Lukas 10 : 25-29

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?
En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

Zie ook:

boeken.vlichthus.nl

bijbelschool.vlichthus.nl

muziek.vlichthus.nlActueel


Muziek


Bladmuziek (uit de bundel en andere bundels) en meer op muziek.vlichthus.nl


Vragen / bestellen

Studies en brochures op deze website zijn gratis te downloaden. Uitprinten (met wire-O binding) van bijbelstudies is toegestaan. Bijvoorbeeld via: Onlyprint.nl 

Vragen? Via: wim@vlichthus.nl


Donatie Vlichthus

Donatie Vlichthus

Vlichthus (ANBI-erkend) wordt ondersteund door bijdragen op:
NL92 RABO 0166 3657 18
t.n.v. Stichting Vlichthus.
(zie info over Vlichthus).


Laatste reacties10 stammen archeologie audio bijbelstudie bedelingen behouden zijn bijbel Britse troon Christus dagboek drie-eenheid egypte Evangelie geld gelijkenissen geloof Gemeente genade geschiedenis heilig holle aarde honing islam israel Jezus Jezus in Engeland jongste dag kerk muziek offers opname Petra profetie psalm religie restitutie schepping spreken in tongen studie bijbelboek typologie Van Woelderen verbond verborgenheid verlossing wedergeboren wederkomst