Blog v. Stempvoort
0

Dagopening maakt school tot bijzonder onderwijs

Gewoon iets wat je een goed gevoel geeft, om de dag mee door te komen.” Zie daar één van de antwoorden op de vraag: “Waar wil je het over hebben tijdens de dagopening?” Andere antwoorden waren: “Iets over de actualiteit in de wereld en daar over discussiëren.”  “Minder over Bijbelverhalen, meer over meningen en andere verhalen.” “Wat er gebeurt in de wereld en daar dan je mening over geven.” Antwoorden van leerlingen die naar een christelijke school gaan, maar niet geloven in Jezus Christus of de Bijbel. Kinderen die naar een school gaan waar door (een wezenlijk deel van) het personeel dagelijks de dag begonnen wordt met stil staan bij de Schepper van hemel en aarde en Zijn Woord. Door bovenstaande kinderen en een deel van het personeel wordt actief of passief verzet geboden tegen datgene wat het onderwijs op een christelijk middelbare school tot bijzonder onderwijs maakt: de Bijbel als de inspiratiebron, als het boek waarin de stem van God klinkt, als de goede boodschap van Jezus Christus.

In het lesrooster is opgenomen dat het eerste lesuur 5 minuten eerder begint, zodat er tijd is voor de dagopening. 5 minuten op een dag met 24 uur, 5 minuten op een werkdag van 7,75 uur. Vijf minuten! Maar zelfs die vijf minuten zouden veel mensen liever besteden aan wat kletspraat, het verkondigen van hun mening over iets waar ze nauwelijks iets vanaf weten of het discussiëren over dingen zonder kennis van zaken te hebben. Begrijpelijk dat veel mensen zeggen: ”Schaf die dagopeningen toch af, die vieringen ook, daar zit toch geen hond op te wachten?!” En inderdaad, de mondigste mensen zijn vaak niet de gelovigen, die nog enige notie van autoriteit en gezag hebben, maar juist diegenen die het hardst schreeuwen om maar hun zin door te drijven en geleerd hebben op zichzelf te vertrouwen en assertief te zijn.

Maar, in die klassen die ogenschijnlijk vol zitten met ongelovige of onverschillige leerlingen, zitten vaak ook een aantal kinderen die wél willen weten wat er in de Bijbel staat, die wél geïnteresseerd zijn in de Bijbelse personen en die wél willen weten wat God doet, al gedaan heeft en nog zal gaan doen. Zij stellen vragen als: “Hoe ging Jezus om met ongelovigen?”, “Waarom is Hij voor ons gestorven?”, “Waarom werd Hij aan het kruis gehangen?”, “Hoe wist Hij wat Hem te wachten stond en hoe kon Hij toch doorgaan?” Wezenlijke vragen, oprecht en eerlijk, van kinderen die nadenken over wat ze horen en lezen. Die hun geest voeden, die kauwen op een idee of een gedachte en die gedachte opnemen of verwerpen. Laten we zulke mensen voeden met het goede voedsel van Gods Woord, het dagelijks brood dat onze zielen voedt en ons kracht geeft om door te gaan en de Weg te blijven volgen. Gods Woord waardoor de Geest Zijn Werk doet in ons denken en Die ons in rechte paden leidt, maar ook Die ons in liefde doet leven. Liefde voor de Schepper die zich uit in liefde voor de schepping. Binnenkort vieren we weer Kerst en staan we stil bij de geboorte van Jezus, “Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken”. (Tit_2:14Over deze goede werken schrijft Paulus iets verderop in de brief aan Titus: “Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen”. Tit_3:8

Dat goede werken, liefdadigheidswerk en ontwikkelingshulp voortvloeien uit de aanwezigheid van christenen in een samenleving zal niemand verbazen, maar dit is niet waartoe een christen in eerste instantie opgeroepen wordt. Het beste dat je kunt doen is mensen het Evangelie vertellen! Het is het enige wat echt daadwerkelijk en blijvend verandering teweeg brengt.

Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. 1Pe 2:12

Vandaar waarschijnlijk dat men de geboorte van Jezus placht te vieren in de meest donkere periode van het jaar…

Laat uw licht schijnen! “Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn”!


Dagopening maakt school tot bijzonder onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *