Muziek
0

Volle verzeek’ring

Volle verzeek'ring

Volle verzeek’ring, 197 – bundel Joh. de Heer, 220 Opwekking, is een lied van Fanny J. Crosby. Deze zuster in de Here Jezus Christus snapte het helemaal en wist dat te vertalen in mooie liederen. Haar blindheid werd haar tot zegen, zoals ze zelf verklaarde.

Dank voor dit lied dat zo mooi de volle zekerheid (Romeinen 8) beschrijft die een gelovige in Christus heeft. Geen enkele terughoudendheid, zeker weten dat wij behouden zijn, wedergeboren en steeds zalig zijn, Zijn eigendom zijn, Zijn rust zijn ingegaan, helemaal vrij, ‘t harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts, leven voor onze Heer en Heiland. Dit is mijn vreugde! Jezus is mijn!

Volledig verzekerd zijn wij

Niet een beetje verzekerd, niet misschien, niet ooit, niet als je goed je best doet, niet als je volhardt. Niets van dit alles, maar wel… volledig verzekerd zijn dat wij álles van God alreeds gekregen hebben uit en in de Genade van de Here Jezus Christus. En dat blijvend!

Wat een geweldige tekst! Zing het uit volle overtuiging mee, dat versterkt het hart en geeft vreugde.

Meezingen Volle Verzeek’ring

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan ‘t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x

Voll’ onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
‘t Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
‘k Mag alles leggen in zijn hand.
‘t Harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ‘t vaderland.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!        2x

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij.
‘k Mag nu steeds leven voor mijne God.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!        2xSpeel zelf Volle Verzeek’ring

Degenen die dit nummer zelf willen spelen (keyboard versie) kunnen een PDF van dit nummer downloaden.

Andere uitvoeringen van Volle Verzeek’ring

Er zijn heel veel uitvoeringen van dit prachtige lied te vinden via internet. Ik heb er twee geselecteerd. Eén in het Nederlands en een Engelstalige versie onder de titel “Blessed Assurance”, uitgevoerd door Linda Randle. Zij is ook regelmatig te zien en te horen bij The Gaithers.Volle verzeek’ring

Volle verzeek’ring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *