wedergeboren

A. Klein Haneveld
0

83. Leven, liefde, loon

Leven, liefde, loon. Bijbelstudie nr. 83 uit de reeks “De gedachte is…” Romeinen 8 : 1-15, 38, 39 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9.…

Blog Wim de Goeij
0

Een keuze maken uit vrije wil

Een keuze maken uit vrije wil. Al vroeg in de geschiedenis legt God, in Deuteronomium 30 : 19 deze keuze voor, in dit geval aan het volk Israël. Een keuze met consequenties, zoals altijd het geval is als er keuzes gemaakt moeten worden: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in…

Muziek
0

Welk een omkeer – 671 JdH

Het lied “Welk een omkeer”, nummer 671 uit de bundel van Johannes de Heer, is absoluut een vrolijk lied. Een lied dat uiting geeft aan de grote blijdschap in het hart. Uitstekend geschikt voor samenzang. Zowel de tekst als de melodie stemmen tot grote vreugde. Het maakt je blij! Since Jesus Came into My Heart…

Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze (1)

Pasgeboren kinderen geef je melk, dat lijkt me vrij algemeen bekend. Daarna krijg je tanden en leer je om je gebit te gebruiken om te kauwen op je eten. Er is nog veel wat een kind met een melkgebit niet lust, maar na de moedermelk, het fruitpapje en de boterham met een glas melk, komt…

Div. onderwerpen
0

Uitvaartverdriet

Vandaag is de dag erna en ik heb last van “uitvaartverdriet”. De vorige uitvaart had ik dat niet. Oprecht blij was ik dat een wedergeborene, een kind van God, de strijd gestreden had. Haar ziek en gekweld lichaam had zij achtergelaten en ze had haar ogen opgeslagen op de plaats waar zij als gelovige al reeds lang…

Blog Wim de Goeij
0

Maar haar naam zal zijn Sarah

Maar haar naam zal zijn Sarah. Precies 5 weken voor eerste kerstdag werd ons tweede kleinkind geboren. Ze kreeg de mooie naam Sarah (met een “h”, het getal “5” in het Hebreeuws) mee. Onze wens is dat deze kleine meid de achtergronden van die naam mag leren kennen en daarna zal vasthouden in haar leven hier…

Blog v. Stempvoort
0

Gij goede en getrouwe dienstknecht!

Tijdens Zijn omwandeling op aarde leerde en onderwees de Here Jezus Zijn toehoorders. In de eerste plaats natuurlijk Zijn directe volgelingen, maar doordat het opgeschreven is in de Bijbel, worden tot op de dag van vandaag mensen onderwezen in Gods plan met Zijn schepping. Eén van de manieren waarop de Here Jezus Zijn toehoorders onderwees,…

Blog v. Stempvoort
0

Viering en verdrukking

Kent u de film ‘The fighting temptations’? Deze gaat over het gospelkoor van een klein kerkje ergens in het Zuiden van de Verenigde Staten. De kerk en het koor hebben betere tijden gekend. Dan komt de hoofdpersoon van de film en deze krijgt de opdracht om het koor nieuw leven in te blazen. Ogenschijnlijk een…

A. Klein Haneveld
0

64. Nicodémus

Johannes 3 : 2-7 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde,…

A. Klein Haneveld
3

53. Wat is de hemel?

Wat is de hemel? Efeze 2 : 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; De eenvoudige waarheid is dat alle gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag en als gelovigen zullen leven op een nieuwe aarde. De ene grote uitzondering vormen de gelovigen van…

A. Klein Haneveld
0

52. Twee naturen

Twee naturen. 1 Johannes … Wie uit God geboren is, zondigt niet … Twee naturen Wie gelooft in Christus, heeft twee persoonlijkheden. Dat “dubbelleven” kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn nieuwe leven (door wedergeboorte) is geborgen in Christus en vrij van zonde. De oude, vleselijke mens zondigt, maar…