Onzin omtrent de zondagsrust
Div. onderwerpen
2

Onzin omtrent de zondagsrust

Onzin omtrent de zondagsrust. Met enige regelmaat komt het onderwerp zondag, zondagrust, wel of niet werken op zondag of wel of niet de winkel open op zondag langs in de media. Gisteren (2 december 2013) was het weer raak. Een supermarkteigenaar in Zeist (C1000) werd de dupe van de onzin over de zondag.

Volgens enkele kerkelijk geschoolden, die zich beroepen op de Bijbel, maar daar kennelijk de nodige essentiële zaken in gemist hebben, mag de supermartkteigenaar de winkel niet open hebben op zondag. Dat zou in strijd zijn met Gods Woord. “Wij doen geen boodschappen meer in winkels die op zondag open zijn,” schrijft een hervormde aan C1000-eigenaar André van Ek. “Wij hopen dat u zo veel verlies lijdt, dat u de zondagsopenstelling zult afschaffen.” Bizar… De mevrouw (ze heet Van Hell) die later op de avond in een nieuwsprogramma op tv een reactie durfde te geven, deed ook nog een duit in zakje door nogmaals de openstelling van de winkel op zondag gelijk te stellen met het overtreden van Gods wetten en het uitblijven van zegeningen. “Daar rust geen zegen op“, liet zij weten. Een absoluut onterechte koppeling wordt hier gemaakt. Onzin omtrent de zondagsrust dus!

Zondagsrust is eigengemaakte godsdienst en menselijke traditie

Er is niks tegen de zondagsrust. Het bezig zijn met Gods Woord op de eerste dag van de week – de zondag – is uiteraard een zeer goede zaak. Jammer is het dan wel als dat alleen beperkt moet blijven tot de zondag, we hebben er nog zes over… Persoonlijk hou ik ook wel van de rust op zondag, maar zeker niet omdat het moet. En al helemaal niet om het een ander op te dringen. Daar wringt wat mij betreft de schoen. Misbruik makend van de Bijbel leggen de kerkelijken, die graag vasthouden aan menselijke tradities, hun eigengemaakte godsdienst aan anderen op. Dat mag nooit!

Romeinen 14 : 5

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over het onderwerp zondagsrust, maar dit is niet de gelegenheid daarvoor. Laat ik afsluiten met de woorden van Paulus. Er was in zijn tijd ook al de nodige discussie over het houden van de wet en tradities en in Romeinen 14 : 5 zegt hij: “De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.” Dat lijkt mij duidelijk genoeg. Wil je de zondagsrust in ere houden, doe dat dan. Wil je dat niet; ook goed. Maar van allebei moet gezegd worden dat niemand dit aan een ander mag opleggen en al helemaal niet door misbruik te maken van Gods Woord. Om dat te voorkomen beveel ik van harte bijbelstudie aan.

Brief van Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

In 2001 werkte mijn vrouw in een schoenenzaak. In die tijd speelde dat de winkel op een aantal zondagen in het jaar open was. De winkeleigenaar kreeg toen een brief, waarvan de strekking veel weg heeft van wat nu actueel is. De brief was van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging (NVBZZ); ja echt, zo’n club bestaat… Op hun website staat dat één van de doelen “Het aanschrijven van bedrijven en instanties die de zondag ontheiligen” is. Wat een onzin! Ik was er toen al kwaad over dat de Naam des Heren voor deze baarlijke nonsens werd gebruikt en ook nu weer doet het mijn bloeddruk stijgen. Hou toch eens op met die misplaatste oplegging van de wet en het doorgeven van volkomen verkeerd geïnterpreteerde bijbelteksten. Ga eerst eens zelf goede bijbelstudie doen, zonder al die kerkelijke historie en waanbeelden, voordat er zonodig op de “zendknop” gedrukt moet worden.

Is de zondag de Dag des Heeren?

Ik heb vervolgens naar de winkeleigenaar gereageerd op de brief, zodat hij dit wellicht zou kunnen gebruiken in een mogelijk antwoord aan de briefschrijvers. Ik ga ruim in op de bijbelteksten omtrent het bij het verdedigen van de zondagsrust veel gebruikte “Dag des HEEREN”. Dat zou de aanduiding voor de hedendaagse zondag moeten zijn. Echter een beetje bijbelstudie maakt al snel duidelijk dat deze term helemaal niet op deze dag slaat. Het is volkomen misplaatst om die term aan onze zondag te koppelen. Is de zondag de Dag des Heeren? Nee, niet in de betekenis die er in orthodox kerkelijke kringen aan gegeven wordt.

Meest stuitend in hun brief over de zondagsrust was wellicht deze passage: “U zult niet kunnen zeggen als u voor de Rechter van hemel en aarde zult moeten verschijnen, dat u dit nooit hebt geweten.” Let wel, het gaat nog steeds over het wel of niet opengaan met een winkel op zondag, maar er wordt toch maar even een oordeel geveld en angst gepredikt en dat terwijl er helemaal niks klopt van het voorafgaande verhaal. Nogmaals onzin dus. Tip voor de leden van de NVBZZ: Hoog tijd voor bijbelstudie!

Beluister bijvoorbeeld eens deze studie (A074) met als titel Sabbat of Zondag.


Onzin omtrent de zondagsrust

Onzin omtrent de zondagsrust

2 reacties op "Onzin omtrent de zondagsrust"

 1. De bijbel is een beschrijving van de Scheppers van hemel en aarde. Dat is ”mijn” kijk op de berichten over de zondagrust. Als ik de bijbel-teksten lees dan zie ik staan: Houdt de Sabbath in ere. De Sabbath is bijbels en misschien ook Joods. Jezus onderhield de Sabbath en ook de
  apostelen onderhielden de Sabbath. De zaterdag is pas in 325 na Christus afgeschaft door de
  leiders van de Katholieke Kerk in Rome. De Sabbath is op zaterdag, dat is de zevende dag.
  In Marcus 15 en 16 lezen we dat Jezus vroeg in de morgen op de eerste dag van de week, op zondag dus, was opgestaan uit zijn graf. De zondag is volgens de bijbel de eerste (werk)dag van de week. God zegende de zevende dag en heilige DIE. God heiligde niet de 1ste dag van de week, dus niet de zondag.
  Arie, op de vierde dag van de elfde week in 2016.

 2. Vlichthus schreef:
  Tip voor de leden van de NVBZZ: Hoog tijd voor bijbelstudie!

  Zowel de leden van de NVBZZ als de mensen van Vlichthus baseren hun visie omtrent de zondagsrust op hun interpretatie van de bijbel. Wie heeft er gelijk, of beter, wie heeft de bevoegdheid om daar iets bindend over te zeggen.

  Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *