Onterechte aanvallen op Daniël
Div. onderwerpenUitgelicht
0

Onterechte aanvallen op Daniël

Onterechte aanvallen op Daniël. Daniël, profeet in dienst van de Ware God, de Schepper, Auteur van de Bijbel, werd in 607 v.Chr. weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Vele jaren later werd hij in een leeuwenkuil gegooid. (Daniël 6) Maar Gods bescherming zorgde ervoor dat hij er ongeschonden weer uitkwam. Daniël had namelijk nog het nodige te doen. Er moest een zeer belangrijk boek geschreven worden. Het boek dat zijn naam draagt: Daniël.

Het boek Daniël en het profetisch Woord

Om en nabij -530 moet het boek voltooid zijn. Met daarin opgetekend, wat ik noem, de “backbone” (ruggengraat) van het profetische Woord, dat overigens volgens de apostel Petrus “zeer vast is”. (1 Petrus 1 : 19) Daarnaast: “… geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging”. (1 Petrus 1 : 20) Wat betekent dat profetieën in de Bijbel met elkaar vergeleken moeten worden, over elkaar heen gelegd, anders is begrip en verklaring simpelweg onmogelijk. Zonder Daniël kun je niks met Matthéüs 24 en 25 en ook niet met het laatste hoofdstuk van dé Schrift: Openbaring.

Wie het profetische Woord Gods, dat wat voorzegd en gebeurd is én dat wat voorzegd en nog niet gebeurd is of nog niet definitief, wil verstaan, kan nooit en te nimmer om het boek Daniël heen. Het is een cruciaal boek in, wat ik in ieder geval beschouw als, het Boek Gods. 

Daniël opnieuw in de leeuwenkuil

Dat vindt niet iedereen en dus is er kritiek Daniël. De “hogere schriftkritiek”, zo heet dat nu eenmaal, werpt hem opnieuw “in de leeuwenkuil”. Maar ook nu komt hij daar weer ongeschonden uit tevoorschijn, zo zal blijken.

Wat is namelijk het geval? Er zijn kennelijk heel wat mensen, ongelovigen meestal, maar helaas ook “ongelovige-gelovigen”, die zich liever niets gelegen laten zijn aan Gods (toekomst)voorspellingen. Daar zit men niet op te wachten. En wat doe je dan? Dan verzin je iets om in één klap dat hele profetische Woord onderuit te kunnen halen. Zodat het van geen waarde meer is. Je plaatst een aanval. In dit geval op het boek Daniël.

Concreet komt het neer op de ontkenning dat de in de 6e eeuw vóór Christus levende Daniël, een Jood, het boek geschreven heeft. Het zou ergens in de 2e eeuw v.Chr. geschreven zijn. Toen leefde de Daniël van de Bijbel echter niet.

Onterechte aanvallen op Daniël

De onterechte aanvallen op Daniël bestaan o.a. uit deze punten:

  1. Profetie is onmogelijk. De profetieën in Daniël zijn te goed om waar te zijn en moeten dus wel ná de gebeurtenissen geschreven zijn. Daniël is geschreven in de 2e eeuw (± -132). Nádat ze gebeurd zijn en en niet in de 6e eeuw, vóórdat gebeurd is wat voorspeld werd.
  2. Het boek werd niet geschreven door Daniël en het was geen profetie, het is slecht geschreven geschiedenis. Dingen waarover Daniël schrijft, zijn niet gebeurd. Genoemde personen hebben niet bestaan. Het is een doelbewuste leugen.
  3. Er zijn taalkundige problemen. Er komen 3 talen voor in Daniël. Daniël heeft meerdere auteurs.
  4. De theologie van Daniël is te vooruitstrevend.
  5. Het boek Daniël staat in het verkeerde gedeelte van de Bijbel, om profetie te kunnen zijn. Het is ingedeeld bij de schrijvers en niet bij de profeten.

God als onfeilbare Auteur staat ter discussie

De genoemde punten, aanvallen op Daniël, worden geplaatst door critici die wat de Bijbel zegt eigenlijk nooit als autoriteit, d.w.z. van God afkomstig en dus waar, erkennen. Dit is niet te bestrijden. Wat je ook zegt, altijd zal de Bijbel als het onfeilbare Woord Gods ter discussie staan. Er zal dan ook nooit een eind komen aan de sceptische en onterechte aanvallen op bijvoorbeeld Daniël en op de Bijbel in z’n geheel.

Op alle andere punten is het geen enkel probleem om de antwoorden te vinden die recht doen aan wat de Bijbel zegt, namelijk dat het Bijbelboek Daniël in de 6e eeuw, dus vóór alles wat daarna plaatsvond en nu nog moet plaatsvinden, geschreven is door Daniël, die in -607 uit Jeruzalem in ballingschap weggevoerd werd naar Babel.

Bewijs voor authenticiteit Daniël in Qumran rollen

Mike Winger, maakte een prima video (Engelstalig), die de aangevoerde aanvallen op Daniël goed onderbouwd onderuit haalt. Hij kan beschikken over de in 1948 gevonden Qumran rollen (Dode Zee rollen). Daarmee wordt de bewijsvoering dat de “hogere schriftkritiek” tot achterhaalde onzin maakt, alleen maar eenvoudiger.

Wie nu nog deze kritieken op Daniël inbrengt, en dat gebeurt nog steeds, heeft “even niet opgelet”. Komt dan niet verder dan Wikipedia op dit punt. En dat dit niet verstandig is, laat Mike Winger ook zien.

Wie meer wil weten over Daniël en de profetieën daarin, kan de gratis PDF van Bijbelstudie 5. Daniël downloaden.

Sir Robert Anderson “Daniël in the critics’ den”

Veel langer geleden, en dus zonder “Qumran”, schreef Engelsman Sir Robert Anderson, met “Daniël in the critics’ den” (“Daniël in de leeuwenkuil van de critici”), de schriftkritiek al het afvoerputje in. Al vanaf begin 1900 hoeft er geen enkele twijfel meer te bestaan over het boek Daniël. Vóórdat de “hogere schriftkritiek” die kritiek ineens introduceerde, was er evenmin enige twijfel over.

Wie Daniël nu nog aanvalt, wil gewoon niet buigen voor de Auteur Zelf. En dat is niet bepaald een verstandige zaak.

Hierbij de link naar de PDF van “Daniël in the critics’ den” (Engels).

Hierbij de link naar de Nederlandse vertaling (PDF), met als titel: “Daniël in de leeuwenkuil van de critici”.

Mike Winger video “Defending Daniël en profetie”

Mike Winger verdiept zich in deze video in Babylon, Nebukadnezar, Nabonidus, Gubaru (Gobarias), Ugbaru, Belsazar en Cyrus, Darius, de Chaldeeën, de Meden en Perzen, Cambyses en nog in veel meer namen, functies en wetenswaardigheden.

Er is een vertaling, (zie PDF) maar die heb ik nog niet kunnen toevoegen aan de Youtube-video. Mocht iemand daarbij kunnen helpen, neem dan even contact met mij op via bijbelstudie@vlichthus.nl.Onterechte aanvallen op Daniël

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *