Blog v. Stempvoort
0

Jezus of de Heere Jezus Christus?

Jezus of de Heere Jezus Christus? In gesprekken met collegae, vrienden en familie komt Jezus vaak ter sprake, echter, wanneer er verder op doorgegaan wordt blijken mensen het vaak over een hele andere Jezus te hebben dan ik. Voor de zekerheid heb ik de Bijbel er maar eens op na geslagen.

De Bijbel is volgens mij de meest gezaghebbende bron of het nu gaat over theologie, filosofie of Historie. Wanneer men de Bijbel als uitgangspunt en ijkpunt neemt, blijkt het allemaal opeens begrijpelijk en verklaarbaar. In de Bijbel wordt Jezus omschreven als Jezus de Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham, geboren uit Maria, als Zoon van God, als Zoon des mensen, als de Profeet, de goede Herder, de Weg, de Waarheid, het Brood des Levens, de Deur en zo zijn er zeer veel namen, titels en omschrijvingen voor de Bijbelse Jezus. Dat deze Jezus een heel andere is dan degene die men in zogenaamd christelijke kringen als voorbeeld neemt, daar kom ik zo op. 

We kennen op aarde en zeker in Nederland, gelukkig, een hoop christelijke organisaties, instellingen en zelfs (politieke) partijen en veelal nemen zij ene Jezus als voorbeeld. Navraag leert dat deze Jezus veel overeenkomsten vertoond met Sinterklaas, Dalai Lama, Majoor Boshardt en Moeder Theresa. Frappant is wel dat bij deze laatste twee de gelijkenis enigszins spaak loopt, de dames hadden wat andere ideeën over homofilie, euthanasie en abortus dan de bewuste Jezus. Dat de dames zich hierbij, al dan niet terecht, baseerden op de Bijbel geeft te denken. Jezus of de Heere Jezus Christus

De meeste christelijke partijen en organisaties hebben een hele lijst met waarden en normen waaraan je kunt “zien” – afmeten dus – dat zij christelijk zijn. Over het algemeen een groot aantal sociaal wenselijke en voor de medemens zeer positieve zaken. Maar met Christus heeft het niets te maken en in het politieke spectrum kan de “c” van de afkortingen waar politieke partijen en organisaties gebruik van maken net zo goed staan voor “centraal”. Jezus of de Heere Jezus Christus

Jezus Christus trok zich tijdens Zijn aardse omwandeling bar weinig aan van de sociale conventies en wenselijkheden. Enige etiquette op dat gebied was Hem vreemd. Hij was het vleesgeworden Woord van God. Hij had Zijn Godheid afgelegd door mens te worden en zodoende te kunnen sterven voor alle mensen. Hij was namelijk de laatste in een lange lijst van erfgenamen van Adam. Als bewijs hiervoor is Zijn geslachtsregister in de Bijbel te vinden. Doordat Hij dé Erfgenaam was van Adam, was Hij daarmee voor God, de vertegenwoordiger ván alle mensen bij God. Denk aan sport, op internationaal niveau kan een tenniswedstrijd tussen Engeland en Zwitserland gaan tussen de twee mannen Andy Murray en Roger Federer. Als Murray wint, heeft Engeland gewonnen. Zo is het ook met Jezus Christus, doordat Hij bij God de mensheid vertegenwoordigde, en vóór, dat wil zeggen in plaats van of ten behoeve van, de mensheid stierf, zijn voor God álle mensen gestorven! Één is voor allen gestorven, opdat allen door Één zouden leven.

Deze Jezus, die de titel Christus draagt, dus Christus Jezus, is niet dezelfde als de Jezus die men te pas en te onpas gebruikt als voorbeeld van hoe men graag ziet dat mensen zich gedragen. Enkele voorbeelden: Hij ging om met hoeren, afpersers en allerlei ander uitschot van de samenleving. Hij veegde de vloer aan met de religieuze leiders, noemde buitenlanders honden, zegt van echtscheiding dat dit gebeurt wegens de hardheid van onze harten, leerde Zijn volgelingen dat de wet er is voor de mens en niet andersom, noemde een hulpbehoevende vader “ongelovig en verkeerd geslacht”, noemde twee van Zijn vrienden verraders, één van de twee sprak Hij zelfs aan met Satan. Jezus of de Heere Jezus Christus

Als je de Bijbel leest, komt hier niet een beeld naar voren van de Jezus die zoveel mensen als kindje in de kribbe aanbidden. De Jezus Die in de Bijbel omschreven wordt, kon keihard uit de hoek komen, had een hekel aan huichelarij, wat Hij open en bloot benoemde. Hij was eerlijk en zag het hart van mensen aan. Diegenen die hun hulp van Hem verwachten, die op Hem vertrouwden, in Hem geloofden en Hem in hun leven wilden, die zich door Hem wilden laten vullen en Hem wilden dienen, díe hielp Hij, die maakt Hij geschikt tot alle goed werk. Bij hen namelijk is het de Geest van God die actief leeft en Zijn uitwerking heeft in hun leven. En alle mensen die hoogmoedig waren, egoïstisch, Hem voor hun eigen karretje wilden spannen, religie gebruiken voor hun eigen doel, vertrouwden op eigen kunnen, uit gingen van eigen kracht, de armen onderdrukten en de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, die schopt Hij Zijn Huis uit!

En wij hebben de keuze, wie volg je? Die nepfiguur die door mensen bedacht is voor hun eigen doeleinden. Die als basis dient voor alle christelijke politieke partijen en organisaties, om deze wereld te verbeteren en van ons betere mensen te maken? Of Christus Jezus, Die zegt: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, … de wijsheid van deze wereld, is dwaasheid voor God en als je Mij volgt, dan zal de wereld je haten zoals ze Mij gehaat heeft.” Want Christenen, mensen die geloven in de dood en opstanding van Christus Jezus, worden meer en meer gehaat door deze wereld. Ze zijn er te goed voor.


Jezus of de Heere Jezus Christus?

Jezus of de Heere Jezus Christus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *