Toegevoegd

Over de auteur

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

8 Reacties

 1. 1

  Richard Sorge

  Ik kreeg het bestand Sodom en Gomorra niet in het .epub formaat, maar in het Apple-only .ibooks formaat, welke met een normale computer niet gelezen kan worden. Erg jammer.

  Reply
  1. 1.1

   Wim

   Misschien kan iemand dat omzetten naar het epub formaat…

   Reply
 2. 2

  Bellefleur

  “Dat betekent heel eenvoudig: “leven zónder God”.

  Volgens mij klopt dit niet geheel en moet het zijn ‘áls zonder God’. Want zonder God is niet mogelijk wanneer deze God er is, men kan wel leven alsof er geen God is.

  Reply
 3. Pingback: Genesis 6; Noach - Alleen Geloof - door Sylvia Arlar- Simonse

 4. 3

  Siem de Vreede

  Ik lees: “Gods Woord wordt heel vaak niet beschouwd als absolute waarheid en dan beginnen de problemen. Zijn Woord wordt ingeruild voor eigen ideeën en theorieën”
  Het is toch niet te doen om Gods Woord als absolute waarheid te beschouwen, als in de ene tekst (1 Joh. 4:8) gezegd wordt dat God liefde is, en Kor. 13 ons leert dat de liefde niet jaloers is, en als we dan dan de tekst uit Ex. 34:14 lezen, waar God zelf verkondigt dat Hij een jaloerse God is, wat moet je dan eigenlijk geloven? Is Hij nou eigenlijk liefde of niet? Blijkbaar is de “absolute waarheid” van de Bijbel het creëren van absolute verwarring. (Ook die contradictie is ergens in de Bijbel te lezen, God zou geen verwarring veroorzaken) Hoe is het mogelijk dat het veel christenen nooit is opgevallen dat het Woord van God een boek is wat bol staat van de contradicties? Kennen ze het Woord van God misschien alleen van de voor hen op maat gesneden en tot de verbeelding sprekende en de met de juiste emotionele toon getroffen preken en lezingen, met zorgvuldig voor hen geselecteerde en “juist” geïnterpreteerde teksten, door mensen die naar hun eigen ideeën en theorieën en ideeën die ze eventueel ook weer overgenomen hebben van anderen, mensen die menen dat zij de absolute waarheid en daarmee dus de wil van God te kennen misschien?
  Het Woord van God wordt overgelaten aan onze eigen voorkeur voor bepaalde teksten, en dat betekent tegelijkertijd het negeren van de teksten die ze tegenspreken. En teksten die ons tegenwoordig niet aanstaan worden ook genegeerd. Ik weet bijna zeker dat de laatste regels van Psalm 137 tegenwoordig te “onchristelijk” gevonden worden om nog langer in de kerk gezongen te worden, voor fatsoenlijke mensen geeft dat tegenwoordig hetzelfde gevoel als een vinger achter in je keel steken. De enorme hoeveelheid christelijke denominaties, die allemaal de “ene” waarheid kennen en het toch allemaal oneens zijn, is een gevolg van mensen die allemaal hun eigen ideeën over de interpretatie van teksten volgen, en je hebt natuurlijk de altijd ook weer het gros van de mensen die hen kritiekloos volgen daarin.
  Als een onfeilbare God zijn absolute waarheid in zijn Woord heeft gestopt, waarom laat Hij het dan ter interpretatie over aan feilbare mensen welke teksten onfeilbaar zijn en welke niet? Hoe kan een feilbaar mens überhaupt zeggen dat hij de absolute waarheid van het Woord van God kent? Alleen iemand die zelf onfeilbaar is kan pas echt herkennen wat onfeilbaarheid is, toch? Ik weet wel één sterveling die het aandurft zichzelf onfeilbaar te noemen, maar daar zal waarschijnlijk niemand op deze protestants christelijke site voor feilbare gelovigen het mee eens kunnen zijn zeker? Waarom eigenlijk niet? Denk daar toch eens over na, dat doet God zeker niet voor je, dat moet je absoluut zeker weten altijd zelf nog doen.
  Waarom is eigenlijk dat éne geloof, wat jou is bijgebracht toevallig wel waar en alle andere religies niet?
  Ik ben genoodzaakt door de aard van het Woord van God zelf, om mijn eigen idee te volgen en ik spreek dus mijn voorkeur uit voor de “waarheid” van de mooie tekst uit Kor. 13, en dat kan ik ook onderbouwen. Een God die doodleuk opdracht geeft tot genocide, een God die niet op het idee komt om met een gebod tegen slavernij komen, een God die niet voldoet aan de eisen die zijn eigen Woord aan de liefde stelt,die kan geen liefde zijn. Waarom moet een God, die liefde zou zijn, eigenlijk gevreesd worden? Dat is toch geen liefde, dat is hooguit een perverse vorm van liefde, een meester/slaaf verhouding. En een God die in de hele Bijbel er voornamelijk op uit is om door Zijn eigen Evenbeeld aanbeden te worden, dat is een God die zichzelf zoekt. En wie zichzelf zoekt, heeft de liefde niet zo lezen we in Kor. 13, in Zijn eigen absoluut verwarrende Woord, Al is Hij dan die almachtige Schepper van het hele universum, en al bezat Hij alle machten en krachten die we voor Hem kunnen verzinnen, en had Hij de liefde niet, dan gebied de waarheid ons onder ogen te zien, dan ware Hij niets, toch?

