verbond

A. Klein Haneveld
0

73. Leiding en lot

Leiding en lot. Romeinen 8 : 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven bepaalt en…

Samenvattingen
0

14 betere dingen

In Hebreeën wordt 14 keer gesproken over iets beters. Als je zelf gaat tellen kom je niet aan 14, maar volgens Dr. E.W. Bullinger zijn het er 14. Deze 14 betere dingen hebben natuurlijk te maken met een veel beter verbond. In boeken die gaan over de “Inleiding tot de Bijbel”, lees je doorgaans wat…

Samenvattingen
0

Een veel beter Verbond

Een nieuw verbond hoeft niet noodzakelijk een beter verbond te zijn, maar in dit geval is het ten opzichte van het oude verbond (het Mozaïsche verbond) een veel beter verbond. Het feit dat er een nieuw verbond kwam betekent niet dat God veranderlijk is. Hij is onveranderlijk en altijd Dezelfde, maar Hij doet niet altijd…

Div. onderwerpen
0

Psalm 118

Psalm 118 : 1-29 / Verwijzing naar het nieuwe verbond. Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijne goedertierendheid is in der eeuwigheid. Eerste vers van deze Psalm is het belangrijkste Dit eerste vers van deze Psalm is eigenlijk meteen het belangrijkste. Hij wordt niet voor niets als eerste genoemd. Bovendien is het een…

Samenvattingen
0

De Verbondsakte

Toen het volk Israël uit Egypte trok, kreeg het bij de berg Sinaï de wet. Dat was ter gelegenheid van het verbond dat God met Israël sloot. Bij de Sinaï trouwde Israël met God en de wet gold daarbij als huwelijkse voorwaarde. Je kunt de wet dus beschouwen als de huwelijkse voorwaarden of als de…