Toegevoegd

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Gerelateerde berichten

3 Reacties

 1. 1

  hoc est

  Beste Willem,

  Je schreef:

  “Meneer, wat is gezag?” vroeg een leerling bij het invullen van een enquête die ik jaarlijks afneem bij mijn klassen.
  “Gezag is dat jij doet wat ik zeg!” antwoordde ik. “Oh, dat hebt u wel” zei hij en vervolgens ging hij weer verder met de enquête.

  Wat mooi dat je het begrip “gezag” eens te berde brengt. Het is echter jammer dat je niet aangeeft dat gezag altijd gedelegeerd wordt. Dit is ook zo m.b.t. het gezag in de bijbel waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: “zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik ook U”. Hier wordt het gezag door de Vader gedelegeerd aan Jezus en Jezus op zijn beurt heeft dit gezag aan zijn discipelen gedelegeerd. Die ook weer op hun beurt uit hun kring van discipelen dit gezag over droegen. Zij hadden immers de macht van Jezus ontvangen om te binden en te ontbinden (Mat. 16). Zo krijg je door de hele geschiedenis een ononderbroken ketting van gedelegeerde gezagsdragers in de Gemeente die Jezus gesticht heeft tot op de huidige dag aan toe. Dit gezag komt van al zo hoge van al zo veer.

  Het Nieuwe Testament als ik het goed heb is in het Grieks geschreven, hoewel Jezus in de wereld waarin hij leefde Aramees gesproken werd. Naarmate de tijd voortschreed is zijn het OT en NT vanuit de oorspronkelijke talen vertaald in wel zo`n beetje alle “moderne” talen waaronder het Nederlands, dit is een redelijk klein taalgebied in tegenstelling van bijvoorbeeld het Engelse- en het Spaanse taalgebied. Nu staat bij jou de Statenvertaling in hoog aanzien, maar deze vertaling heeft niet kunnen voorkomen dat er meerdere verschillende kerkgenootschappen zijn ontstaan toen deze nog de standaardbijbel was voor kerkelijk Nederland t.g.v. van verschillende interpretaties van diezelfde Statenvertaling. Voor de Engels sprekende wereld zal het niet veel beter zijn voor die groeperingen die bij de King James bijbel zweren

  Luther heeft in de 16e eeuw het gezag van hen die door een eeuwenlange opeenvolging waren aangesteld om zijn Gemeente te leiden verplaatst naar de bijbel alleen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Als je vandaag de dag door wat wordt genoemd de bible belt rijdt waar in de wereld dat ook moge zijn, dan zie je op elke hoek van de straat wel een gebouw van een of andere kerkgenootschap staan en daar is Luther dan debet aan. Duizenden en nog eens duizenden bijbel interpreterende kerkgenootschappen kunnen niet anders omdat men het centrale gezag van de Gemeente die Jezus stichtte heeft verworpen . Dat had Luther vijfhonderd jaar geleden ook niet kunnen bedenken dat zijn werkwijze tot zo`n verwarrende situatie zou leiden en daar doet het gebruik van de Statenvertaling niets aan, hoe mooi die vertaling ook is, omdat er geen centraal gezag wordt geaccepteerd, dan zijn alle interpretaties even goed. Het is relativisme op zijn best.

  Jezus heeft ons één Gemeente gegeven mét gezag, Luther en velen met hem hebben dit terzijde geschoven en zij hebben dit gezag zich zelf toebedacht, zelf vermeend gezag is in feite geen gezag.
  Want alleen de ene Gemeente die Jezus gesticht heeft komt dit gezag toe om beslissingen in zake de geloofsinhoud te nemen van wat we moeten geloven wat ons is overgeleverd in woord en geschrift, zoals in de situatie handelingen 15. Daar ging het er over of men wel of niet besneden moest worden om tot de Gemeente van Jezus te behoren. Want er staat “Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen…..” En daarmee was de kous af, het werd geaccepteerd door heel de Gemeente van die dagen. Wie dit gezag, door Jezus ingesteld, niet meer vermag te zien dat is de echte degeneratie en devaluatie van gedachtegoed. Niet de Bijbel maar de Gemeente is de zuil der waarheid.

  Hier nog een link die het gezag in de Gemeente nog eens haarfijn analyseert.
  http://www.calledtocommunion.com/2017/04/the-scriptures-the-spirit-and-the-sheepfold-a-reply-to-dr-wes-bredenhof/

  Groet

  Reply
 2. Pingback: Vele kerken, één Gemeente - Stichting Vlichthus - Blog Willem van Stempvoort

 3. Pingback: De huidige tijdgeest - Stichting Vlichthus - Blog Willem van Stempvoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij