Toegevoegd

Over de auteur

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

11 Reacties

 1. 1

  Soussi

  Dag,

  Het is jammer om te lezen dat voor een persoon die claimt een volgeling te zijn van de Messias, Jezus, een boodschapper van genade en vergeving, uw tekst nogal negatief is, agressief en geen eer doet aan de objectieve waarheid. U lijkt `zich voornamelijk te baseren op het nazeggen van wat anderen eerder hebben gezegd en u vergeet om onderscheid te maken tussen de Boodschap en datgene wat mensen claimen. Waarom denkt u dat u gevrijwaard bent van de invloeden van Satan. Bent u soms foutloos? Inderdaad, Satan waart rond en claimt zijn slachtoffers onder alle mensen. Moslims niet uitgezonderd, maar Christenen zeer zeker ook niet en u ook niet! Zoals Petrus stelt, hoofdstuk 5 vers 8:

  “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij,de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien hij zal verslinden.” Als iets niet van God komt, komt het van zijn tegenstander, helemaal mee eens!

  Om u duidelijk te maken wat ik bedoel, wil ik kort een van uw claims hier naar voren halen. U claimt dat de geloofsbelijdenis van Moslims is volgens de Koran: “Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn boodschapper“. Dan mag u mij laten zien waar dit in de Koran staat. Dit komt namelijk helemaal niet voor in de Koran. In geen enkel vers!!!!! En zo geldt dit ook voor andere van uw stellingen. U herhaalt slechts wat andere stellen, inclusief Moslims. En als u echt op zoek bent naar Waarheid, dan gaat u op zoek en neemt u geen genoegen met ‘hear-say’. De Waarheid is namelijk veel genuanceerder, maar de meerheid van de mensen wil geen Waarheid horen, maar slechts illusie en oppervlakkigheid. Dat maakt het conflict alleen maar makkelijker.

  Het is niet mijn bedoeling u aan te vallen, maar ik trof toevallig uw website aan in een zoektocht naar bijbelverhalen voor mijn kinderen, want als Moslim vind ik dat zij deze moeten kennen. Toen ik uw artikelen las over de Islam schrok ik en kon het niet nalaten te reageren. Ik hoop dat ook u bereid bent om te leren van uw fouten.

  Met vriendelijke groet,

  S.

  Reply
  1. 1.1

   Wim

   Ik kan het niet met je conclusies eens zijn. Ik heb geschreven wat ik geloof, wat de geschiedenis leert, wat ik weet en wat ik persoonlijk vind. Het is niet meer dan dat. Uiteraard is iedereen volledig vrij om het wel of niet eens te zijn met mij. Dankbaar ben ik dat wij in dit land dat nog kunnen doen. Wat mij betreft is de islam niet voortgekomen uit de God van de Bijbel, de Schepper van hemelen en aarde. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om dat te onderzoeken. Daaraan lever ik slechts een bijdrage. Het is geen enkel probleem als iemand dat niet op prijs stelt of niet waar acht wat hier geschreven staat.

   Reply
 2. 2

  Marian Koopman

  Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat voor moslims de zegen van God alleen zou bestaan uit alleen een groot volk. Zegen is Zegen en houdt naar lijkt mij meer in, ook al staat daar verder weinig over in de Bijbel. De Koran is, voor zover ik weet, een voor moslims door God gegeven Heilig Boek via de Aartsengel Gabriël gedicteerd. Mohammed (vzmh) komt er zelf niet één keer in voor. Hij is slechts een boodschapper van God.
  Moslims zien Jezus dan wel niet als Zoon van God, maar zij zien Hem wel als een profeet en ook bij het noemen van deze voor Christenen zo een heilige naam wordt er ‘vzmh’ (vrede zij met hem,) achter gezegd.
  Verder wil ik over dit laatste zeggen dat zeker al vanaf de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw vaak juist door toch wel vele christenen en ook katholieke christenen de naam Jezus zo achteloos wordt uitgesproken.
  Moslim zijn betekent ‘dienaar van God’ zijn.
  Christen zijn betekent volgeling van Jezus zijn.
  Moslims zien Jezus dan ook als én moslim én profeet.
  Jezus als God zien betekent dat er minstens twee Goden zijn, logisch gedacht. JEZUS en YAHWEH (YHWH). God heeft zelf geen vrouw. Hoe kan God dan een eigen Zoon hebben? Voor moslims kan dit niet.
  Het klopt naar mijn mening ook niet dat vooral de moslims het meeste geweld in de schoenen geschoven wordt.
  De laatste tijd denk ik vaak aan deze Bijbeltekst: “De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.” Er zijn niet alleen christenvluchtelingen, maar nog veel meer moslimvluchtelingen. De meeste christenen wonen in de Westerse landen (USA + vele Europese landen). Het zijn juist de USA en een aantal Europese landen, waaronder helaas ook Nederland die juist op moslimlanden vele bombardementen uitvoeren. Dit zal niet ongestraft blijven, lijkt mij.
  God staat aan de kant van de verdrukten en die zien we zowel bij christenen, maar ook bij moslimvokeren en zovele anderen die moeten lijden aan oorlog, ziekte, honger en natuurrampen. Laten wij christenen ons niets inbeelden dat wij meer en/of beter zijn dan moslims of andersgelovigen of nietgelovig. Want alleen God kent het hart van elk mens.

  Reply
 3. 3

  Max

  De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord…

  Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie….In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de islam onderworpen moet worden.Europa staat in de Dar al-Harb,die onderworpen moet worden in de Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’…Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een. ..In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Sharia wetten eisen van moslims, dat zij nooit bevriend mogen worden met Christenen of met Joden, wat een vijandschap kweekt met deze minderheden.Dit gebod komt rechtstreeks uit de Koran en daar kan niet aan worden getornd.Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!…Europa, word wakker. Voordat het te laat is….

  Reply
 4. 4

  Frits

  Een aanrader in deze is het boek van Drs. Jan van Barneveld.
  ,,EINDTIJD ISRAEL en de ISLAM”

  Reply
 5. 5

  Anne van Urk

  De islam is heden de valse religie van formaat, de grootste op aarde! Deze religie verspreid zich als een olievlek met de migranten uit het midden oosten en Afrika, over de halve wereld naar Europa! De islam is oorspronkelijk door Mohammed opgericht in het jaar 570 na christus, na de afval waar de Bijbel overspreekt. In het jaar 325 na christus werd door keizer Constantijn de Grote, van het oost Romeinse rijk de Concilies van Nicea en Athanasius opgericht. Dit als doel om het christelijke, later Katholieke roomse geloof, te bewerkstelligen. en om kerkelijke regels te gaan invoeren. Zoals om de christelijke feestdagen vast teleggen. Dat de afval kwam was al in de Bijbel voorspeld door Johannes die sprak over de antichrist. 1 Johannes 2: vers 18 en 19: Jonge kinderen, het is het laatste uur, en zo als gij gehoord hebt dat de antichrist komt! Er zijn al vele antichristen opgestaan, uit welk feit wij weten dat het laatste uur is aangebroken. De afval begon, Zij zijn van ons uitgegaan, zij waren niet van ons slag. Als zij van ons slag waren geweest, waren ze bij ons gebleven! Mohammed maakte het nog erger. Hij zag zich zelf als de laatste in de reeks profeten. Hij verkondigde dat hij openbaringen van God kreeg doormiddel van de aartsengel Gabriel, die volgens de Bijbelse Heilige schrift voor de ware God Jehovah staat! Hij verkondigde dat hij het geloof van Adam tot Abraham en van de vijfboeken van Mozes de Thora, en de latere profeten, zoals de evangelies opnieuw moest doorgeven. De koran kwam dus in bezit van alle Bijbelse boeken, omdat hij zei al deze Bijbelse boeken vervalst waren! Het is precies andersom, die engel moet een engel van Satan geweest zijn of Satan zelf die zich blijft veranderen in een engel des lichts. De taal van de koran is Arabisch, maar de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, Aramees en in het Grieks. En Jezus was en is de laatste profeet, die door de engel Gabriel werd aangekondigd aan Maria.

