A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom

Door Ab Klein Haneveld

Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet?

de Bruid en de Bruidegom

Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen. Niet omdat de uitkomst ervan zo onzeker is, maar omdat de praktijk leert, dat er op dit onderwerp eigenlijk een soort taboe rust. Meermalen heb ik tot mijn spijt moeten constateren dat de beantwoording van bovenstaande vraag dikwijls gepaard gaat met heftige emoties en slechts zelden gebaseerd wordt op de Schrift.

Toetsen aan het geïnspireerde Woord van God

De gedachte dat de Gemeente de Bruid van Christus is, blijkt veelal juist uitgangspunt te zijn bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Vooral bij de verklaring van bepaalde typen, zoals die van Eva, Sarah, Rebekka, Rachel en Ruth, wordt zonder enig schriftuurlijk bewijs van deze opvatting uitgegaan. En dat is helaas niet zoals het behoort. Zodra wij de Schrift openen, dienen wij bereid te zijn om onze vooronderstellingen ter discussie te stellen en te toetsen aan het geïnspireerde Woord van God. Slechts voor gelovigen, die daartoe bereid zijn, werden deze bladzijden geschreven.

Eenvoudig de Schrift openen

In deze studie heb ik mij bewust beperkt tot die zaken die direct verband houden met de gestelde vraag. Misschien blijven er daardoor vele vragen onbeantwoord. Vragen aangaande de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Aangaande de Mozaïsche wet. Aangaande de typologie. Maar het leek mij beter om de problematiek rond de Bruid en de Bruidegom niet nog gecompliceerder te maken dan zij door alle menselijke gevoelens en emoties al is. Laten wij eenvoudig de Schrift openen, eerst in het Oude en daarna in het Nieuwe Testament, opdat de Heer ons door Zijn Woord en door Zijn Geest kan leiden in alle waarheid. Tot opbouw van ons geloof. Maar bovenal tot verheerlijking van Zijn onvolprezen naam.

Lees “De Bruid en de Bruidegom” verder in de PDF of de EPUB


De Bruid en de Bruidegom

de Bruid en de Bruidegom

Een reactie op "De Bruid en de Bruidegom"

 1. Beste Ab,

  Je schreef,

  “Laten wij eenvoudig de Schrift openen, eerst in het Oude en
  daarna in het Nieuwe Testament, opdat de Heer ons door Zijn Woord en door Zijn Geest kan leiden in alle waarheid.”

  Maar zo eenvoudig is het niet. Er zijn momenteel tienduizenden kerkgenootschappen die m.b.t. de bijbel verschillende, zelfs tegenstrijdige, dingen geloven ondanks dat zij ervan uit gaan dat zij geleid worden in alle waarheid door dezelfde (ene) Geest. Dat zou je toch aan denken moeten zetten, dat er hier iets niet klopt.

  Luther heeft in de 16de eeuw met zijn doctrine Sola Scriptura (een doctrine die zelf niet in de Schrift wordt genoemd) nooit gerealiseerd dat door de authoriteit van de kerkleiding te verplaatsen naar de authoriteit van de bijbel alleen, dat hij zo`n grote verwarring zou veroorzaken. Het gaat zelfs zover dat mensen zichzelf niet meer verbonden weten met een kerkgenootschap maar als Jezus, ik en mijn bijbel christen door het leven gaan. D.w.z. de enige authoriteit die men accepteerd om de Schrift te veklaren is zichzelf. M.a.w de indivuele christen is zijn eigen paus geworden.

  http://www.calledtocommunion.com/2017/04/the-scriptures-the-spirit-and-the-sheepfold-a-reply-to-dr-wes-bredenhof/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *