heilig

Blog Wim de Goeij
9

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis…

Blog Wim de Goeij
3

Zalig en heilig

“We kijken uit naar zijn heiligverklaring”, kopte een krant in Brabant. Nou verheug ik mij op voorhand dat een mens tot geloof komt in de Here Jezus Christus, maar dat het zo in de krant komt te staan, verwacht je gewoon niet. Nieuwsgierig geworden naar wie er binnenkort tot geloof gaat komen, las ik het…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 2

2 Thessalonicenzen 3 : 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Leven uit genade Heiligmaking des Geestes 2 Om maar meteen helemaal achteraan te beginnen, Paulus wenst dat de genade van onze Heere Jezus Christus met ons zou zijn. Daar gaat het natuurlijk ook om, het leven uit genade, het…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 1

2 Thessalonicenzen 2 : 13, 29-32 Maar wij zijn schuldig Gode altijd te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere…