Toegevoegd

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Gerelateerde berichten

27 Reacties

 1. 1

  Anja

  Helemaal met je eens Wim.
  Dat “u ten goede” is duidelijk niet meer waar in deze tijd en ik vraag me af wanneer wèl? Geen DNA verandering in mijn lijf en geen patent door anderen op mijn nieuwe DNA na de prik. Dat is inderdaad al wettelijk geregeld. (hun zieke wetten)
  Schandaling dat mensen hun kinderen voor de leeuwen gooien en niet even nadenken wat er eigenlijk in die spuit zit.

  Ook nog interessant. Klausje die alle wereldleiders netjes heeft opgeleid om de menheid te vernielen, ze strategish “democratisch” heeft laten winnen en bezog is inderdaad onze DNA te veranderen. Dat is Satanisch en ik begrijp niet dat niet op z’n minst alle Christeren dat door hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=O1V_6w71vWI

  Reply
 2. 2

  gerda

  Niet helemaal mee eens Wim.

  Misschien heb ik het mis,maar ik krijg hier het gevoel dat vacineren een foute beslissing zou zijn.

  Volgens mij maakt het niet uit, OF je je laat vacineren, maar meer het WAAROM.

  Je schrijft dat vacinatie je gezondheid zou kunnen schaden, dat is ook mijn angst.
  Maar dat kan de ziekte ook, ik heb het van dichtbij gezien.

  God kan zwakke mensen ook gebruiken, dus welke keuze er gemaakt word.
  God zal het ten goede keren, als de keuze uit een goed hart komt, heb ik geleerd.

  Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben [nog niet] gevacineerd.
  En daardoor belemmerd in wat ik zou willen doen.
  En dat is niet alleen goedkoop vermaak.
  Alhoewel dat ook soms ook nodig is om gezond te blijven.

  we moeten een verantwoorde keuze maken, zonder maar een idee te hebben wat de gevolgen kunnen zijn,dat maakt erg onzeker, je kan het nooit goed doen.
  Die bangmakerij op internet vind ik net zo erg, als wat de overheid doet.

  Daarom luister ik daar zo min mogelijk naar en probeer ik mijn rust te vinden.
  In de wetenschap dat wij gestorven zijn, en op gewekt in een nieuw leven met onze Heer.

  De keuze wel of niet prikken word dan dan vanzelf minder belangrijk.

  Reply
  1. 2.1

   Wim

   Het belangrijkste is inderdaad dat wij weten dat wij het Nieuwe Leven met onze Heer en Heiland leven. Het wel of niet laten prikken is een ieders individuele keuze. Het gaat immers over ons eigen lichaam en daar mag een ander geen zeggenschap over hebben; ook niet vanwege het (ongeldige) argument dat er geprikt moet worden om anderen te beschermen.

   Ter verduidelijking: in mijn opinie, voor mij dus, zou in dit geval vaccineren (dat is het in feite niet) een foute beslissing zijn. Anderen (de meeste mensen) denken daar anders over. Uiteraard is dat oké. Dat hoort bij de vrijheid die ons gegeven is en die ik graag behoud en ook aan anderen toewens.

   Reply
 3. 3

  Ellie

  Hoi, goed verhaal , wel jammer dat je je eigen mening erbij plaatst.

  Reply
  1. 3.1

   Wim

   Het doel van communicatie lijkt mij dat je juist je eigen mening geeft, met respect voor de mening van een ander. Dat doe ik hier niet anders. Ik vertel wat ik weet en van het onderwerp vindt. Ik leg niets op aan anderen en laat mensen met een andere mening in hun waarde.

   Reply
   1. 3.1.1

    Ellie

    Broeder, ik vind het zeer verontrustend dat je de aardse zaken zoveel aandacht geeft. Het doet me ook denken aan eten van de verkeerde boom. Het lijkt alsof je Bijbelse zaken gebruikt om je eigen mening te willen zeggen. Het is niet passend op zo’n mooie site. Juist omdat ieder vrij is en we elkaars geweten niet zouden belasten, zouden we geen eigen mening over aardse zaken willen profileren naar medegelovigen. Een ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.
    Respect zouden we zeker als gelovigen voor elkaar hebben en elkaar aanmoedigen en aansporen. Ik hoop en bid dat het geen verwijdering brengt onder de gelovigen.

