Handelingen 1 : 8 – Pinksteren:

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Zie ook:

boeken.vlichthus.nl

bijbelschool.vlichthus.nl

muziek.vlichthus.nl


Advertentie boek onbekend Israël; onthullende geschiedschrijving door Steve M. Collins

Actueel


Muziek


Bladmuziek (uit de bundel en andere bundels) en meer op muziek.vlichthus.nl


Vragen / bestellen

Studies en brochures op deze website zijn gratis te downloaden. Uitprinten (met wire-O binding) van bijbelstudies is toegestaan. Bijvoorbeeld via: Onlyprint.nl 

Vragen? Via: wim@vlichthus.nl


Donatie Vlichthus

Donatie Vlichthus

Vlichthus (ANBI-erkend) wordt ondersteund door bijdragen op:
NL92 RABO 0166 3657 18
t.n.v. Stichting Vlichthus.
(zie info over Vlichthus).


Laatste reacties

  1. Wendel, Gog en magog studie correct over gezet van woord naar papier, makkelijk leesbaar en begrijpelijk. Hopelijk volgen er meer!!

  2. Ik kan alleen maar zeggen ga zo door met het op schrift zetten van Bijbel studies.