Toegevoegd

Blog Willem van Stempvoort

Ik heb U nodig!

Ik heb U nodig! Ademhalen is het eerste dat een baby doet zodra het ter wereld komt. Een mens heeft lucht nodig om in leven te blijven. Daarna krijgt een baby te drinken, wordt hij of zij aangekleed, geknuffeld en in een lekker warm bedje gelegd. Drinken, voedsel, geneg... Lees meer

Blog Wim de Goeij

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig wor... Lees meer

Bijbelstudie

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij