Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.
Div. onderwerpenUitgelicht
3

Het stilzwijgen van God

Het stilzwijgen van God – The Silence of God – 1897 – Sir Robert Anderson. Na enige beschrijving van onvoorstelbare gruwelijkheden op de Armeense Christenen van 1894-1896 schrijft Sir Robert Anderson aan het begin van zijn boek “The Silence of God” (“Het stilzwijgen van God“) het volgende. Waar is dan die “Ware God” die zij…

Holle aardeUitgelicht
0

Concaaf wereldbeeld – holle aarde – overzicht

Concaaf wereldbeeld. Overzichtspagina inzake de “holle aarde”. Bedoeld is daarmee het “concave wereldbeeld” vanuit de Bijbel. Dat staat tegenover het “convexe wereldbeeld”, het zogeheten Copernicaanse wereldbeeld, dat pas in de afgelopen honderden jaren tot “algemeen erkend wereldbeeld” is uitgegroeid. Concaaf wereldbeeld – holle aarde – overzichtspagina Concaaf wereldbeeld

Holle aarde
0

De holle aarde in boeken en op websites

In boeken, brochures, tijdschriften en op websites is het e.e.a. (niet veel) te vinden over wat we op deze website “de holle aarde” heet; het wereldbeeld dat ons in de Bijbel wordt getoond. Gods (her)schepping omvat, zoals in het begin (Genesis 1) van Zijn Boek staat: water, 2 hemelen (“uitspansel”), aarde = droog land, grond.…

Holle aarde
2

Hemel en aarde – boek

Boekje: Hemel en aarde. Vertaling van “Himmel und Erde”. In het 50 pagina’s tellende boekje “Hemel en aarde” zijn artikelen en tekeningen over het Bijbels wereldbeeld van Dieter, Fritz en Wolfgang Braun en Helmuth Diel bij elkaar gebracht. Er wordt ruim aandacht besteed aan het experiment van U. G. Murrow in 1897. In de kustplaats…

Holle aarde
0

Metingen in de Tamarack-mijn bij Calumet (USA)

In het boek “Wereldraadselen Universum” (vertaling van Welträtsel Universum – Paul Alfred Müller-Murnau ± 1949) staat een hoofdstuk over toevallige ontdekking n.a.v. metingen in een aantal mijnschachten op grote diepte. We plaatsen dit ook in dit artikel, aangevuld met een verslag in een krant uit 1901 en een kort videofragment over dit onderwerp. Loodlijn-metingen Zoals…

Holle aarde
0

Gustav Knak – Geloof in Bijbels Wereldbeeld bespot

“… ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.” Deze woorden zijn van Gustav Knak, een pastor in Duitsland. In 1868 sprak hij op een bijeenkomst met “vakgenoten” deze simpele bevestiging van zijn geloof, die hem nog lang zou achtervolgen. De Bijbel spreekt de Waarheid In zowel het boek “Het drieverdiepingen wereldbeeld…

Div. onderwerpen
0

Overdenkingen inzake de drie-eenheidsleer

Op deze website is al vaker aandacht besteed aan het onderwerp “de drie-eenheidsleer”. Zowel gericht aan degenen die de leer van de drie-eenheid aanvaarden, zelfs noodzakelijk voor persoonlijk behoud vinden, als ook gericht aan de Jehovah’s Getuigen. Die wijzen deze leer af. Daarvoor in de plaats ontwikkelden zij echter een evenzo onware leer over “Vader…

Div. onderwerpenUitgelicht
1

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft. Dat heet in de Bijbel “het land des HEEREN”. Een land dat de HEERE al lang geleden beloofd had te geven aan Abraham, met name aan “zijn zaad”. Kanaänieten…

Actueel
1

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en…

Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

Een bijbelse visie op de Britse troon. De troon van Groot-Brittannië. Het lijkt erop dat de grootste en meest duurzame dynastie in de wereldgeschiedenis haar langste tijd gehad heeft. Maar is dit ook zo? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen, moeten we eerst verstaan hoe deze monarchie begon – en waarom.…

Jb. Klein Haneveld
0

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie! De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring komt voornamelijk omdat men het “woord der waarheid” niet recht snijdt. Een principe van bijbelinterpretatie dat in onze tijd helaas bij vele Bijbelverklaarders in het vergeetboek is geraakt (Beijver u…

Div. onderwerpen
14

De Here Jezus Mens én God?

De Here Jezus Mens én God? Hoe steekt dat in elkaar, volgens de Bijbel dan? Want dit onderwerp is wellicht één van de zwaarst bediscussieerde thema’s onder gelovigen. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. (Zie o.a. artikel drie-eenheid.) Handelingen 2 vers 36 Bij de verwerking van de Bijbelstudie “Handelingen”, in de serie “De…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Onterechte aanvallen op Daniël

Onterechte aanvallen op Daniël. Daniël, profeet in dienst van de Ware God, de Schepper, Auteur van de Bijbel, werd in 607 v.Chr. weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Vele jaren later werd hij in een leeuwenkuil gegooid. (Daniël 6) Maar Gods bescherming zorgde ervoor dat hij er ongeschonden weer uitkwam. Daniël had namelijk nog het nodige…

Div. onderwerpen
0

De wijsheid in Spreuken 8

De wijsheid in Spreuken 8. Naar aanleiding van het wijzen op Spreuken 8 : 22-31. Een klein gedeelte citeren betekent meestal dat je wat, of zelfs heel veel mist, in het verhaal. Spreuken 8 – over de wijsheid – wordt gebruikt om het ontstaan van Jezus te verplaatsen naar het Oude Testament, naar het begin van…

AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Muziek
0

Welk een omkeer – 671 JdH

Het lied “Welk een omkeer”, nummer 671 uit de bundel van Johannes de Heer, is absoluut een vrolijk lied. Een lied dat uiting geeft aan de grote blijdschap in het hart. Uitstekend geschikt voor samenzang. Zowel de tekst als de melodie stemmen tot grote vreugde. Het maakt je blij! Since Jesus Came into My Heart…

Div. onderwerpenUitgelicht
1

De Leeuw der Lage Landen

Door H.W. van Woelderen (overgenomen uit “Een Nieuw Geluid”, tijdschrift van Bond Nederlands Israël. 58ste jaargang, nr. 5 2008) Heraldiek in Israël Voor het terugvinden van onze identiteit en voor het ons weer leren identificeren met het tienstammenrijk van Israël is een bestudering van de heraldische symbolen in de Lage Landen een onontbeerlijk facet. Wie…

Div. onderwerpen
0

Jozef van Arimathea en Jezus

Door H.W. van Woelderen (overgenomen uit “Een Nieuw Geluid”, tijdschrift van Bond Nederlands Israël. 2008 nr. 1) Behalve voor hen die de waarheid over Israël bestuderen, is voor de gemiddelde Nederlander de legendarische geschiedenis (of de geschiedkundige legende!) dat Jozef van Arimathea en Jezus Engeland bezochten volkomen onbekend. Het is uit de Nederlandse geschiedenisboekjes geschrapt.…

A. Klein Haneveld 2
0

Antichrist Maitreya

Het woord “antichrist” staat in de Bijbel. De combinatie “dé antichrist Maitreya” niet. Toch is het goed om deze uitdrukking nader te bekijken. Niet omdat we er zo nodig iets mee moeten of tegen zouden moeten strijden, maar om te weten hoe het zit met “vele antichristen” en tenslotte dé antichrist, die lang geleden al…

Video
4

Zebulon Wondere Parallel

Zebulon Wondere Parallel. De naam Zebulon of Zebulun komt 46 maal voor in de Bijbel, waarvan 3 maal in het Nieuwe Testament. In Genesis 49 roept Jakob (Israël) zijn zonen bij zich en spreekt hen toe: Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn…

Uitgelicht
3

Vers voor vers door de Romeinenbrief

Dank voor de Romeinenbrief! Paulus leerstellige brief aan de Romeinen is voor degene die Gods Woord wil onderzoeken uitermate belangrijk om door te nemen. De huidige toestand van de schepping, en van de mens in het bijzonder, worden in de Romeinenbrief behandeld. Maar ook de geweldige, altijd blijvende en door God Zelf verzorgde verlossing komt…

Muziek
0

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder, staat er in het overbekende lied van componist Ludwig von Beethoven. Dat geloof ik ook, maar dan alleen in Christus en op geen enkele andere manier. Dus ook niet via de eenwording van Europa waaraan men nu via politieke kanalen werkt. Het Europese volkslied Deze webpagina van de Europese Unie geeft wat informatie…

A. Klein Haneveld 2
0

De Dynastie van Adam

De Dynastie van Adam. De geslachtsregisters van de Zoon des mensen. Door Ab Klein Haneveld De vier Evangeliën Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen dat er niet zoiets als een biografie van de Heere…

Div. onderwerpen
3

Eigen volk eerst

Wat is er mis met “eigen volk eerst”? Zo’n beetje alles, als je politiek correct Nederland moet geloven. Wie een dergelijke uitspraak durft te doen, kan bijna altijd rekenen op veel hoon en afkeuring. Uit christelijke hoek klinkt niet veel anders. Verwijzend naar onze “Joods-christelijke” oorsprong (wat niet waar is…) wil bijna iedereen in die kringen maar…

Muziek
0

Volle verzeek’ring

Volle verzeek’ring, 197 – bundel Joh. de Heer, 220 Opwekking, is een lied van Fanny J. Crosby. Deze zuster in de Here Jezus Christus snapte het helemaal en wist dat te vertalen in mooie liederen. Haar blindheid werd haar tot zegen, zoals ze zelf verklaarde. Dank voor dit lied dat zo mooi de volle zekerheid (Romeinen 8)…

A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom Door Ab Klein Haneveld Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen.…

A. Klein Haneveld 2
3

Brood en Beker en Avondmaal

Brood en Beker en Avondmaal Door Ab Klein Haneveld Brood en Beker en Avondmaal is een studie die handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen. Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speciale naam aan geeft. De…

Actueel
0

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan. Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken. Alles wat wij doen…

Div. onderwerpen
0

Wie waren de Wijzen uit het Oosten?

Wijzen uit het Oosten. Het is bijna Kerst en dan mag de vraag zijn: Wie waren zij? Meestal wordt er gesproken over drie wijzen en ook op de talrijke tekeningen wordt dit uitgebeeld. Het ziet er in de hedendaagse verhalen en plaatjes toch vaak een beetje “kaal” uit, geheel in overeenstemming met zoals eigenlijk het hele verhaal…

Actueel
5

Sodom en Gomorra zijn er nog

Sodom en Gomorra zijn er nog als waarschuwing voor de mensheid. Onlangs las ik op de website van forecaster Martin Armstrong dit bericht dat men mogelijk de locatie van Sodom en Gomorra had gevonden. Tall el-Hammam “Now after 10 years of excavation, the ancient city of Sodom may have been discovered in Jordan. What has been…

Div. onderwerpen
2

Onzin omtrent de zondagsrust

Onzin omtrent de zondagsrust. Met enige regelmaat komt het onderwerp zondag, zondagrust, wel of niet werken op zondag of wel of niet de winkel open op zondag langs in de media. Gisteren (2 december 2013) was het weer raak. Een supermarkteigenaar in Zeist (C1000) werd de dupe van de onzin over de zondag. Volgens enkele…

Holle aarde
4

Interesse voor de holle aarde

Van Melle Velema kreeg ik een mailtje over zijn interesse voor de holle aarde als Bijbels wereldbeeld. Naar aanleiding van de bijbelstudie over de holle aarde was hij op zoek gegaan naar meer informatie. Ik heb Melle gevraagd of hij iets zou willen vertellen over hoe hij met het onderwerp holle aarde in aanraking is gekomen…

Div. onderwerpen
4

Boek en DVD over Jozef

God zwijgt in deze tijd en doet – sinds de opstanding van de Here Jezus Christus – een voor de wereld verborgen werk aan Zijn Gemeente. De Bijbel is echter duidelijk over de periode ná dit werk aan de Gemeente van gelovigen. De nog te vervullen profetieën zijn helder over wat nog te gebeuren staat, maar ook de typologie spreekt daar…

Div. onderwerpen
0

Zo mooi kan een afscheidsdienst zijn

Tijdens een lange ziekteperiode, waarbij de onvermijdelijke uitkomst vaststond, dacht Toos goed na over de dienst ter gelegenheid van het afscheid van haar aardse leven. Het moest een getuigenis worden van de Here Jezus Christus, haar Heer en Heiland, waar zij haar hele leven zo vast op vertrouwd heeft en van Wie zij het onvergankelijke nieuwe…

Actueel
12

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…

A. Klein Haneveld 2

Bijbelstudies Ab Klein Haneveld luisteren via internet

Goed bericht voor degenen die graag naar de bijbelstudies van Ab Klein Haneveld willen luisteren. De voor live publiek gehouden spreekbeurten zijn te beluisteren via internet. Dit gebeurt via de website van het N.B.C. Bijbelstudies. Ab Klein Haneveld luisteren Streaming audio De studies worden aangeboden als streaming audio, ze zijn niet downloadbaar. Vlichthus beveelt de gesproken bijbelstudies…