Toegevoegd

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Gerelateerde berichten

9 Reacties

 1. 1

  Hoc est

  Beste Wim,

  Ja, de kerkgeschiedenis moet een groot raadsel voor je zijn, dat was het ook voor de gote theoloog Bavinck.

  Ik vind het overigens een prima idee hoor kritiek te hebben op de RK kerk of de Jehovah Getuigen, maar dat gebeurt wel van uit jouw eigen specifieke christelijke kerkgenootschap, en dat is een zwakte bod. Wie moet ik geloven. Op basis van de bijbel kom je er niet. Er zijn momenteel zo`n 40.000 christelijke denominaties en er komen er nog dagelijks bij.

  Toch Jezus heeft maar één Kerk gesticht, Snap jij het?

  http://www.calledtocommunion.com/2009/06/christ-founded-a-visible-church/

  http://www.calledtocommunion.com/2009/06/christ-founded-a-visible-church/

  Reply
 2. 2

  hoc est

  Wim schrijft:

  “ben niet verbonden aan enige denominatie.”

  Okay, dan kun je speken van een Jezus-ik -en-mijn-bijbel-christen. Ook dat kun je als een denominatie zien.

  Reply
 3. 3

  hoc est

  Beste Wim,

  Je schreef:
  “Och, och, wat is daar een onvoorstelbare hoeveelheid ellende en onwetendheid uit voortgekomen.”

  Realiseer je wel dat je je bijbel gekregen hebt via de Katholieke Kerk. Zoals je weet is de leer van Jezus over de antieke wereld verspreidt voordat er één letter van het NT op papier werd gezet, door prediking van de Kerk. Decenia later werd de Blijde Boodschap op schrift gesteld. Maar er was toen nog geen sprake van het NT. Pas op het eind van vierde eeuw, begin vijfde eeuw heeft de Katholieke Kerk een deel van deze schriften gecanoniseerd als zijnde het NT. Luther heeft in de 16de eeuw getracht enkele boeken uit het NT te verwijderen omdat dat niet strookte met zijn nieuwe leer, maar het is hem niet gelukt. Je hebt wel veel kritiek op de Katholieke Kerk, maar als je het NT aanvaardt, dan accepteer je in feite de authoriteit van de Katholieke Kerk.

  Groet.

  Reply
 4. 4

  Hoc est

  Hoc est schreef:

  “Okay, dan kun je speken van een Jezus-ik -en-mijn-bijbel-christen. Ook dat kun je als een denominatie zien.

  Om het maar eens “plastisch” uit te drukken, een dergelijke denominatie heeft overeenkomt met een condoom: het omvat maar één lid.

  Groet.

  Reply
  1. 4.1

   Wim

   @Hoc est: Jouw reacties worden er helaas niet beter op. Je hebt kennelijk een missie, zo concludeer ik uit jouw reacties. Misschien is het een idee om een eigen website te beginnen, dan hoef je die gedachten en meningen niet meer op deze website te plaatsen.

   Reply
 5. 5

  hoc est

  Wim schreef:

  “Je hebt kennelijk een missie…..”

  Voor missie of zending om maar eens die mooie Protestantse term te gebruiken m.b.t. het Evangelie moet je opdracht hebben gekregen, d.w.z. je moet bevoegd zijn. Ik heb die bevoegdheid niet gekregen en ik vermoed dat dat voor jou en andere schrijvers op deze site ook geldt.

  Jezus zegt tegen zijn leerlingen zo als ik door de Vader gezonden ben zo zend ik ook U. De leerlingen kregen dus deze opdracht, ze werden bevoegd zal ik maar zeggen. De leerlingen op hun beurt zonden ook weer leerlingen en die leerlingen zonden ook weer hun leerlingen enz enz. Op deze manier is er een ononderbroken lijn van bevoegde gezondenen van de oudheid tot op de huidige dag.

  In deze topic uit je veel kritiek op de kerkgeschiedenis en dit opzicht lijk je wel op de grote theoloog Karl Bart voor wie de kerkgeschiedenis een raadsel is.

  Jezus heeft maar één Gemeente gesticht en een leider aangewezen die de sleutels van het koninkrijk van de hemel ontvangt (Mat. 16,18). Dit gaat terug op Jesaja 22, 22 dat als de koning weggaat er een plaatsvervanger wordt aangesteld. Het is een opdracht, een ambt, de omstanders wisten direct waar Jezus op doelde. Verder kreeg de aangewezen leider de macht om te binden en te ontbinden. Een christen heeft naast de bijbel ook een geschiedenisboek nodig om die ene Gemeente die Jezus gesticht heeft te traceren.

  Vlichthus schrijft over zichzelf:
  “Evenmin wil Vlichthus “de wet” of “leefregels” overbrengen.”

  Dat is juist, Vlichthus heeft die bevoegdheid niet, en al die duizenden denominaties die in naam van Jezus werken ook niet. Alleen de Gemeente die Jezus heeft gesticht, en nog steeds aanwezig is, is daartoe bevoegd.

  “In het vaste besef te leven als wedergeboren kind van God, past het om nergens anders op te wijzen dan op de Genade van Christus en op al wat in de Schrift geschreven staat.”

  Dat is het enige wat je kan doen als je niet bevoegd bent, je wordt dan bij de interpretatie van de Schrift (het onfeilbare Woord van God) aan jezelf overgelaten om te beslissen wat “de wet” of “leefregels” zijn.

  Oh Mensch bewein dein Sünde gross.

  Groet

  Reply
 6. 6

  Francis

  Dus Wim vindt eigenlijk óók alle religies valse religies. Waar hebben we dat vaker gehoord? Zo niet, dan op z’n minst dat je ze niet nodig hebt. Ik begrijp ook niet dat je mensen wil overtuigen van het gevaar of kwaad van welke kerk dan ook. Dat zou jij toch juist NIET meer moeten willen. God is genade en wanneer wij voor Hem staan zal mijns inziens onze denominatie onze minste zorg zijn.

  Reply
  1. 6.1

   Wim

   @Francis: De Jehovah’s Getuigen classificeren alle andere religies tot valse religie. Ze zijn dus zelf ook een religie, ook al ontkennen ze dat dit zo is. Maar de praktijk wijst anders uit. Men hanteert namelijk de wet voor hun leden en men bepaalt hoe de mens God zou moeten dienen. Ze vertellen daarnaast wat God bedoeld zou hebben in Zijn Woord, ook al wijkt dat af van wat er staat. Kortom men voldoet, net zoals alle religies, aan de definitie van religie als eigengemaakte godsdienst. Ik heb het dus niet over of een religie vals is of niet. Dat is niet belangrijk voor mij. Alle religie is niet verenigbaar met de Genade Gods. Een gelovige zou daar uit leven en niet volgens de regels van welke religie dan ook. De Here Jezus Christus vraagt van ons geen lidmaatschap of het aanhangen van een religie, maar slechts geloof (vertrouwen) in wat Hij gesproken heeft. Onder andere over wet en genade. Wij leven niet uit of onder de wet, dus niet uit of onder religie, maar alleen uit Zijn Genade.

   Reply
 7. 7

  hoc est

  “Ze vertellen daarnaast wat God bedoeld zou hebben in Zijn Woord, ook al wijkt dat af van wat er staat.”

  Hiermee geef je aan dat je jezelf als norm neemt om te weten/vertellen wat de er wel staat. Maar waar in de bijbel kan jij aantonen dat jij opdracht gekregen hebt om die norm te zijn. Als jij en ik een verschil van mening hebben over wat een bijbel passage betekent. dan moeten we toch naar een bevoegde instantie kunnen gaan om te vragen hoe het wel zit, want anders zijn we over de meeste heilige dingen aan ons zelf overgelaten.

  “De Here Jezus Christus vraagt van ons geen lidmaatschap of het aanhangen van een religie, maar slechts geloof (vertrouwen) in wat Hij gesproken heeft”

  Dat klopt, maar de Here Jezus heeft ons één Gemeente (Hij wil ons daar) gegeven, die gebaseerd is op zijn discipelen en in het bijzonder op Petrus, dat kun je lezen in Mat. 16,18, die de bevoegdheid heeft ontvangen om te binden en te ontbinden. En Hij geeft ze later de opdracht om te onderwijzen al wat hij gezegd heeft. Zijn leerlingen op hun beurt bevoegden anderen om te onderwijzen wat zij ontvangen hadden. Zo is het gegaan door alle eeuwen, deze Gemeente in nog steeds zichtbaar onder ons, want in Mat 16,18 geeft Jezus de verzekering dat de poorten van Hades haar niet zullen overweldigen.

  Je moet goed begrijpen dat er in de eerste vier eeuwen nog geen NT was, er waren in de loop van de eerste eeuw wel allerlei geschriften ontstaan, maar van een NT was nog geen sprake. Pas op het einde van de vierde eeuw, begin van de vijfde eeuw heeft de ene Gemeente die Jezus gesticht heeft vastgesteld welke geschriften het geïnspireerde Woord van God is, zijnde het NT.

  Hieronder nog het verhaal van een predikantenechtpaar die er op basis van de bijbel er niet uitkwam op welke manier een vrouw zich moet kleden, maar op hun zoektocht een bevoegde instantie vonden die daar wel een zegje over kon zeggen.

  https://www.youtube.com/watch?v=gYjWt3ujTI8

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij