Door Wendel
1

Gog en Magog en Armageddon

De contactdag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) van 12 maart 2022 had als thema “Gog en Magog en Armageddon”.

De introductie op de website van het N.B.C. was als volgt:

Ze hebben gemeen, dat ze schrikaanjagend zijn, deze drie namen. Eveneens, dat ze gebruikt worden in legenden, sprookjes en films over kleinere, maar dikwijls oneindig grote catastrofen die de mens of het mensdom zullen treffen. Toch zijn de namen slechts ontleend aan enkele betrekkelijk onbekende Bijbelse profetieën, die verband houden met de wederkomst van Christus. En dat betreft dan niet het “vergaan van de wereld” op de “jongste dag”, maar de vestiging van het Koninkrijk van Christus, de Zoon des Mensen, op aarde. Met een troon in het herbouwde Jeruzalem en te midden van een in hoge mate terug verzameld Israël. Vreemd genoeg wordt dit binnen het christendom als een sektarische dwaalleer beschouwd. En daarom is wat de Bijbel over Gog en Magog en Armageddon heeft te melden nauwelijks bekend. Geheel ten onrechte.

70 weken

De studie, die een helder overzicht geeft van wat er nog te verwachten is, is inmiddels op papier uitgewerkt en te lezen als PDF (bedankt Wendel). Enkele passages daaruit met daarin Gog en Magog en Armageddon:

In Daniël 9 gaat het over de 70 weken, dat moet je eerst op een rij hebben, Gog en Magog hebben een plaats in het chronologisch geheel van de profetie. 

Ezechiël 38 en 39

Ezechiël 38 zegt dat de Heer afrekent met Gog en zijn benden en Ezechiël 39 zegt dat feitelijk ook, maar daar wordt wel beschreven dat dat land van Israël, dat zij betreden en veroveren, dat zij in dat land van Israël om zullen komen.

En nu we het over Gog en Magog hebben, o ja, zij treden ook op voor de 1000 jaren in de 70e week van Daniël en daarna niet meer in jaren van vele geslachten.

Er zit 1000 jaar tussen, Ezechiël 39 komt eerst, dat is in de 70e week. Aanleiding voor die profetie is Ezechiël 38, die zit aan Ezechiël 37 vast. Het is de herleving van een Israëlitische staat. 

“Gog en Magog en hun benden”

Wie zijn die lui? In Ezechiël 38:2 staat “den hoofdvorst”; dat kan ook zijn “de vorst van Rosh (Rosh is het Hebreeuwse woord voor ‘hoofd’). Ik hou het op een naam. 

Ten zuiden van de zwarte zee, het tegenwoordige Turkije, Georgië, Azerbeidjan, Armenië. Daar vind je de namen van Mesech, Gog, Magog. De kaart is commentaar op de volkerentafel van Genesis 10. 

Je vindt daar Mesech, Gog en Magog, Togarma en Gomer; het tegenwoordige Turkije, Georgië, Armenië, dan over de Kaukasus naar het noorden en dan ben je in Rusland, dan wel Oekraïne. Het is altijd Russisch geweest. Die volkeren zijn van ouds bekend. De namen van Ros, Mesech en Tubal vinden wij terug in Rus, Moskou en Tobolsk.

De “Dag des Heeren” en de 33 jaar

Dus de Dag des Heeren begint na de 3,5-jarige verdrukking over Jeruzalem, maar duurt nog tot het binden van satan alles bij elkaar, officieel. Dat is 33 jaar.

Messiaanse Rijk, antichrist, Babel en Armageddon

En dat brengt ons na de 70e week met aan de ene kant Jeruzalem met de opbouw van het Messiaanse Rijk door een gelovig overblijfsel, primair uit Israël natuurlijk. En aan de andere kant de opbouw van het rijk van de antichrist. Dat heeft Babel als domicilie en het groeit naast elkaar op. En vanuit Jeruzalem wordt de vrede gepredikt, namelijk het evangelie, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het onderwijs, de Torah, the truth. En van Babel geweld, legers. En dat is Armageddon. 

Slot van de studie

Het optreden van Gog en Magog is vanaf het midden van de 70e week. Wat echt aan de macht komt dat is Babel. En met Moskou reken ik eerder af – 70e week. Daarna alsnog Sem in verband met de Arabische volken. Dat neemt aardig wat tijd in beslag.

Ezechiël 38 is na de duizend jaar – zie Openbaring 20. Ezechiël 39 gaat over voor de duizend jaar. De studie is ook te beluisteren op de website van het N.B.C.


Gog en Magog en Armageddon

Een reactie op "Gog en Magog en Armageddon"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *