Blog v. Stempvoort
0

Koning, keizer, kapitaal

Koning, keizer, kapitaal. Een nieuwsbericht van maandag 16 januari 2012:

Standard & Poor’s verlaagt waardering noodfonds

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de langetermijnwaardering voor het Europese noodfonds EFSF verlaagd van AAA naar AA+. De verlaging met één stap is het gevolg van een eerdere afwaardering van de kredietwaardigheid van Frankrijk en Oostenrijk, landen die bijdragen aan EFSF.

(Bron: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/327879/Standard-Poors-verlaagt-waardering-noodfonds.htm)

Eén of ander bedrijf heeft bepaald dat twee oeroude Europese landen niet meer voldoen aan de door mensen opgestelde regels en dus wordt hun kredietwaardigheid afgewaardeerd.

Toen ik dit las, moest ik denken aan iets wat beide landen nog meer gemeenschappelijk hebben. Een gebeurtenis die bepalend was voor het verloop van de wereldgeschiedenis. Beide landen hebben, als Christelijke landen, het tij van de oprukkende Islam gekeerd. Dit gebeurde door Frankrijk in de veldslag bij Poitiers (732 na Chr.) en door Oostenrijk in de veldslag bij Wenen (1683 na Chr.).

Rond het jaar 600 was Mohammed in Arabië begonnen met de prediking van de Islam. Deze religie werd door de Arabieren met geweld langs de Noord-Afrikaanse kust verspreid. Vervolgens staken ze de straat van Gibraltar over, veroverden ze Spanje en rond het jaar 720 hadden ze ook meer dan de helft van Frankrijk veroverd. Zo lang de oorlogsbuit binnen bleef stromen, mochten Joden en Christenen tegen een lichte belasting in relatieve vrede blijven wonen in de Islamitische gebieden. Ik noem een aantal landen die veroverd waren:

Egypte: is van oudsher een Christelijk land.

Tunesië: kerkvader Augustinus had vanuit dit land zijn bediening.

Spanje: hier is de apostel Jacobus begraven.

Frankrijk: Jozef van Arimethea en zijn metgezellen kwamen hier aan land om vervolgens verder te reizen naar Engeland. Enkele reisgenoten bleven echter in Frankrijk achter om het Licht van de Waarheid, het evangelie van onze Heere Jezus Christus, te verkondigen. Zou dit Licht dan nu gedoofd worden?

Het huidige Frankrijk kreeg min of meer zijn huidige vorm tijdens de regering van Clovis (466-511). Hij was de eerste koning der Franken die alle Frankische stammen verenigde onder één heerser. Maar nog belangrijker: Clovis liet zich als eerste Frankische koning tot Christen dopen, zijn voorbeeld werd gevolgd door enkele duizenden van zijn volgelingen.

Rond 700 was Karel Martel hofmeier van het Frankische rijk. Het rijk was nu echter in gevaar, de Arabieren kwamen er aan! In 732 versloeg Karel de aanvallers en deze overwinning zou het (voorlopige) keerpunt betekenen. Het Licht zou blijven schijnen in (West-)Europa, ook wel het Avondland geheten. Leuk detail: Martel is het Franse woord voor het Griekse Maccabeüs, wat “Slaghamer” betekent. In beide gevallen is deze bijnaam toegekend aan een voorvechter van het Geloof.

Het Licht in Europa doofde echter langzaam: de kloosters, die de olielampen hadden moeten bijvullen om zo de lampen brandende te houden, gingen zich steeds meer bezighouden met het versieren van de lamp, in plaats van met zoveel mogelijk Licht verspreiden. Tótdat een onbetekenende monnik, Maarten Luther, zijn zieleheil stelde boven zijn levensgenot en op zoek ging naar de Waarheid. Hij ontsloot een Bijbel, vertaalde deze uit het Latijn naar de taal van het gewone volk en zorgde hiermee voor een vonkenregen die vele vuren deed ontsteken door heel Europa!

De Reformatie raasde rond. Beeldenstormen, waarbij mensen hun afgoden stuk sloegen om weer de Ene God te kunnen zien, waren aan de orde van de dag. Door de uitvinding van de boekdrukkunst kreeg bijna elk huishouden de beschikking over een Bijbel. En het bleef niet bij West-Europa, men scheepte zich in om overal over de wereld gedoofde lampen weer te ontsteken! Dit kon echter niet lang duren, er stond iets te gebeuren…

In Klein-Azië, van oudsher een Christelijk gebied waar een groot deel van het boek Handelingen zich afspeelt, vindt de invasie van de Turken plaats. Het Oost-Romeinse Rijk ging op dat moment ten onder aan corruptie en economische problemen. De Turken waren er op het juiste moment om de nekslag te geven aan dit keizerrijk. In 1345 staken ze de Bosporus (de zeestraat die Europa van Klein-Azië scheidt) over. In 1389 versloegen ze de Christelijke Serven in Kosovo, de Hongaren in 1526 bij Mohacs en in 1683 belegerden zij Wenen, voor de tweede maal! Er kwam voor Oostenrijk hulp uit onverwachte hoek: de Poolse koning Jan Sobiecki trok met zijn leger op. Dat men wist wat er op het spel stond, blijkt uit de volgende woorden: “Sobieski said that his purpose for going to Vienna was to proceed to the Holy War, and with God’s help to give back the old freedom to besieged Vienna, and thereby help wavering Christendom”.

De Turken werden verslagen en Europa bleef voor het Christendom behouden. Het Europa dat wij kennen als Christelijk continent, waar vergeving, verdraagzaamheid en naastenliefde gemeengoed waren vergeleken met andere werelddelen. Vanuit die traditie ook het Europa waar het normaal is om een deel van het BNP aan ontwikkelingshulp te geven, zodat de lasten van minder bedeelden minder zwaar op hun schouders drukte. Minder bedeelden die met de uitdeling van voedsel en medische zorg die door de ontwikkelingshulp gefinancierd werden, die woorden van werkelijke lastenverlichting te horen kregen: ”Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”.

Dat Europa dankt zijn bestaan aan de overwinningen door twee landen behaald, Frankrijk en Oostenrijk, maar het krediet dat zij hadden is op, volgens kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. De huizenmarkt is ingestort, maar zij blijven hun luchtkastelen bouwen en timmeren aan de weg met goede bedoelingen…


Koning, keizer, kapitaal

kapitaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *