Romeinen 8 : 1-15, 38, 39

1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …
6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …
8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9. … gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, …
14. … zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods.
15. … gij hebt ontvangen den Geest der aanstelling tot zonen, … 
38. … ik ben verzekerd, dat … niets …
39. … ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere
.

Zie ook:

boeken.vlichthus.nl

bijbelschool.vlichthus.nl

muziek.vlichthus.nl


Advertentie boek onbekend Israël; onthullende geschiedschrijving door Steve M. Collins

Actueel


Muziek


Bladmuziek (uit de bundel en andere bundels) en meer op muziek.vlichthus.nl


Vragen / bestellen

Studies en brochures op deze website zijn gratis te downloaden. Uitprinten (met wire-O binding) van bijbelstudies is toegestaan. Bijvoorbeeld via: Onlyprint.nl 

Vragen? Via: wim@vlichthus.nl


Donatie Vlichthus

Donatie Vlichthus

Vlichthus (ANBI-erkend) wordt ondersteund door bijdragen op:
NL92 RABO 0166 3657 18
t.n.v. Stichting Vlichthus.
(zie info over Vlichthus).


Laatste reacties

  1. dag firk.het lijkt mij mooi om meer te weten te komen over Zebulon,kan u mij contacten ? Watssap 0651294800 gr…10 stammen archeologie audio bijbelstudie bedelingen behouden zijn bijbel Britse troon Christus dagboek drie-eenheid egypte Evangelie geld gelijkenissen geloof Gemeente genade geschiedenis heilig holle aarde honing islam israel Jezus Jezus in Engeland jongste dag kerk muziek offers opname Petra profetie psalm religie restitutie schepping spreken in tongen studie bijbelboek typologie Van Woelderen verbond verborgenheid verlossing wedergeboren wederkomst