verlossing

A. Klein Haneveld
0

De bloedbruidegom – 77

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!…

Blog v. Stempvoort
0

All Lives Matter!

Black Lives Matter! And yellow lives, red lives, white lives, the gay, the straight, the vegan, the old, the young and the unborn lives matter. ALL LIVES MATTER! Op de plaats waar we heel ingetogen op 4 mei de doden herdachten hebben en op 5 mei onze vrijheid vierden, zijn onlangs duizenden mensen samengekomen om…

Uitgelicht
3

Vers voor vers door de Romeinenbrief

Dank voor de Romeinenbrief! Paulus leerstellige brief aan de Romeinen is voor degene die Gods Woord wil onderzoeken uitermate belangrijk om door te nemen. De huidige toestand van de schepping, en van de mens in het bijzonder, worden in de Romeinenbrief behandeld. Maar ook de geweldige, altijd blijvende en door God Zelf verzorgde verlossing komt…

A. Klein Haneveld
0

Ruth – 8

Ruth 3 : 2, 9 2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? 9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. In de geschiedenis van Boaz en Ruth…

A. Klein Haneveld
0

De Levietische offers – 7

De Levietische offers. Jesaja 53 : 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53 bepaalt ons bij een van de belangrijkste gedachten uit de Bijbel, namelijk dat onze zaligheid…