Blog v. Stempvoort
1

Vrijuit getuigen van onze Heer en Zaligmaker

Vrijuit getuigen van onze Heer en Zaligmaker. Het schooljaar is inmiddels alweer een week of wat bezig en de dagen rijgen zich aaneen. Naast het geven van biologielessen, heb ik het genoegen om mee te mogen en kunnen werken aan het organiseren van de verschillende vieringen die op school gehouden worden. Over het algemeen proberen we dat samen met leerlingen te doen en ik had enkelen gevraagd eens na te denken over liederen voor de komende kerstviering. Al vrij snel kwam één van hen met de suggesties ‘Imagine’ van John Lennon en ‘People help the people’ van Birdy, want “daarin komt toch ook God voor?” “Ja meneer, dit is wat actueler.” “Nou ja actueler, die echte kerstliederen, daar zit toch niemand meer op te wachten?” Vergelijkbare woorden sprak een gelovige collega toen hij uitlegde waarom hij geen dagopening meer deed. “Ik heb geen zin om elke keer weer die strijd aan te gaan. Die kinderen zitten er niet op te wachten en het zorgt maar voor confrontaties. Je moet geen paarlen voor de zwijnen werpen, weet je?” En ergens hoorde ik bijna iets knakken bij hem.

Geen nieuws natuurlijk, vergelijkbare woorden spraken Jezus en de profeten ook reeds (1 Kon.19:10, Jes. 53:1, Joh. 3:19, Rom. 10:16, 11:3). Waarbij we tegelijkertijd niet zouden vergeten dat het hen er niet van weerhield om met alle passie en geestdrift die zij hadden, te doen waartoe ze gezonden werden. Soms tot tranen bewogen en soms dodelijk bedroefd, maar nooit verzaakten zij hun plicht. Of zoals Paulus later aan Timothéus schrijft: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.(2 Timothéüs 4:5)

Dat het makkelijk zou zijn is nimmer gezegd, maar als er één ding is wat een gelovige zou doen, is het getuigen! Mensen vertellen over onze Heer en Zaligmaker. Dit is misschien niet direct een antwoord op eventuele vragen die ze hebben of de oplossing voor problemen die mensen op dit moment hebben, maar dat zijn zaken die voorbij gaan en veelal eerder dan we denken. Helaas komen er ook meestal weer nieuwe narigheden voor in de plaats en zo leiden we ons leven. 

Ondanks alle problemen, zorgen en narigheden die we als mensen allemaal hebben, worden wij als christenen opgeroepen om blij te zijn. Blij in tijden van verdrukking, blij in tijden van zorgen, verblijdt u ten allen tijde. (Ps. 32:11, Matth. 5:11, Luk. 6:23, Filipp. 4:4, 1 Petr. 4:13) Ik vind het knap als u dit lukt, mij lukt het in elk geval lang niet altijd. Maar het is wel waartoe we opgeroepen worden en het is daarom wel mijn streven. Verdriet, pijn, lijden, zorgen: ze zijn er genoeg. Als christen heb je de hoop dat voor de gelovige alle dingen meewerken ten goede en dat je loon naar werken krijgt. Laten we dus met volle moed onze loopbaan lopen en ons oog op het loon houden. Laten we eerlijk zijn, daarvoor werken we toch immers ook? Omdat je ervoor betaald krijgt! Zo is het ook met het leven van een gelovige: we krijgen loon naar werken. We worden dan ook opgeroepen geen schatten hier op aarde te verzamelen, maar in de hemel. Maar wie neemt dat tegenwoordig nog serieus? We worden in datzelfde hoofdstuk (Matth. 6) ook opgeroepen om ons niet druk te maken om wat we eten, drinken of waarmee we ons kleden. Maar laten dat nou gek genoeg precies de dingen zijn waar ook veel christenen zich zorgen om maken. Al die moeite die gedaan wordt om ons lichaam aantrekkelijk te maken/houden/presenteren: verbazingwekkend.

Goed, ik weet ook heus wel dat we in de periode leven die door de apostel Johannes omschreven werd als die van de Gemeente van Laodicea en hij was niet bijster positief over hen, maar enkele verzen verder staat er: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen”. Ook in onze tijd met haar lauwheid komen er nog mensen tot geloof, ook in onze tijd is er gelegenheid om te zaaien, te voeden en te onderwijzen. En nog geldt wat Jezus toen al zei: “Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. (Matth. 9:37, 38)

Hemelse Vader, geef ons de moed om vrijuit van u te getuigen. Geef ons de kracht om door te gaan wanneer we moe zijn en neemt U weg wat ons verhindert om Uw wil te doen. Amen.


Vrijuit getuigen van onze Heer en Zaligmaker

getuigen van onze Heer en Zaligmaker

Een reactie op "Vrijuit getuigen van onze Heer en Zaligmaker"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *