religie

Div. onderwerpenUitgelicht
7

Johannes leerde geen drie-eenheid

Johannes leerde geen drie-eenheid. Nee, bepaald niet! Hij had het nooit over een drie-enige God. Ik denk niet dat de “discipel welken Jezus liefhad” (Johannes 21 : 7) content zou zijn met wat religie en theologie aan hem toeschrijven inzake het Wezen Gods. Zij proberen namelijk via de Apostel Johannes nog een klein beetje van…

Blog Wim de Goeij
9

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis…

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drie-eenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Met enige regelmaat moet ik (Wim de Goeij) reageren op de leer van drie-eenheid of anders gezegd de drie-eenheidsleer. Onder andere (bijna) ex-Jehovah’s Getuigen komen er mee. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel…

Blog Wim de Goeij
0

Theoloog des Vaderlands

De “stand des Vaderlands” is te zien in wat de huidige Theoloog des Vaderlands denkt en bekendmaakt. Niet best, om het maar vriendelijk te houden. Om Bijbelstudie gaat het niet. Het is – zoals zo vaak – puur humanisme. De mens staat centraal. Het gaat om religie, om eigengemaakte godsdienst dus. Het Plan Gods en…

Blog Wim de Goeij
1

Laat u in Christus met God verzoenen

Minister President Mark Rutte: “Nederland is in oorlog met IS en niet met de islam. We zijn niet in oorlog met een geloof”. Deze gedachte wordt steeds vaker naar voren gebracht. De huidige problemen zouden door slechts een paar idioten, die de islam verkeerd interpreteren en misbruiken voor hun doelstellingen, worden veroorzaakt. Het idee is: schakel die…

Blog Wim de Goeij
1

Leger des Heils of Paus voor daklozen?

Leger des Heils of Paus voor daklozen? Een Utrechtse straatverkoper haalde het wereldnieuws. Hij mocht de Paus interviewen voor een artikel in de daklozenkrant. Het interview zelf was dus “groot nieuws”. De hoofdredacteur was zelfs ontroerd door de massale aandacht voor Straatnieuws. De Paus en de straatkrant Verder bleek het belangrijk dat de Paus wel een…

Div. onderwerpen
2

Geschiedenis van Jehova Getuigen

Geschiedenis van Jehova Getuigen. William Jacob Schnell (18-01-1905 – 12-06-1973) begon goed. Al op jonge leeftijd kwam de in Amerika geboren Duitser tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus. Dat gebeurde aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Daar begint zijn fascinerende verhaal over 30 jaar van zijn leven binnen wat toen…

Actueel
12

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…