gelijkenissen

Blog v. Stempvoort
0

Gij goede en getrouwe dienstknecht!

Tijdens Zijn omwandeling op aarde leerde en onderwees de Here Jezus Zijn toehoorders. In de eerste plaats natuurlijk Zijn directe volgelingen, maar doordat het opgeschreven is in de Bijbel, worden tot op de dag van vandaag mensen onderwezen in Gods plan met Zijn schepping. Eén van de manieren waarop de Here Jezus Zijn toehoorders onderwees,…