  Reply
 6. 6

  hannah.ouwehand@outlook.com

  De Bijbel zegt, in 1 Johannes 5: vers 19: Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze! Wie is die goddeloze? Dat is Satan de engel des lichts, die over de gehele aarde regeert. Alle religies zijn van hem afkomstig, na de afval regeert de Antichrist, waar de Bijbel overspreekt! 2 Korinthiers 11: vers 14 Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Efeziërs 2: vers 2: Waarin gij eens hebt gewandeld overeenkomstig het samenstel van dingen van deze wereld, overeenkomstig de heerser van de autoriteit der lucht, de geest die thans werkzaam is de zonen der ongehoorzaamheid!

  Reply
 7. 7

  hannah_ouwehand@hotmail.com

  Veel mensen denken God is toch God, als ze tenminste geloven in een God de christenheid bv, en Allah is toch Allah, is toch God bij de moslims! Maar wie is nu die God die al die geloven in zijn hand houdt?
  De ware God is Jehovah God JHWH in Hebreeuwse letters, de God van het volk Israel van vroeger uit de Bijbel, het oude testament genaamd! Maar er kwam een tijd toen Jezus op aarde was, jezus zocht naar de verloren schapen van het huis Israel, toen de Schriftgeleerden en de Farizeen Jezus tegenstonden, en hem zelfs aan de paal lieten hangen! Toen koos Jehovah God voor een ander volk! In Handelingen 15: vanaf vers 14, wordt dit beschreven over het nieuwe volk Israel: Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de naties heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut van David, die vervallen is, herbouwen en ik zal haar puinhopen herbouwen en haar weer oprichten,, opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, te samen met mensen uit alle naties, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehovah,, die deze dingen doet!
  De Jehovah Getuigen is Gods ware volk, het nieuwe Israel!

  Reply
  1. 7.1

   Wim

   Van reacties op onze andere website – wachttorenkijker.nl – weet ik dat er geen communicatie mogelijk is met deze schrijver. Die volstaat met af en toe de leer van de Jehovah’s Getuigen verkondingen, zonder enige bereidheid verder te kijken of de Bijbel te onderzoeken. Ook in dit geval, waarin een volkomen onbijbelse stelling wordt geponeerd, namelijk dat Jehovah’s Getuigen als groep de vervanging is voor het volk Israël. Hieruit blijkt de totale onwetendheid met het Woord Gods. Niet alleen van de schrijver, maar uiteraard ook van de bron: het wachttorengenootschap. Wie zelf “Israël” wil onderzoeken, kan heel goed terecht op deze website. Bijvoorbeeld in deze studie: De bekering van Israël.

   Reply
  2. 7.2

   hoc est

   “De Jehovah Getuigen is Gods ware volk, het nieuwe Israel!”

   Dat is een veronderstelling. Maar waar is het bewijs?

   Reply
 8. 8

  Yassine

  De harten die vol met haat zitten kan je niet overtuigen. Heeft geen zin om mensen die verdrinken in arrogantie, hoogmoed, onrecht en dwaling te proberen te overtuigen van het goede….dus ga het ook niet proberen. Wat ik wel meegeef is dat haat zaaien en verdeling in de bevolking de resultaten daarvan al bekend zijn. Verwijs ik terug naar de 2de Wereldoorlog, wat we met z’n allen niet zijn vergeten hoop ik. (Een kleine opmerking: volgens mij waren het de moslims die de joden met open armen hebben ontvangen toen ze werden afgeslacht door het vrome westen). Als deze gedachtegoed de norm zal zijn dan is het een kwestie van tijd dat de geschiedenis zich zal herhalen. Enkel vergeet niet dat slachtoffers aan beide kanten zullen vallen.
  Veel liefs van jullie medemens (moslim)

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij