Toegevoegd

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Gerelateerde berichten

Een reactie

 1. 1

  hoc est

  Beste Willem,

  Je schrijft:

  “Je moet opnieuw geboren worden, uit water en uit Geest!” (Johannes 3:5) De eerste keer worden we uit vruchtwater geboren, de tweede keer beelden we uit dat we door de Geest geboren worden door ons te laten dopen.

  Het is begrijpelijk dat jij als biologieleraar bij het geboren worden uit water in eerste aan vruchtwater denkt om vervolgens en bij het geboren door de Geest aan het dopen denkt

  Het geboren door de Geest (het ontvangen van de Geest) wordt toch gegeven door handoplegging. In Handelingen 19, 2 het volgende :

  ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’3/Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4/Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’5/Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus,6/en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer,

  Hier staat niets over vruchtwater, er wordt eerst gedoopt (met water) en het geboren worden uit de Geest (het ontvangen van de Geest) gebeurt door handoplegging lees ik hier.

  Er staat uit water Water en Geest, beide elementen zijn m.i. essentieel.

  Daarom staat er in 1 Petrus 3, 21 (over het lijden in de eindtijd) : het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.

  Verder wil ik je vragen hoe Kolossenzen 1, 24 begrepen moet worden:

  “Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de Kerk”

  Groet.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij