Toegevoegd

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Gerelateerde berichten

3 Reacties

 1. 1

  Barry Overdijk

  Onze zonden neemt Christus op zich indien wij om vergeving ervan vragen, in die zin zijn wij vrij van de wet, namelijk de gevolgen ervan niet van de wet zelf, die blijft tot in alle eeuwigheid en bestaan. Dat niemand rechtvaardig is klopt voor levende wezens op aarde, echter niet voor de overige levende wezens in het universum, we hadden wel rechtvaardig moeten zijn, we hebben er voor gekozen het niet te zijn.
  Zegt Christus niet dat hij niet gekomen is om de wet te veranderen en dat er niet een titel van de wet vervalt?.
  Wetteloosheid, zonder wet is wat Lucifer heeft gewild en nog steeds wil.
  Zonder wet geen zonde, zonder zonde geen noodzaak tot kruisiging.
  Laat je niet in de luren leggen door de uitspraak dat we vrij zijn van de wet, door Christus kunnen we vrij zijn van de gevolgen ervan NL. de tweede dood

  Reply
  1. 1.1

   Wim

   Uit deze reactie blijkt dat je het onderwerp wet en genade in de Bijbel niet beheerst. Wat je schrijft, is niet conform de Schrift. Tip: luister bijvoorbeeld (er zijn er meer) naar deze studie over wet en genade, die begint bij Galaten 5 : 1.

   Reply
 2. 2

  Sylvia Arlar- Simonse

  Barry zegt;
  ‘Zegt Christus niet dat hij niet gekomen is om de wet te veranderen en dat er niet een titel van de wet vervalt?.

  Lees Hebreeën 7

  12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

  Het Oude Verbond der Wet, oftewel de Wet van Mozes, werd onder Het Nieuwe Verbond veranderd in Wet des Geestes, oftewel Koninklijke Wet, oftewel Wet der Vrijheid, oftewel de Wet van Christus

  De Wet illustreert wat de profeten zeggen

  Hebreeën 10
  1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

  De Wet is dus typologie! De Wet is een beeld van onzienlijke zaken, de Wet is een schaduw van toekomende zaken. Profetieën laten zien wat er nog komen zal in de toekomst, en de Wet geeft daar illustraties erbij. De plaatjes van hoe dat dan zal gebeuren. De profeten spreken bijvoorbeeld over het éénmalige Offer dat de Messias zou brengen, en de Wet illustreert hóe zo’n offer eruit ziet…

  De Wet met het hart geloven

  De Wet is niet door God aan de mens gegeven als norm waaruit hij zou leven. Dat kan de mens ook niet. Het is nooit de bedoeling geweest dat de mens de Wet zou uitvoeren. Dat is onmogelijk. De Wet is niet bedoeld dat de mens dingen zou doen met zijn handen, maar met zijn hart! Men zou de Wet geloven!

  Gedenk der Wet

  In ongeveer de laatste woorden van het Oude Testament, in Maleachi vier, staat; ‘gedenk der Wet’. Denk aan de Wet. Er staat niet; doe de Wet. Door het gedenken en bestuderen van de Wet, kan men komen tot kennis van God. Zoals bijvoorbeeld de tastelijke Tempel, en de Tabernakel, een beeld zijn van de ontastelijke en geestelijke Tempel, die later tot stand zou komen. Het één verklaart het ander…

  Maleachi 4
  4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.

  Er staat niet; doe de Wet of doe de werken der Wet. Er staat gedenk de Wet.

  De Wet is profetisch van karakter

  Alle onderdelen van de Wet, zijn dus illustraties van geestelijke dingen. De Wet is profetisch van karakter. De Wet is ook niet de vervulling van de Beloften aan Abraham, maar het is een illustratie van hóe de Beloften aan Abraham, onder het Nieuwe Verbond vervuld zouden worden. Namelijk door de Komst en het Werk van de Christus.

  Offers uit de Wet zijn een type

  De Wet ís vervuld. De Wet spreekt (onder andere) over offers. En al die offers, waar de Wet over spreekt, zijn een voorafschaduwing van het éénmalige Offer van Christus. Zo kende de Wet ook een hogepriester. Het hogepriesterschap van Aäron, was onderdeel van de Wet. Dit was een type van het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizédek.

  Oude Verbond der Wet vervuld door Christus

  Wij leven gelukkig niet meer onder het Oude Verbond der Wet. Barry, vergeet niet dat als je ervoor kiest om onder de Wet te leven, je van de Genade vervalt. Je bent dan namelijk verplicht om aan alle geboden te voldoen. Je kunt niet een beetje onder de Wet en een beetje onder de Genade leven….je kiest voor de dood of je kiest voor het leven!

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij