Door Wendel

Door Wendel Slingerland uitgewerkte Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld

Door Wendel
1

Maria en Martha

Maria en Martha. Lukas 10 : 38-42 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens,…

Door Wendel
1

Gog en Magog en Armageddon

De contactdag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) van 12 maart 2022 had als thema “Gog en Magog en Armageddon”. De introductie op de website van het N.B.C. was als volgt: Ze hebben gemeen, dat ze schrikaanjagend zijn, deze drie namen. Eveneens, dat ze gebruikt worden in legenden, sprookjes en films over kleinere, maar dikwijls…