Land des HEEREN
Div. onderwerpenUitgelicht
1

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft. Dat heet in de Bijbel “het land des HEEREN”. Een land dat de HEERE al lang geleden beloofd had te geven aan Abraham, met name aan “zijn zaad”.

Kanaänieten in het land des HEEREN

Als gevolg van het niet willen weten is de mens maar zo vrij geweest om dat bijzondere stuk land aan de Middellandse Zee te betrekken. Om er te wonen en al wat daar bij hoort. Te beginnen met de Kanaänieten. Toen de HEERE de “kinderen van Jakob” uit Egypte leidde, kon men na een 40-jarige woestijnreis in dat land gaan wonen. Als Israël, de “vrouw” van Jehovah welteverstaan. De Kanaänieten moesten plaatsmaken en dat hadden ze kunnen weten. Ze vertrokken niet vrijwillig en dus gebeurde het met geweld.

De HEERE had Zijn land, Zijn huis, bestemd voor Zijn vrouw. Alleen nam die vrouw (12 stammen Israël) haar na de bevrijding uit Egypte uitgesproken trouwbelofte “al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!” niet echt serieus. En dan druk ik mij nog erg voorzichtig uit.

De 10 stammen hadden al redelijk snel geen zin meer in dat huwelijk en de 2 stammen hoereerden met andere “mannen” (andere goden). Die ontrouw betekende uiteindelijk dat zowel de 10 als de 2 stammen uit Zijn huis, Zijn land, gezet werden. Niet direct, maar naar verloop van tijd dus wel.

Illegale bewoning van het land des HEEREN

Dat alles vond honderden jaren vóór de eerste komst van de Here Jezus plaats. Vanaf -606 was er in ieder geval geen sprake meer van een onafhankelijk volk Israël in het land des HEEREN. Na de ballingschap van de 2 stammen in Babel was het vooral een kwestie van “illegale bewoning”. Zelfs door de Joden, omdat zij ontrouw bleven aan de HEERE. Als dat het geval is, bevindt men zich niet rechtsgeldig in het land.

Maar ook tal van andere volken en heersers meenden (en menen nu nog) recht te hebben op het land des HEEREN. De Eigenaar Zelf trad en treedt hier niet tegen op. Hij heeft het toegelaten, omdat het onderdeel is van Zijn Plan. Maar… de Schepper, die ook de Auteur van de Bijbel is, heeft aangekondigd dat Hij in de toekomst wel degelijk een einde zal maken aan deze situatie.

Hardhandig verwijderd worden uit het land des HEEREN

De illegale bewoners van dat moment in de toekomst zullen hardhandig uit dat land verwijderd worden. Daar gelooft zo ongeveer niemand meer in, maar toch is dat aangekondigd door de HEERE en dus zal het zo gebeuren.

Uiteindelijk zal dit land weer haar rechtmatige (gelovige) inwoners hebben. Uiteraard onder de Koning uit David, de Zoon van David, de Here Jezus Christus. Dan zullen al die profetieën met betrekking tot een welvarend land (overvloeiende van melk en honing) en haar gelovige inwoners vervuld worden.

De “Palestijnen” en de staat Israël

“Het land des HEEREN” is de titel en het onderwerp van het overzicht, dat als PDF en Epub beschikbaar is. Het behandelt kort de grote geschiedenis van het land vanaf 2037 B.C. Uiteraard komt de actualiteit van de laatste decennia en van vandaag aan de orde. Dat kan niet zonder in te gaan op “de Palestijnen” en de huidige staat Israël. Zij zullen immers de laatste illegale bewoners zijn van het land des HEEREN.

Lees “Het land des Heeren” verder in de PDF of de EPUB


Het land des HEEREN

Een reactie op "Het land des HEEREN"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *