Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel
Holle aarde
2

Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel – boek

Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel. Vertaling van het boek “Das dreistockige Weltall de Bibel”. Het boek biedt absoluut stof tot nadenken en helpt bij het persoonlijk vorm geven aan een onderwerp dat wij met onze menselijke ogen en onze vergaande beperktheid slechts zeer beperkt kunnen zien en omvatten. De auteurs stellen in ieder geval het Woord Gods, dat van de Schepper van hemelen en aarde, op de hoogste plaats. Daar moet de menselijke wijsheid, inmiddels geworden tot de “religie wetenschap”, uiteraard voor wijken als de uitkomsten daarvan in tegenspraak zijn met wat God ons toont als het wereldbeeld van Zijn schepping.

4 x een voorwoord

Dit 159 pagina’s tellende boek (PDF) over het Bijbels wereldbeeld (eerste versie 1949) begint met 4 x een voorwoord. Voorwoord nr. 1:

“Dit boekje is alleen bedoeld voor mensen die de grote genade hebben ontvangen om alle woorden van de Bijbel letterlijk te kunnen nemen. Het is ontstaan uit een serie artikelen in het tijdschrift “Wort und Zeit” (“Woord en Tijd“) en is bedoeld om de Gemeente van gelovigen in Christus te waarschuwen niets te geloven dat in strijd is met de bewoordingen van de Bijbel, het Woord van God.” 

Voorwoord nr. 2 Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel

Aanhaling uit voorwoord nr. 2: “Er is geen sterkere steun voor de zaak waaraan dit boek is gewijd. De zaak is om tegen het christendom te zeggen: Geloof ook wat de Bijbel zegt, d.w.z. openbaart, over natuurlijke processen in het algemeen en over astronomie in het bijzonder, zelfs als dit je in grote oppositie plaatst tegen de menselijke wetenschap en je een dwaas maakt voor alle geleerden en hun medereizigers! Want dan kan de rest van de inhoud van de Bijbel je niet ontnomen worden! (Lukas 9 : 26)”

Voorwoord nr. 3 Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel

Aanhaling uit voorwoord nr. 3: “Wat we vandaag door de ogen en door de camera’s zien, is nooit waarheid, maar schijn, bedrog, leugens. Maar de mensen van vandaag geloven leugens, vooral als ze in wetenschappelijke kleding verschijnen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen. (2 Thessalonicenzen 2 : 11) Ook de zogenaamde ruimtevaart met zijn zogenaamde successen en beeldbewijzen behoort tot de machtige dwalingen die God in de eindtijd, de tijd van afval, op de ongelovigen afstuurt! Op zijn minst zouden de gelovigen dit moeten erkennen en dus niet meer ten prooi vallen aan wetenschappelijke en andere leugens.”

Voorwoord nr. 4 Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel

Aanhaling uit voorwoord nr. 4: “Vergeleken met de eerdere edities is de tekst van het boek op sommige plaatsen herzien en uitgebreid. De vraag over het universum ontwaakt meer en meer in de kringen van bijbelgelovigen en daarmee ook de vraag naar dit boekje, dat tot nu toe waarschijnlijk het enige werk is dat dit onderwerp vanuit een strikt Bijbels-fundamentalistisch standpunt behandelt.”

Hoofdstuk 5 Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel

Natuurkundige Wolfgang Braun zegt o.a. in hoofdstuk 5: “Dit waren een paar voorbeelden om aan te tonen dat het wereldbeeld van de Bijbel niet hopeloos verouderd en achterhaald is, maar dat het juist heel actueel en actueel is, sterker nog, dat het ver voorbij onze tijd naar de toekomst wijst. In die zin vormt het Bijbelse wereldbeeld geen breuk met wat voorafging. Het behoudt zijn geldigheid. De wetten van Kepler en Newton over planeetbewegingen en gravitatie blijven geldig, zelfs in het Bijbelse wereldbeeld! Alleen worden ze hier in een getransformeerde vorm gevonden.”

Een kwestie van houding ten opzichte van de Schrift

Op pagina 148 staat o.a.: “Het behoort tot de essentie van elke Christus-ervaring dat de verlossing in het scherpste contrast staat met alle voorgaande autoriteiten en zich er doorheen moet vechten. Jaren geleden schreef de uitgever in het boekje “Das Weltbild der Bibel” (Het Wereldbeeld van de Bijbel) onder meer over wetenschap: “Mensen zijn zo bereid om zich te laten overtuigen, zelfs in verder nogal religieuze kringen, dat de Bijbel veel “plaatjes” bevat die een populair uitdrukkingsmiddel zijn van de oosterse schrijvers. Dit “beeldschrift” moet nu geduid worden, bijvoorbeeld zoals men een prentenboek aan kinderen uitlegt. En dan zorg je er natuurlijk voor dat die interpretatie niet in tegenspraak is met de heersende wetenschappelijke kennis, zodat theologie door collega’s van de andere faculteiten niet wordt uitgelachen, maar erkend.

Omgekeerd is het waar: ons bestaan ​​in de tijd is “beeld”, schaduw, de woorden van de Bijbel zijn zonder uitzondering wezens. Het is dus altijd een kwestie van houding ten opzichte van de Schrift. Als ik een volledig gebroken, half gebroken, enigszins gebroken of volledig ongebroken houding heb ten opzichte van de Schrift, d.w.z. ten opzichte van het Woord van God, dan zal mijn houding ten opzichte van de wereld de overeenkomstige tegenhanger zijn. En mijn positie ten opzichte van de Schrift wordt altijd onthuld door de mate van smaad en spot die ik bereid ben te verdragen vanwege de Schrift. In de mate waarin de wereld voor mij gekruisigd is, wordt de Schrift waarheid voor mij en omgekeerd! Als je dit eenmaal hebt erkend, breek je radicaal met alle verering van de wetenschap, die zelfs in gelovige kringen nog gebruikelijk is. De geleerde Paulus was hier volkomen duidelijk: “De wijsheid van deze wereld (alle faculteiten, zonder uitzondering!) is dwaasheid bij God!” (1 Korinthe 3 : 19) Of Romeinen 1 : 22: “Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;”


In een aantal gevallen waarin de schrijver ons inziens leerstellig niet het juiste overbrengt, is dat in voetnoten verwoord.


Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel

2 reacties op "Het drie verdiepingen wereldbeeld van de Bijbel – boek"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *