Blog v. Stempvoort

Blog Vlichthus door Willem van Stempvoort

Blog v. Stempvoort
1

Verblijden in lijden

Er woedt een strijd, de eeuwen door. De geschiedenis van de mensheid, sterker nog, de geschiedenis van de schepping is er één van strijd, een strijd tussen goed en kwaad. De strijd tussen de Heere God en de satan. Al het lijden op aarde, alle strijd, pijn, ellende, oorlog, honger, dood: het is allemaal de…

Blog v. Stempvoort
0

Vuurtoren in de storm

Gij schijnt als lichten in de wereld Een vraag die ik wel eens krijg van pubers is: hoe stel je je als christen op te midden van ongelovigen? Veel christenen hebben het nauwelijks over Christus, maar Jezus is wel een populaire persoon. Wanneer men dan ook niet goed weet hoe om te gaan met een…

Blog v. Stempvoort
0

Ere zij God…

… in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen Tijdens de Kerstdagen zitten de kerken vaak voller dan anders. Mensen die op zondag vaak andere dingen prioriteit geven, besluiten tijdens Kerst tóch naar de Kerk te gaan, om welke reden dan ook. Met Pasen is dat helaas al minder, terwijl…

Blog v. Stempvoort
0

Bijzonder, dat christelijk onderwijs…

Driekwart van de kinderen gaat naar het bijzonder onderwijs. Bijzonder aan deze scholen is dat zij, behalve goed onderwijs, ook de identiteitsvorming van leerlingen belangrijk vinden. Veel van de kinderen, 450.000 van de 900.000, gaan naar christelijke scholen, genoemd naar Jezus Christus. Hoewel de helft van de leerlingen naar een christelijke school gaat, geeft nog…

Blog v. Stempvoort
4

De Heilige Geest verkondigt het Evangelie

Tien dagen geleden vierden we Hemelvaart, hoewel de verschillende bevrijdingsfestivals wat meer aandacht kregen, maar dat is vaker. Het gebeurt niet zelden dat de boodschap van Christus ondergesneeuwd wordt door de commercie. “Story of My Life” hoor je Jezus bijna zeggen wanneer je denkt aan andere christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar goed, dat…

Blog v. Stempvoort
0

De ware oorsprong van de mythologie

De ware oorsprong van de mythologie. Voor het doen van Bijbelstudie maak ik graag gebruik van het programma e-Sword op mijn laptop. De voordelen van een dergelijk programma zijn onder meer de verschillende vertalingen, woordenboeken en de beschikbare annotaties, met daarnaast nog wat nuttige kanttekeningen. Bij het bestuderen van de geschiedenis van Gideon viel mijn…

Blog v. Stempvoort
0

Duitsland – Engeland 3 – 2

Voetbalwedstrijd Duitsland – Engeland. Gary Lineker maakte als international 48 doelpunten voor Engeland, slechts 1 minder dan de topscorer sir Bobby Charlton. Eén van de meest geciteerde uitspraken over voetbal is van Lineker: “Voetbal is een spel van elf tegen elf en uiteindelijk winnen de Duitsers.” Ik wil u vertellen over een voetbalwedstrijd tussen Duitsland…

Blog v. Stempvoort
4

Eén algemene christelijke kerk

De meesten van u zullen wel eens gehoord hebben van de “apostolische geloofsbelijdenis”, ook wel “de twaalf artikelen van het geloof” genoemd. Volgens mij zet iedere wedergeboren christen, van welke denominatie dan ook, hier zonder twijfel zijn handtekening onder. Enige aarzeling komt misschien nog voort uit het feit dat christenen met een gedegen Bijbelkennis ieder…

Blog v. Stempvoort
0

Een kerstviering met gasten…

Afgelopen vrijdag hebben we op school Kerst gevierd. Dit deden we niet slechts met mentoren en leerlingen, ook stagiaires wilden dit niet missen. We hadden namelijk gasten! Er kwamen 78 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) met twaalf begeleiders bij ons op bezoek. Om de gasten vanuit het AZC naar onze school te kunnen vervoeren, werden bussen ingezet…

Blog v. Stempvoort
0

Gij goede en getrouwe dienstknecht!

Tijdens Zijn omwandeling op aarde leerde en onderwees de Here Jezus Zijn toehoorders. In de eerste plaats natuurlijk Zijn directe volgelingen, maar doordat het opgeschreven is in de Bijbel, worden tot op de dag van vandaag mensen onderwezen in Gods plan met Zijn schepping. Eén van de manieren waarop de Here Jezus Zijn toehoorders onderwees,…

Blog v. Stempvoort
0

Koning, keizer, kapitaal

Koning, keizer, kapitaal. Een nieuwsbericht van maandag 16 januari 2012: Standard & Poor’s verlaagt waardering noodfonds Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de langetermijnwaardering voor het Europese noodfonds EFSF verlaagd van AAA naar AA+. De verlaging met één stap is het gevolg van een eerdere afwaardering van de kredietwaardigheid van Frankrijk en Oostenrijk, landen die…

Blog v. Stempvoort
0

Laat je stem horen!

Laat je stem horen! Elf jaar geleden was ik bezig met afstuderen voor mijn studie 2e graads docent Biologie. Terwijl ik van een overleg met docent naar de kantine liep, zag ik op een televisie beelden van iemand die op een heel verkeerde manier probeerde een vliegtuig aan de grond te zetten. Ik verkeerde in…

Blog v. Stempvoort
0

Staken of…

Een van mijn meest gewaardeerde en hooggeachte collega’s – laten we hem Henk Fraser noemen – probeerde me pas te porren om ook mee te gaan staken. Op mijn vraag “waarvoor ga je dan staken?” keek hij me even meewarig aan en zei: “Nee, we staken ergens tegen!” Vervolgens legde hij me uit dat ze…

Blog v. Stempvoort
0

Vergeving

“Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”, zomaar een zinsnede uit het ‘Hogepriesterlijk gebed’ ook wel bekend als ‘Het Onze Vader’. We leren hier dat ons onze schulden vergeven zíjn, immers, het is geen vraag, maar de vaststelling van een feit. Dan rijst de vraag wel, vergeven wij elkaar ook? In de…

Blog v. Stempvoort
0

Viering en verdrukking

Kent u de film ‘The fighting temptations’? Deze gaat over het gospelkoor van een klein kerkje ergens in het Zuiden van de Verenigde Staten. De kerk en het koor hebben betere tijden gekend. Dan komt de hoofdpersoon van de film en deze krijgt de opdracht om het koor nieuw leven in te blazen. Ogenschijnlijk een…

Blog v. Stempvoort
0

Waar hoor jij bij?

Waar hoor jij bij? “Naar welke kerk ga jij?” Een bekende vraag als je het wel eens met anderen over je geloof hebt. De term “je geloof” duidt al aan dat het iets is wat je bezit, het is je eigendom. Dit eigendom kun je delen of op zijn meest samen beleven, want dat is wat…