  Reply
 5. Pingback: De Bijbel is het Woord van God - Alleen Geloof - Sylvia Arlar-Simonse

 6. Pingback: De Bijbel is het Woord van God - Genade.info

 7. 4

  Sylvia Arlar- Simonse

  Hallo Siem
  Jouw reactie is doorspekt met frustratie. Een frustratie die ik enigszins herken. Ook ik kon niet achter de ‘Waarheid’ komen. Ik deed een acht jaar lange speurtocht langs diverse kerken om meer te weten te komen over de Bijbel. Maar overal zaten er menselijke regels doorheen. Uiteindelijk kwam ik terecht op een plaats buiten een kerkelijk instituut. Een plaats, niet gebonden aan kerkelijke regels en wetten. Daar werden al mijn vragen beantwoord. Ook ik dacht dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. Maar dat kan natuurlijk niet! God is niet tegenstrijdig. ..dat is tegenstrijdig met Zijn Wezen. Als je tegenstrijdigheden bespeurt in de Bijbel, heb je de verkeerde uitleg gekregen. Dan heb je nog geen juiste Bijbelleraar gevonden. Zo moet je, bijvoorbeeld, het verschil weten tussen de oude en de nieuwe mens, anders loop je compleet vast. Ikzelf ben er van overtuigd dat, als je daadwerkelijk de Waarheid zoekt, je Deze ook zult vinden. Soms via een weg die je zelf niet zou uitkiezen. Ik denk dat je moet beginnen met je onderhuidse vijandigheid tegen Zijn Woord, los te laten. En je handen en hart te openen, in volledige afhankelijkheid van Hem, met de vraag of Hij je wilt helpen. Dat is zéker een gebed naar Zijn Wil, en zal dus verhoord worden. Verder verwijs ik je graag naar mijn site; alleengeloof.nl en hoop dat ook voor jou je vragen zullen worden beantwoord. Groet Sylvia

  Nahum 1
  2 Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.
  3 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.
  4 Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.
  5 De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin wonen.
  6 Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld.
  7 De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent (=bekennen = in gemeenschap leven met) hen, die op Hem betrouwen.

  Natuurlijk is God een jaloers God! Stel je voor dat jij iets gemaakt hebt, dat zich daarna van je afkeert. Hoe zou jij dat vinden?! God is de Schepper van alles. Het enige wat Hij van ons schepselen verlangt, is geloof. Meer verlangt Hij niet van ons. We hoeven verder nérgens aan te voldoen. Maar ongeloof accepteert Hij niet; want hóe kun je je Schepper ontkennen? God is Liefde voor al Zijn kinderen, maar God is zéker geen Liefde voor degenen die Hem (structureel en volhardend) ontkennen en verwerpen. Niet meer dan logisch, vind ik. Er staat in Zijn Woord dat Hij de Enige God is. Buiten Hem is er geen God. De Levende Heere duldt geen aanbidding van andere goden. Het zal je dood betekenen (geen eeuwig leven). Hij is een ijverig ( jaloers ) God, en alleen Hém komt alle lof en aanbidding toe. En terecht. Hij is het Middelpunt van Zijn Schepping, en niet de mens. Siem, je moet de boel niet omdraaien!!

  Exo.20:3
  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  Exo.34:14
  Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is IJveraar!
  Ijverig God is Hij

  Deut.8:19
  Maar indien het geschiedt, dat gij den HEERE, uw God, ganselijk vergeet, en andere goden
  navolgt, en hen dient, en u voor dezelve buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker
  zult vergaan.

  Jes.45:5,6
  Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij
  Mij niet kent. Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten
  Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

  Hand.4:12
  En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die
  onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij