A. Klein Haneveld 2

Teksten geschreven door Ab Klein Haneveld t.b.v. brochures en meer

A. Klein Haneveld 2
0

Antichrist Maitreya

Het woord “antichrist” staat in de Bijbel. De combinatie “dé antichrist Maitreya” niet. Toch is het goed om deze uitdrukking nader te bekijken. Niet omdat we er zo nodig iets mee moeten of tegen zouden moeten strijden, maar om te weten hoe het zit met “vele antichristen” en tenslotte dé antichrist, die lang geleden al…

A. Klein Haneveld 2
0

De Dynastie van Adam

De Dynastie van Adam. De geslachtsregisters van de Zoon des mensen. Door Ab Klein Haneveld De vier Evangeliën Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen dat er niet zoiets als een biografie van de Heere…

A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom Door Ab Klein Haneveld Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen.…

A. Klein Haneveld 2
3

Brood en Beker en Avondmaal

Brood en Beker en Avondmaal Door Ab Klein Haneveld Brood en Beker en Avondmaal is een studie die handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen. Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speciale naam aan geeft. De…

A. Klein Haneveld 2

Bijbelstudies Ab Klein Haneveld luisteren via internet

Goed bericht voor degenen die graag naar de bijbelstudies van Ab Klein Haneveld willen luisteren. De voor live publiek gehouden spreekbeurten zijn te beluisteren via internet. Dit gebeurt via de website van het N.B.C. Bijbelstudies. Ab Klein Haneveld luisteren Streaming audio De studies worden aangeboden als streaming audio, ze zijn niet downloadbaar. Vlichthus beveelt de gesproken bijbelstudies…