Toegevoegd

Diverse onderwerpen

Blog Willem van Stempvoort

Blog Wim de Goeij

Een keuze maken uit vrije wil

Een keuze maken uit vrije wil. Al vroeg in de geschiedenis legt God, in Deuteronomium 30 : 19 deze keuze voor, in dit geval aan het volk Israël. Een keuze met consequenties, zoals altijd het geval is als er keuzes gemaakt moeten worden: Want dit woord is zeer nabij u, i... Lees meer

Bijbelstudie

Barth van Dijk samenvattingen en uitwerkingen

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij