A. Klein Haneveld 2

Bijbelstudies Ab Klein Haneveld luisteren via internet

Goed bericht voor degenen die graag naar de bijbelstudies van Ab Klein Haneveld willen luisteren. De voor live publiek gehouden spreekbeurten zijn te beluisteren via internet. Dit gebeurt via de website van het N.B.C. Bijbelstudies. Ab Klein Haneveld luisteren

Streaming audio

De studies worden aangeboden als streaming audio, ze zijn niet downloadbaar.

Vlichthus beveelt de gesproken bijbelstudies van Ab Klein Haneveld van harte aan.


Bijbelstudies Ab Klein Haneveld luisteren

Bijbelstudies Ab Klein Haneveld luisteren