Toegevoegd

Over de auteur

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

5 Reacties

 1. 1

  Soussi

  Dag,

  Het is jammer om te lezen dat voor een persoon die claimt een volgeling te zijn van de Messias, Jezus, een boodschapper van genade en vergeving, uw tekst nogal negatief is, agressief en geen eer doet aan de objectieve waarheid. U lijkt `zich voornamelijk te baseren op het nazeggen van wat anderen eerder hebben gezegd en u vergeet om onderscheid te maken tussen de Boodschap en datgene wat mensen claimen. Waarom denkt u dat u gevrijwaard bent van de invloeden van Satan. Bent u soms foutloos? Inderdaad, Satan waart rond en claimt zijn slachtoffers onder alle mensen. Moslims niet uitgezonderd, maar Christenen zeer zeker ook niet en u ook niet! Zoals Petrus stelt, hoofdstuk 5 vers 8:

  “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij,de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien hij zal verslinden.” Als iets niet van God komt, komt het van zijn tegenstander, helemaal mee eens!

  Om u duidelijk te maken wat ik bedoel, wil ik kort een van uw claims hier naar voren halen. U claimt dat de geloofsbelijdenis van Moslims is volgens de Koran: “Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn boodschapper“. Dan mag u mij laten zien waar dit in de Koran staat. Dit komt namelijk helemaal niet voor in de Koran. In geen enkel vers!!!!! En zo geldt dit ook voor andere van uw stellingen. U herhaalt slechts wat andere stellen, inclusief Moslims. En als u echt op zoek bent naar Waarheid, dan gaat u op zoek en neemt u geen genoegen met ‘hear-say’. De Waarheid is namelijk veel genuanceerder, maar de meerheid van de mensen wil geen Waarheid horen, maar slechts illusie en oppervlakkigheid. Dat maakt het conflict alleen maar makkelijker.

  Het is niet mijn bedoeling u aan te vallen, maar ik trof toevallig uw website aan in een zoektocht naar bijbelverhalen voor mijn kinderen, want als Moslim vind ik dat zij deze moeten kennen. Toen ik uw artikelen las over de Islam schrok ik en kon het niet nalaten te reageren. Ik hoop dat ook u bereid bent om te leren van uw fouten.

  Met vriendelijke groet,

  S.

  Reply
  1. 1.1

   Wim

   Ik kan het niet met je conclusies eens zijn. Ik heb geschreven wat ik geloof, wat de geschiedenis leert, wat ik weet en wat ik persoonlijk vind. Het is niet meer dan dat. Uiteraard is iedereen volledig vrij om het wel of niet eens te zijn met mij. Dankbaar ben ik dat wij in dit land dat nog kunnen doen. Wat mij betreft is de islam niet voortgekomen uit de God van de Bijbel, de Schepper van hemelen en aarde. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om dat te onderzoeken. Daaraan lever ik slechts een bijdrage. Het is geen enkel probleem als iemand dat niet op prijs stelt of niet waar acht wat hier geschreven staat.

   Reply
 2. 2

  Marian Koopman

  Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat voor moslims de zegen van God alleen zou bestaan uit alleen een groot volk. Zegen is Zegen en houdt naar lijkt mij meer in, ook al staat daar verder weinig over in de Bijbel. De Koran is, voor zover ik weet, een voor moslims door God gegeven Heilig Boek via de Aartsengel Gabriël gedicteerd. Mohammed (vzmh) komt er zelf niet één keer in voor. Hij is slechts een boodschapper van God.
  Moslims zien Jezus dan wel niet als Zoon van God, maar zij zien Hem wel als een profeet en ook bij het noemen van deze voor Christenen zo een heilige naam wordt er ‘vzmh’ (vrede zij met hem,) achter gezegd.
  Verder wil ik over dit laatste zeggen dat zeker al vanaf de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw vaak juist door toch wel vele christenen en ook katholieke christenen de naam Jezus zo achteloos wordt uitgesproken.
  Moslim zijn betekent ‘dienaar van God’ zijn.
  Christen zijn betekent volgeling van Jezus zijn.
  Moslims zien Jezus dan ook als én moslim én profeet.
  Jezus als God zien betekent dat er minstens twee Goden zijn, logisch gedacht. JEZUS en YAHWEH (YHWH). God heeft zelf geen vrouw. Hoe kan God dan een eigen Zoon hebben? Voor moslims kan dit niet.
  Het klopt naar mijn mening ook niet dat vooral de moslims het meeste geweld in de schoenen geschoven wordt.
  De laatste tijd denk ik vaak aan deze Bijbeltekst: “De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.” Er zijn niet alleen christenvluchtelingen, maar nog veel meer moslimvluchtelingen. De meeste christenen wonen in de Westerse landen (USA + vele Europese landen). Het zijn juist de USA en een aantal Europese landen, waaronder helaas ook Nederland die juist op moslimlanden vele bombardementen uitvoeren. Dit zal niet ongestraft blijven, lijkt mij.
  God staat aan de kant van de verdrukten en die zien we zowel bij christenen, maar ook bij moslimvokeren en zovele anderen die moeten lijden aan oorlog, ziekte, honger en natuurrampen. Laten wij christenen ons niets inbeelden dat wij meer en/of beter zijn dan moslims of andersgelovigen of nietgelovig. Want alleen God kent het hart van elk mens.

  Reply
 3. 3

  Max

  De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord…

  Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie….In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de islam onderworpen moet worden.Europa staat in de Dar al-Harb,die onderworpen moet worden in de Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’…Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een. ..In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Sharia wetten eisen van moslims, dat zij nooit bevriend mogen worden met Christenen of met Joden, wat een vijandschap kweekt met deze minderheden.Dit gebod komt rechtstreeks uit de Koran en daar kan niet aan worden getornd.Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!…Europa, word wakker. Voordat het te laat is….

  Reply
 4. 4

  Frits

  Een aanrader in deze is het boek van Drs. Jan van Barneveld.
  ,,EINDTIJD ISRAEL en de ISLAM”

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij