kerk

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drie-eenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Met enige regelmaat moet ik (Wim de Goeij) reageren op de leer van drie-eenheid of anders gezegd de drie-eenheidsleer. Onder andere (bijna) ex-Jehovah’s Getuigen komen er mee. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel…

Brochures
0

Claudia en Pudens

Claudia en Pudens. Aan het slot van zijn brieven zond Paulus vaak groeten van of aan zijn medegelovigen. Meermalen worden mannen en vrouwen met name genoemd, soms met een persoonlijke aantekening. De groeten van Paulus Met Bijbellezen slaan we die groeten misschien wel over, al zouden we ze ook uitspreken. Ook die groeten, die namen,…

Blog v. Stempvoort
0

Ere zij God…

… in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen Tijdens de Kerstdagen zitten de kerken vaak voller dan anders. Mensen die op zondag vaak andere dingen prioriteit geven, besluiten tijdens Kerst tóch naar de Kerk te gaan, om welke reden dan ook. Met Pasen is dat helaas al minder, terwijl…

Blog Wim de Goeij
0

Want Een is uw Vader…

Ik begrijp werkelijk niet wat er zo moeilijk is aan deze Bijbeltekst: “En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus”. (Matthéüs 23 : 9, 10) Je hoeft niet eens heel veel…

Blog v. Stempvoort
4

Eén algemene christelijke kerk

De meesten van u zullen wel eens gehoord hebben van de “apostolische geloofsbelijdenis”, ook wel “de twaalf artikelen van het geloof” genoemd. Volgens mij zet iedere wedergeboren christen, van welke denominatie dan ook, hier zonder twijfel zijn handtekening onder. Enige aarzeling komt misschien nog voort uit het feit dat christenen met een gedegen Bijbelkennis ieder…

Samenvattingen
0

Het overblijfsel

Romeinen 11 : 1-6 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elía, hoe hij God aanspreekt tegen…

Samenvattingen
1

Het ambt in de Gemeente

Het ambt in de Gemeente is een zeer essentieel, maar ook een zeer omstreden onderwerp. Hierbij gaat het natuurlijk om het gezag en de organisatie in de kerk. Die vraag raakt de hele kerkgeschiedenis. Wat verstaan we eigenlijk onder de term ‘ambt’? Van Dale zegt hierover het volgende: 1. Openbare betrekking waarin men door de…

Brochures
0

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel. Talrijk zijn de geschiedenissen van de evenzo talrijke kerken, geschreven met een kleine “k”. Slechts weinigen zijn bekend met de echte Kerkhistorie, geschreven met een grote “K”. Die Kerk, Zijn Gemeente, bouwt de Heer en Heiland zelf. Dit boekje is in de originele Engelse en de vertaalde Nederlandse versie niet meer verkrijgbaar…

Samenvattingen
1

Hervormd en vrijgemaakt

Hervormd en vrijgemaakt. Wij noemen onszelf vrolijk orthodox. Of je nu hervormd, gereformeerd, doopsgezind, of wat dan ook maar bent, zolang je het met kleine letters schrijft, is dat geen enkel probleem. Het is wel zo, dat we inderdaad hervormd zouden worden in ons denken. Je zou het ook gereformeerd kunnen noemen, want dat is…

Blog Wim de Goeij
0

Onderlinge samenkomst

Stop met het misbruiken van bijbelteksten! Het is zondag; de zondag nadat ik op uitnodiging van het KNP (Katholiek Nederlands Persbureau) mocht meewerken aan een studiedag over Jehovah’s Getuigen. Een prima dag, waar ik met leden van dé Gemeente ook over diverse andere onderwerpen mocht spreken. Velen van de bezoekers van deze dag zullen vandaag…