All Lives Matter!
Blog v. Stempvoort
0

All Lives Matter!

Black Lives Matter!

And yellow lives, red lives, white lives, the gay, the straight, the vegan, the old, the young and the unborn lives matter. ALL LIVES MATTER!

Op de plaats waar we heel ingetogen op 4 mei de doden herdachten hebben en op 5 mei onze vrijheid vierden, zijn onlangs duizenden mensen samengekomen om te protesteren. Ze kwamen furieus in actie tegen een gedachtegoed dat wereldwijd helaas nog steeds bestaat en slachtoffers eist. Waar de koning bij het Paasfeest en het Suikerfeest mensen opriep om thuis te blijven en de maatregelen rondom het coronavirus in acht te nemen, was de burgemeester van Amsterdam een andere mening toegedaan. ‘Deze demonstratie is te belangrijk’. Ongeacht de gevolgen voor de samenleving, deze demonstratie móest doorgang vinden. Dit geluid en dit gebaar móest wereldkundig gemaakt worden. Racisme staan we niet toe, het zou niet moeten bestaan. Ook ik vind het verschrikkelijk, maar het gebeurt nog steeds. Onder de noemers van rassenhaat, abortus en euthanasie doden mensen andere mensen, omdat ze het leven van die personen ongewenst achten.

Uit de vrijheid leven

Tijdens de periode die bekend is komen te staan als ‘de coronacrisis’ werden we geconfronteerd met diezelfde kwestie, maar dan omgekeerd. Welke levens achten we zo gewenst dat we alle pijn, moeite, geld en tijd willen investeren om ze te behouden? Ten koste waarvan? Onze menselijke en technische mogelijkheden bleken beperkt. Als we voor de één kozen zou dat ten koste gaan van de ander. Hier en daar klonken geluiden dat degenen die geen bijdrage meer leverden aan de maatschappij hun plek in de ziekenhuizen af zouden moeten staan aan degenen die in economisch opzicht (nog) wel een bijdrage leveren aan de maatschappij.

De waarden die achter een dergelijke gedachtegang schuilgaan durf ik niet te doorgronden, maar ze sluiten in elk geval een grote groep mensen buiten en laten zien dat sommigen de ene groep mensen belangrijker vinden dan de andere groep. Dit gedachtegoed hebben we volgens mij vaker voorbij zien komen in de geschiedenis en het heeft veel strijd gekost om het te overwinnen. Ieder mens is gelijkwaardig en een kostbaar, waardevol schepsel van God. Vanuit die opvatting is onder andere het fascisme bestreden en godzijdank overwonnen. Er klinkt de echo in door van wat Jezus Christus gedaan heeft. Hij heeft ons in vrijheid gezet, laten we uit die vrijheid leven en elkaar ook die mogelijkheid geven. 

God ziet het hart aan

De herdenkingen, de vieringen, de dagen waarop we stil staan bij een onderdrukte of ondergewaardeerde bevolkingsgroep, zijn goed. Ze brengen ons de lessen onder de aandacht die we maar al te makkelijk vergeten. Maar bovenal zijn het de christelijke feestdagen die er naar verwijzen en die boodschap uitdragen. Waar mensen geneigd zijn in actie te komen om hun eigen belangen te verdedigen, doet God het anders. Hij zond Zijn Zoon niet om op te komen voor de belangen van minder bedeelden. Hij klaagde en demonstreerde niet tegen allerhande sociale en economische misstanden. Ze waren er zeker in die tijd, maar dat was niet waar voor Hij naar de aarde gekomen was. Het probleem zit dieper en God pakte het aan in de kern van het probleem. Hij let niet op de buitenkant, maar God ziet het hart aan. Daar is het mis en daar wil Hij verandering brengen.

Laat jij dat toe? Laat ik het toe? Of willen we onszelf en onze opvattingen intact houden en onze zin doordrijven en onze oplossingen opleggen aan anderen?

Gebrek aan liefde

God dringt Zijn wil niet op, Hij laat de mens in alle vrijheid eigen wegen kiezen. De geschiedenis toont aan dat onze oplossingen te beperkt zijn. De wereldproblematiek en het drama van de mensheid overstijgt al snel ons bevattingsvermogen, dus kiezen we voor iets wat wij belangrijk vinden. We proberen dat in elk geval beter te maken of in elk geval in stand te houden. We lijken helaas te vaak met de makkelijke en voor de hand liggende antwoorden genoegen te nemen. Gelet op de oorzaken van problemen en misstanden wijzen we te snel naar de directe, oppervlakkige reden.

Maar de wereldproblematiek en het drama van de mensheid gaat dieper dan dat. Uiteindelijk worden vrijwel alle zaken waar we als mens(heid) tegenaan lopen veroorzaakt door een gebrek aan liefde. Liefde voor onze medemens, onze medeschepselen en uiteindelijk in de kern een gebrek aan liefde voor God. Dát is het werkelijke probleem en al het andere vloeit eruit voort.

God heeft het probleem verholpen

Hij heeft dat probleem verholpen! Dit is wat we vieren met de grote christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Ze zijn zo ongeveer zo oud als onze beschaving en vatten de kern van waar het leven om draait: Liefde voor God die zich uit in liefde voor je medemens en alle andere schepselen. Dat is de kern van onze identiteit, je kunt dat aanvaarden of naast je neerleggen. Die boodschap zouden we uitdragen in woord en daad. Al het andere is symptoombestrijding en helaas gedoemd te mislukken.

Zoals de Heer zegt: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!” Hij is een goed werk begonnen en Hij faalt niet. Hij zal, door Zijn Geest, Zijn werk doen in de harten van ieder die de deur van het hart opent voor Hem. God liefhebben boven alles en uw naasten als uzelf: het is de oplossing voor al onze problemen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar o.a. deze Bijbelstudies op deze website:


All Lives Matter!

All Lives Matter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *