Zacharia 10 : 6:

En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.

Zie ook:

boeken.vlichthus.nl

bijbelschool.vlichthus.nl

muziek.vlichthus.nl


Advertentie boek onbekend Israël; onthullende geschiedschrijving door Steve M. Collins

Actueel


Muziek


Bladmuziek (uit de bundel en andere bundels) en meer op muziek.vlichthus.nl


Vragen / bestellen

Studies en brochures op deze website zijn gratis te downloaden. Uitprinten (met wire-O binding) van bijbelstudies is toegestaan. Bijvoorbeeld via: Onlyprint.nl 

Vragen? Via: wim@vlichthus.nl


Donatie Vlichthus

Donatie Vlichthus

Vlichthus (ANBI-erkend) wordt ondersteund door bijdragen op:
NL92 RABO 0166 3657 18
t.n.v. Stichting Vlichthus.
(zie info over Vlichthus).


Laatste reacties

  1. Wendel, Gog en magog studie correct over gezet van woord naar papier, makkelijk leesbaar en begrijpelijk. Hopelijk volgen er meer!!

  2. Ik kan alleen maar zeggen ga zo door met het op schrift zetten van Bijbel studies.