    Reply
    1. 3.1.1.1

     Wim

     Bedankt voor je compliment over de website. Als ik daar zelf wat op schrijf (verreweg het meeste op de website is niet van mij) dan kan ik niet anders dan mijn mening, gedachten en bevindingen uit het Woord en ook die in het dagelijks leven in het vlees noteren. Zo komt nu eenmaal een artikel tot stand. Als ik mij uitspreek over onderwerpen, dan is dat niet bedoeld om “elkaars geweten te belasten”. Het is bepaald geen dictaat. Wie het anders ziet, zou zich dan vooral van mijn schrijfwerk niks aan trekken. Geen probleem, want we zijn allen vrij. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de vrijheid van denken en dat uitspreken of -schrijven.

     Zoals je zelf zegt: “Een ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.” Dat zegt niet veel als je wat in dat gemoed zit niet deelt met anderen. Dan weten anderen niet wat er in jouw gemoed leeft. Pas als je uiteenlopend gemoed met elkaar gedeeld hebt, krijgt zo’n uitspraak over zeker zijn in/over je eigen gemoed inhoud. Dus – geheel in mijn opinie – zouden we wat ons bezig houdt wel met elkaar delen. Dat hoeft echt niet alles te zijn, dat doe ik zeker ook niet. Het beste is om het Woord des Heeren te delen, ook hier staat dat op nr. 1. Daarnaast leef ik ook nog in het vlees, in de oude mens. Tot aan de verlossing van dit lichaam heb ik daar mee te maken en dus ook met de omstandigheden, die zowel vreugdevol als bedroevend kunnen zijn. En daarom komen ook andere zaken aan de orde.

     Het was de eerste keer dat ik het onderwerp helaas zo nadrukkelijk aanwezig is in ons dagelijks op de website van Vlichthus aan de orde gebracht heb. Anderhalf jaar niks over geschreven, maar nu heb ik er dan toch maar eens werk van gemaakt. Voor mijn gevoel kon ik er nu niet meer om heen. Ook voor de door mij gerespecteerde lezers die aanmoediging en aansporing kunnen gebruiken. Wellicht dat zij wat hebben aan deze overdenkingen. En wie er geen bemoediging in vindt of er niet mee eens is, vindt dat het niet strookt met de Bijbel, of vindt dat het zo aardse zaken veel aandacht geeft, laat het artikel gewoon volkomen links liggen.

     Tot slot nog wat over jouw hoop en bede i.v.m. verwijdering onder gelovigen. Waar het om de Nieuwe Mens in Christus gaat is die hoop en bede niet nodig. Onze Heer en Heiland heeft ons alreeds één gemaakt in Hem. Wij zijn gemaakt tot Één Lichaam, met slechts Één Hoofd. De Here Jezus Christus voedt en reinigt ons, dagelijks. Wij zijn verzekerd (volgens Paulus in Romeinen 8) dat niets, helemaal niets ons kan scheiden van de gemeenschap, de verbondenheid (genoemd: liefde) Gods, die er is ín Christus Jezus, onzen Heere. Dus dit aardse gedoe (want dat is het) kan ons ook niet van elkaar als “broeders in Christus” scheiden. Als deelhebbers aan de Nieuwe Schepping kán het simpelweg geen verwijdering brengen onder de gelovigen. Daar heeft de Heer persoonlijk voor gezorgd en dat is een hele grote geruststelling.

     Dat geldt niet voor ons leven in het vlees en daar hebben wij – zolang wij dit duale bestaan nog leiden – mee te maken. Hopelijk (en naar verwachting) niet zo lang meer, want uiteraard is het niet gewenst en fraai dat er onder gelovigen verwijdering ontstaat door aardse kwesties. Ik zit daar ook niet op te wachten en probeer het altijd te voorkomen. Maar soms gaan de dingen zoals ze gaan, in het vlees. Dat is inherent aan de oude mens. Voorbeelden te over. De in mijn artikel beschreven kwestie, die ongeveer iedereen wel raakt, hoort daar ook bij.

     Mijn advies is om de Bijbelstudies op de Vlichthus-website te blijven waarderen en benutten, waarvoor alvast mijn dank.

     Reply
 4. 4

  G Kossen

  ik ben niet opzoek naar respect voor mijn mening,
  ik ben opzoek naar de bijbelse waarheid.

  Reply
  1. 4.1

   Wim

   Dat is de juiste houding! Het Woord Gods brengt ons de Waarheid, namelijk Christus, onze Heer en Heiland.

   Reply
  2. 4.2

   hoc est

   wat is bijbelse waarheid?

   Reply
 5. 6

  anne

  Wat betreft de Regering:
  Jezus zei zelf, “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is”.
  Daar zijn geen theorieën over nodig.

  Het wordt een andere zaak als de regering beweert namens God te spreken.

  Reply
  1. 6.1

   Wim

   Zou je kunnen verduidelijken, in het kader van dit artikel, wat de uitspraak “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is” concreet betekent? Wat moet ik volgens jou doen als het om “geven aan de Koning” gaat? Zijn daar grenzen aan en zo ja welke en wie bepaalt die grenzen dan?

   Veel regeringen en koningen beroepen zich nog steeds op God, hoewel het er steeds minder worden. Ze stellen zich daarmee dan toch op een soort positie van “spreken namens God”, hoewel ik constateer dat ze er na de inauguratie er niet meer op terugkomen. Betekent dit dat in alles wat regeringen en koningen doen, wij moeten accepteren dat het van God afkomstig is? Zodat wij maar klakkeloos uitvoeren wat er opgelegd wordt?

   Kun je dat wat je schrijft over “Het wordt een andere zaak…” verduidelijken?

   Reply
 6. 7

  gerda

  Eerder gelezen,

  Strijden is evenmin weggelegd voor schapen, zij moeten vertrouwen op de bescherming die
  de herder de kudde kan geven,als gelovigen vertrouwen wij volledig op de goede herder.
  die strijd voor ons.

  Reply
 7. 8

  gerda

  Wat zegt de bijbel over deze kwestie,maakt het voor God wat uit of wij ingeent zijn of niet.

  De wapenrusting Gods,is volgens mij zijn woord.

  Reply
 8. 9

  gerda

  Wapenrusting aantrekken om je staande te houden in deze boze wereld.

  Niet om er tegen te vechten.

  Reply
 9. 10

  Anja

  Lieve Gerda,

  Dat is wel erg fatalistisch. Wij houden ons natuurlijks staande als wedergeboren Christenen. En we vechten inderdaad niet tegen deze boze wereld.

  Maar we hebben wel een verantwoording naar ons gezin en onze kinderen. We gooien ze niet vrijwillig voor de leeuwen en we proberen ze zo goed en zo lang mogleijk tegen deze opkorte termijn dodelijke behandeling te beschermen. Dat mag je anders zien. En je mag ook anders handelen. Iedereen draagt de gevolgen van zijn keuzes. Ik oordeel ook niet, want ook dat past een medeslaaf niet, maar wil wel waarschuwen dat we hier in een situatie terecht zijn gekomen waqarin ons DNA veranderd word en we totaal willoos gemaakt zullen worden. Dat is het doel, en daar pas ik voor. Mocht je dat (nog) niet zien, dan zou het goed zijn om tenminste wat nader onderzoek te doen. Maar ook dat staat je vrij. Ik zie al mijn broeders en zusters in Christus en heb ze daarom lief, maar deze liefde houd ook in dat ik voor gevaar wil waarschuwen.

  En Anne, ik geef mij leven niet aan de koning want dat is niet waar hij recht op heeft.
  Als we God willen geven wat van God is, moeten we daartoe wel nog in staat zijn en dat niet vrijwillig boycotteren, want dat hebben we (tenminste hier en nu) niets meer te geven. Ook de eerste discipelen liepen niet met open ogen in hun verderf. En als ze het toch deden, wisten ze heel goed wat hen te wachten stond. Dus denk liever twee keer na voordat je een corrupte en bewezen leugenachtige groep mensen bij zoiets belangrijks vertrouwd en hun “goede” raad opvolgt. Een regering die zijn eigen (grond)wetten met voeten treedt, heeft zijn legitimatie verloren.

  We zijn wel schapen, maar lopen als het goed is achter onze Herder Jesus Christus aan. niet achter de dienaren van Satan. Echt, deze wereld is in de macht van Satan en daar handelen ze ook naar. Heb daarover geen illusies. We kunnen nu eenmaal geen twee heren dienen.
  Als iemand denkt door alles te doen wat de regeringen zeggen God te dienen, is dat wat mij betreft in dit geval fataal. Maar ik wil verder geen discussie. Alle bewijzen en data zijn beschikbaar. Onomstotelijk!
  Bescherm in elk geval je kinderen. Die wil je niet zien lijden als het niet nodig is. En zelf wi je toch ook niet een van de honderdduizenden mensen zijn die niet eens meer voor zichzelf kunnen zorgen na de prik., laat staan voor je kinderen.

  Reply
 10. 11

  gerda

  Bedankt Anja,voor je reactie,

  Je raad me aan om meer onderzoek te doen , geloof me dat heb ik gedaan ,ik raak alleen maar meer verward.

  Waarom geloof je nou wel alles wat op het internet staat, dat zijn toch ook geen christenen?

  Ik ben wel dankbaar dat er eens een mening gegeven word, ook naar wim toe.
  Dat er op een normale manier van gedachten gewisseld kan worden lijkt mij alleen maar goed,

  Reply
 11. 12

  gerda

  Anja, je hebt helemaal gelijk.

  Deze wereld is in de macht van de satan ,daarom moeten wij die ook[zoveel als maar mogelijk is] de rug toe keren.

  Zo lopen wij achter de Here Jezus aan.

  Geen christen werpt zijn kinderen voor de leeuwen.

  Reply
 12. 13

  gerda

  correctie van 15 december.

  ik bedoel natuurlijk niet dat het geen christenen zijn die deze dingen geloven.

  dat zou wel zo over kunnen komen.

  sorry dat is niet de bedoeling.

  Reply
 13. 14

  Sylvia

  Bedankt Wim, voor het delen van jouw inzichten wat betreft het vaccinatiebeleid van de overheid en de link die je daarin legt naar de Bijbel. Laat ik beginnen te zeggen dat ik het super-stoer vind dat je trouw blijft aan jouw principes. Ikzelf ben bewust gezwicht onder de chantage van de overheid, en heb me laten vaccineren. Gewoon omdat ik graag in een restaurant ga lunchen, of daar een koffietje wil doen met een vriendin. Daar word ik blij van, en dat wil ik me niet laten ontnemen. En ja, ik weet zeker dat ze een vreselijke rotzooi inspuiten, want veel te kort getest. Maar mijn gezondheid is toch al niet al te best, en ik slik dagelijks ook 9 pillen met de nodige rotzooi erin. Dat is mijn mening over vaccineren, hoe simpel kan het zijn;) Als iemand een andere mening heeft, en zich ergert aan jouw stuk, dan moet men gewoon stoppen met lezen, en met een ander artikel of studie verdergaan. Gewoon wegklikken. Wim het is jóuw site , en jij mag beslissen wat je schrijft. Als iemand daar gefrustreerd van raakt, jammer dan. Zoveel mensen zoveel meningen.

  Ikzelf twijfel geen moment dat deze tijd een opmaat is naar wat straks gaat komen. Als de satan lijfelijk hier zal rondlopen. Wat nu nog een strijd tegen boze geestelijke machten in de Hemel is, zal dan op aarde verder gaan tussen de Heere Jezus Christus en Zijn engelen en satan en zijn personeel. De duivel is de diabolos. Dia is doorheen, en bolos oftewel ballo is werpen. Dus de dooreenwerper! De duivel is degene die alle dingen door elkaar gooit. Hij is degene die van het geordende een chaos heeft gemaakt. Hij hanteert de goede dingen, maar zet ze in de verkeerde volgorde. De duivel schept wanorde en verwarring. En dat klopt. De regeringen wereldwijd doen maar wat. Ze nemen tegenstrijdige besluiten en hebben inconsequente stellingen. En ook internet is de spreekbuis van de satan. Zeker met dat deep-fake gebeuren. Gerda, het is niet raar dat je steeds meer verward raakt. Dat is nu juist de bedoeling!! We moeten uitkijken voor een tweedeling onder de kinderen Gods, want daar zit onze grote vriend op te wachten…vindt hij práchtig.

  Maar omdat ik, vanuit het Boek Openbaring, wéét wat er komen gaat, ben ik niet bang. Niet voor corona, niet voor vaccinatie, of boze geestelijke machten. Ik ben überhaupt niet bang. Ik weet namelijk vanuit Zijn Woord, dat de Heere de regie heeft in dit alles. Dus waarom zou ik me druk maken? Hij weet echt wel wat Hij doet hoor. Dus voor mij geldt; geen fear maar faith. Geen angst maar geloof en wéten vanuit Zijn Woord dat niets ons kan scheiden van Zijn Liefde. Hij zal ons niet begeven en zal ons niet verlaten. Bovendien is ons nieuwe Opstandingsleven verankerd in Christus. Ik probeer gewoon een beetje fun te houden, ondanks alle dwaze corona maatregelen.

  Reply
 14. Pingback: Geeft dan den keizer, dat des keizer is - Stichting Vlichthus

 15. 15

  gerda

  wim,wat bedoel je met: ik zal het wat concreter maken waar het onderwerp “prikken”( foutief “vaccineren” genoemd) aan de orde komt onder gelovigen, zouden wij elkaar in vrijheid waarin wij gezet zijn laten staan.

  ik zeg toch niet dat je je moet laten prikken, ik geef je groot gelijk,ik wil het ook liever niet.
  ik zeg ook niet dat je iemands vrijheid inperkt,dat kan je niet eens.

  Maar de verwijzing naar het transhumanisme,(waar staat dat in de Bijbel) laat me toch in de waan dat ik voor de satan zou kiezen,daar zeg je dan bij dat het ieders verantwoording is.
  Gelukkig ben ik al gestorven voor de zonde, dus een robot kunnen ze niet meer van mij maken.

  Je hebt enorm veel Bijbelkennis, maar laat je hart ook eens spreken.

  De opmerking geef de keizer wat van de keizer is is misschien niet Bijbels,ik weet het niet, ook niet na jou uitleg, dat moet ik nog vaak lezen,maar ongepast ?
  Ik snap goed wat er bedoeld word.

  Ook de opmerking dat wij ons nergens druk over hoeven maken,vind ik niet ongepast,
  in ieder geval niet zo druk als de wereld zich terecht maakt.
  wij hebben toch vrede met God, wij mogen genieten heb ik begrepen.

  Reply
  1. 15.1

   Wim

   Onze oude mens, het vlees waarin wij geboren zijn, is dood voor God. Het is al “genageld aan het kruis van Golgotha”. Als het voor God gestorven is, is het voor ons ook dood. Dood betekent dat er geen communicatie is. Je kunt er eigenlijk niks mee. Vanuit het standpunt als wedergeboren kind van God, vanuit onze positie in de Nieuwe Mens, die wij zijn ín Christus, kijken we zo naar onze oude mens.

   Aan de andere kant leven we in de praktijk nog in de oude mens, in het vlees, tot aan onze lichamelijke verlossing. Daarin hebben we te maken met de aardse zaken. We zouden ons daar niet door laten beheersen, maar we hebben er wel degelijk mee te leven. Dus kan het niet kwaad om te proberen zo goed mogelijk deze tijd van “dualisme” (het nog leven in de oude mens én al leven in de Nieuwe Mens) door te komen. Hoe? Ja, dat is voor een ieder persoonlijk om in te vullen. Inclusief waar je je wel over druk maakt en waarover niet. Inclusief de activiteiten die je doet of juist niet doet. Inclusief wat je van alle ontwikkelingen in de wereld denkt.

   Wat daarbij in ieder geval helpt is de verbondenheid in Christus. Het openen, horen en aanvaarden van Zijn Woord zorgt daarvoor. Het maakt ons sterk in de Nieuwe Mens en beperkt het “gedoe” in de oude mens.

   Reply
 16. 16

  gerda

  Ik bedoel dus, gelukkig ben ik al dood voor de zonde, dus een robot kunnen ze van mij niet maken.

  Begrijp me niet verkeerd, ik wil hier mee zeggen, als je al dood bent kunnen ze toch niks meer met je.

  Reply
 17. 17

  Sylvia

  ‘Bijbelkennis’ en ‘je hart laten spreken’ zijn twee heel verschillende zaken. Bijbelkennis is Waarheid, en je hart laten spreken, is een emotie. Menselijke emotie en Zijn Woord, gaan niet samen, tenzij je doelt op het feit dat ‘het hart de zetel van geloof is’.

  Gedoe in de oude mens beperken, dat zeg je mooi. We zouden de eenheid binnen de Gemeente bewaren. Ik vind dat af en toe rot moeilijk in deze tijd, waar veel gesprekken alleen nog over Corona gaan. En allemaal verschillende inzichten. Het feit dat ikzelf de standpunten heb: ‘dat het loopt zoals het lopen moet’, en ‘relax, en chill allemaal een beetje’, helpt niet mee. Ik moet me regelmatig inhouden, of zelfs op mn tong bijten, om de lieve vrede te bewaren. Het lukt dan ook niet altijd. De Gemeente, Zijn Lichaam, heeft God in Christus samengevoegd, en kan niet kapot. Tóch is het Zijn bedoeling dat die geestelijke Eénheid in de praktijk ook zichtbaar is. We worden er in ieder geval toe opgeroepen in Zijn Woord.

  Hoe we deze tijd moeten doorkomen? Nou, wij zouden, net als anders, onze tijd hier uitkopen. En dit kost je het één en ander van jezelf. Wij betalen er min of meer een prijs voor, wanneer wij ons leven aan de Heere ter beschikking stellen. En hoeveel tijd dit inneemt, merken wij vanzelf wel. Wij zouden de Geest het Werk dat Hij in ieder van ons begonnen is, laten afmaken. We zijn in ieder geval 24 uur per dag Zijn dienstknechten. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag of kan genieten. Er is voor alles een tijd. We zouden proberen ervoor te zorgen dat iedere broeder of zuster een eigen mening mag hebben, en laten we die vooral respecteren. Ondanks onze eigen frustratie, angst, boosheid, machteloosheid, of irritatie. Want deze ‘pandemie’ maakt veel emoties los.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij