun je de bestelling plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *