bedelingen

A. Klein Haneveld
0

18. Bijbels Panorama

Bijbels Panorama. Van “de wereld die toen was” (2 Petrus 3 : 6) en “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1 : 1) tot aan de “nieuwe hemel en aarde” (Openbaring 21 : 1) heeft God Zijn Heilsplan vastgelegd in Zijn Woord. De Bijbel toont ons het overzicht van de…

A. Klein Haneveld
0

4. De bedelingen Gods

Bedelingen, bedeling, in Efeze 3 : 2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Helaas blijkt de kennis omtrent de “bedeling der genade Gods” en de andere door God ingestelde bedelingen vaak uitermate beperkt of zelfs nihil te zijn. Voor goede Bijbelstudie omtrent Gods Heilsplan…

Samenvattingen
0

Hoezo bedelingen?

Hoezo Bedelingen? Dat is een open vraag en degene die die vraag moet beantwoorden, kan vele kanten op. Velen denken dat bedelingen geen Bijbels begrip is, maar… Efeze 3 : 1-9 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der…