Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.
Div. onderwerpen
0

Machu Picchu Andes Peru verbluffend gebouwd

Uit hoofdstuk 17 van het nieuwste boek van Vlichthus: “Geheimen uit de oudheid” “Het is menselijk niet mogelijk,” zei Hyatt Verrill. Hij heeft gelijk. Maar het is toch gebeurd. De reusachtige bergen van de Peruaanse Andes zijn overweldigend mooi, totdat je de uiterst gevaarlijke hellingen opkijkt en daar op de top met doodsverachting ruïnes ziet…

Muziek
0

Andrae Crouch: Through it all

Andrae Crouch: Through it all. Crouch (1942-2015) was een gospelzanger en tekstschrijver uit San Francisco. Hij won diverse Grammy Awards voor zijn gospelsoul producties, zo vertelt Wikipedia. Eén van zijn songs die beklijven is “Through it all”, oftewel: “Door dit alles”. Björn Quint Björn Quint zong een aantal jaren terug dit nummer. Hij werd begeleid op keyboard…

Div. onderwerpen
0

Is de evolutietheorie bewezen?

Is de evolutietheorie bewezen? Zonder blikken of blozen wordt er op steeds grotere schaal verteld dat de evolutieleer bewezen is. Geen spoor van twijfel onder de “gelovigen” van het gedachtegoed, dat pas begon bij Charles Darwin en daarna door velen werd uitgebouwd tot een religie op zich. Wie geen aanhanger is van deze leer wordt…

Muziek
0

Tel uw zegeningen

Gezegend met élke geestelijke zegening Efeziërs 1 : 3 zegt: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in den hemel in Christus. Nú al álle geestelijke zegening in Christus ontvangen In het dagelijkse leven is het nuttig om regelmatig de bovenstaande woorden Gods tot…

Muziek
0

Mary did you know…

Mary did you know. Hoewel wat mij betreft de opstanding van Jezus van Nazareth en Zijn aanstelling tot Christus, (Petrus in Handelingen 2: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.”) het hoogtepunt van het Evangelie is, begint het…

Muziek
0

Lichtstad met uw paarlenpoorten

Lichtstad met uw paarlenpoorten. Velen kennen dit lied uit de bundel van Glorieklokken. In het Engels is dit lied bekend onder de titel “He the pearly gates wil open”, bijvoorbeeld erg mooi gezongen door de al vele jaren in Amerika wonende Evie Karlsson. Deze Zweedse zingt het lied van haar landgenoot. De schrijver is namelijk…

Div. onderwerpen
0

Verklarende woordenlijst Statenvertaling

Het grote voordeel van de Statenvertaling (oorspronkelijk uit 1637) is dat de vertalers vaak zeer dicht bij de grondtekst zijn gebleven. In de loop der tijden is goed bekend geworden welke “vertaalfouten” er zijn. Statenvertaling voor echt bijbelstudie doen Voor wie echt bijbelstudie wil doen, is de Statenvertaling onmisbaar. Door gebruik wordt de oude taal…

Div. onderwerpen
0

Handelingen 29

Handelingen 29, want Handelingen kent in de Bijbel 28 hoofdstukken. Hierbij hoofdstuk 29. Handelingen 29 is een aprocrief hoofdstuk. Interessant voor wie meer over de “handelingen der apostelen” (zie boekenlijst Vlichthus) wil weten. En voor wie bekend is met de 10-stammen Israëls. Paulus in Londen Het hoofdstuk gaat over o.a. de reizen van de apostel…

Div. onderwerpen
1

Meer dan een timmerman

Meer dan een timmerman. In zijn verzet tegen het christendom stuitte Josh McDowell op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende bewijs leverden dat Jezus inderdaad mens-geworden God was. Doorslaggevende argumenten In dit boek beschrijft Josh McDowell enkele van de meest doorslaggevende argumenten die ertoe geleid…

Div. onderwerpen
0

Psalm 118

Psalm 118 : 1-29 / Verwijzing naar het nieuwe verbond. Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijne goedertierendheid is in der eeuwigheid. Eerste vers van deze Psalm is het belangrijkste Dit eerste vers van deze Psalm is eigenlijk meteen het belangrijkste. Hij wordt niet voor niets als eerste genoemd. Bovendien is het een…

Div. onderwerpen
0

Jozua

Jozua. De beloofde erfenis die leidt naar Kanaän. Jozua is een belangrijk persoon geweest in de bijbelse geschiedenis. We komen hem al vroeg tegen in de bijbel. Uit het gelijknamige bijbelboek weten we dat het volk Israël onder zijn leiding het land Kanaän binnentrok. Maar we komen hem al veel eerder tegen in Exodus 17…

Div. onderwerpen
0

De 70-ste jaarweek

De 70-ste jaarweek moet nog aanvangen! 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe…

UitgelichtVideo
0

Uittocht van Israël uit Egypte

De uittocht van Israël uit Egypte spreekt nog steeds tot de verbeelding en roept ook de nodige vragen op. Waar was de overtocht door de zee op weg naar het beloofde land? Langs welke weg kwam het volk, achtervolgd door Egyptische legers? Wat zijn de omstandigheden op die plek? Hoe zou het water gespleten kunnen zijn? …