A. Klein Haneveld
0

77. De bloedbruidegom

De bloedbruidegom wordt genoemd in:

Exodus 4 : 24, 25

En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden.

Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!

In Exodus 4 vers 24 staat dat de HEERE Mozes “zocht te doden”. Dit gebeurde onderweg naar Egypte, in de herberg waar Mozes zou overnachten. Wat heeft de Heer tegen Mozes? Waarom moet Mozes ernstig ziek worden, want dat is wat er gebeurt. Waarom probeert de HEERE zijn leven van hem weg te nemen? Wat heeft hij dan verkeerd gedaan?

Mozes is een type van de Here Jezus

Dit alles is op z’n minst vreemd, op het eerste gezicht. Want Mozes was toch juist door de HEERE aangesteld om Zijn knecht te zijn? Hij was de verlosser van Israël onder het Oude Verbond. Daartoe had God hem juist geroepen! Als de Heer Mozes zou doden, dan kon Mozes die opdracht niet uitvoeren. Als we echter in gedachten houden dat Mozes een type is van de Here Jezus, de Verlosser Israëls onder het Nieuwe Verbond, dan wordt het eenvoudiger om te begrijpen waar hier over gesproken wordt.

De Here Jezus is “op den weg” naar de verlossing van deze wereld en maakt een “tussenstop”, in “de herberg”. Dat staat voor het optreden van de Here Jezus tijdens Zijn “aardse omwandeling”. Daar “komt de HEERE Hem tegen”, met de bedoeling Hem te doden. Dat was kennelijk noodzakelijk, maar het gebeurt uiteindelijk toch niet… 

De zoon in de plaats van de vader

Zippora, de vrouw van Mozes, besnijdt “haar zoon” Gersom, de zoon met het eerstgeboorterecht. De voorhuid werpt zij voor Mozes’ voeten, staat er. Dus, de Heer zocht Mozes te doden en in plaats daarvan vindt besnijdenis plaats, want besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding. In plaats van Mozes wordt zijn zoon besneden, wat hetzelfde is als sterven. De zoon staat in de plaats van de vader. Mozes wordt niet gedood. Mozes was ineens weer beter en de HEERE zocht niet langer zijn leven.

Dat principe van “de plaats innemen door de zoon” kennen we uiteraard van het hoogste niveau. In plaats van de Vader zou de eerstgeboren Zoon van God, de Mens Jezus, sterven en opstaan. Op Golgotha, waar de besnijdenis werkelijk plaatsvond, vloeide hét bloed als de weg tot verlossing.

Toekomstige verlossing van Israël

Zippora zegt dan: “Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom”. Wat is dat? Uiteraard komt dit, en nog veel meer, aan de orde in deze studie, die ons bepaalt bij de nu nog toekomstige verlossing van Israël, te beginnen bij Juda, onder het Nieuwe Verbond. Ook in deze geschiedenis wordt nadrukkelijk weergegeven dat verlossing alleen tot stand komt via een huwelijk met de “bruidegom van bloed”.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De bloedbruidegom

bloedbruidegom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *