Blog v. Stempvoort
0

Waar hoor jij bij?

Waar hoor jij bij? “Naar welke kerk ga jij?” Een bekende vraag als je het wel eens met anderen over je geloof hebt. De term “je geloof” duidt al aan dat het iets is wat je bezit, het is je eigendom. Dit eigendom kun je delen of op zijn meest samen beleven, want dat is wat je met je geloof zou doen: het (be)leven.

De vraag: “Naar welke kerk ga jij?” is een bekende en wellicht logische vraag. Immers, er zijn vele denominaties zoals dat met een plechtig woord heet. In plaats van denominaties wordt ook wel het woord “stroming” gebruikt. Het is dus niet heel stevig of vast, maar het stroomt, het beweegt, het verandert. In elke religie zijn er verschillende stromingen. De islam kent bijvoorbeeld Soennieten, Sjiieten, Wahabieten en nog enkele minder bekende stromingen. Wat begon als één religie splitste zich al snel in verschillende stromingen, vaak begonnen door onbenullige meningsverschillen, die zich ontwikkelden tot eigen leringen.

In het christendom is het helaas niet anders. Geloof is verworden tot godsdienst en godsdienst is gedegenereerd tot religie. Geloof, het zeker weten dat God bestaat en leven vanuit dat geloof, er je hoop op vestigen en je beslissingen door laten leiden, verwerd door gebrek aan kennis een godsdienst. Godsdienst, het leven volgens bepaalde regels en zodoende proberen jezelf aangenaam te maken voor God, wordt dusdanig beleefd dat mensen op grond van hun godsdienstigheid gunsten willen afdwingen van de godheid. Religie is dezelfde godsdienstigheid, maar staat vrijwel los van (het erkennen van) het bestaan van God. Mensen leven hun leven volgens een bepaald ideaal of bepaalde regels om zodoende iets te bereiken dat logischerwijze boven hun kunnen (en het menselijke kunnen in het algemeen) ligt.

Kennis is essentieel voor geloof: zonder kennis kun je niet geloven. Wanneer je niets weet van datgene waar je in gelooft, is je geloof een illusie. Voeg bij de kennis liefde (voor God) en je zult merken dat er sprake is van een actief, levend geloof wat zijn uitwerking heeft in je leven en je (directe) omgeving.

Het hedendaagse christendom is iets anders dan het geloof in de Here Jezus Christus. Waar het hedendaagse christendom één van de vele (wereld)religies is, gericht op het verbeteren van de wereld, ter meerdere eer en glorie van de mensheid in het bijzonder, is het geloof in de Here Jezus Christus niet gericht op iets anders dan de eer en glorie van God.

Tot geloof komen betekent dat je “iets” hoger acht dan jezelf, dat je erkent dat jij niet de belangrijkste persoon op aarde bent. Als het goed is, gaat dit gepaard met de ontdekking dat al die andere mensen minstens zo (on)belangrijk zijn als je zelf bent. Over het algemeen is dit ook de reden dat mensen het vak geschiedenis op school niet interesseert. Het confronteert ons met onze tijdelijkheid en daarmee nietigheid. Lang voor ons en ook nu nog waren en zijn er mensen die véél meer tot stand hebben gebracht dan wij ooit zouden kunnen. Hoe meer we meekrijgen van de geschiedenis, des te meer we doorkrijgen dat wij eigenlijk totaal onbelangrijk zijn. Waar hoor jij bij?

De wereld draait niet om ons, niet om u en niet om mij. Ook zonder ons gaat het leven op aarde en dat van alle mensen gewoon verder. Dat zou ons moeten bevrijden van de neiging om grip te krijgen op de wereld en de gang van zaken. We hébben namelijk helemaal geen grip op het leven. Niet op dat van onszelf, niet op dat van anderen. Wanneer wij ons dit bewust worden, kunnen wij twee dingen doen met ons denken en daarnaar handelen. We kunnen proberen grip te krijgen op ons leven of op dat van anderen (vooral deze laatste optie is heel verleidelijk) of we kunnen besluiten om ons leven in handen van God te leggen. God, de Schepper en Heer van hemel en aarde, heeft namelijk wel grip op de zaak, hoewel Hij de wereld ogenschijnlijk heeft losgelaten. In het verborgene werkt Hij wel degelijk Zijn plan met deze wereld uit.

Door ons leven in handen van God te leggen, krijgen we geen controle op ons leven. Wel worden onze gedachten meer bepaald bij Hem en bij Zijn plan met deze wereld. Geloven maakt je leven niet makkelijker. Sterker nog: het maakt het misschien wel moeilijker. Hoe meer je uitkomt voor je geloof, des te meer tegenstand je zult krijgen van mensen die je de mond willen snoeren.

Iedereen weet dat God bestaat. Elk mens weet dat hij/zij zich op een dag zal moeten verantwoorden voor zijn/haar daden. Niet iedereen wil dit, niet iedereen is hier blij mee. Waarom iemand geen verantwoording af wil leggen? Omdat men dingen gedaan heeft waarvan men wéét dat ze niet goed zijn. Waarom dan toch gedaan? Omdat het zo leuk was, zo fijn, zo lekker, zo makkelijk. Het is namelijk moeilijk om altijd het goede te doen. Het gaat tegen onze natuur in. Het goede doen gaat namelijk veelal ten koste van ons zelf.

Een boodschap waarin het goede doen centraal staat is veelal niet een boodschap die mensen graag willen horen. Het is bitter in onze mond. Maar zoals mijn moeder al zei: “Bitter in de mond, maakt het hart gezond!” Andersom is ook waar: mooie woorden zijn vaak zoet, zoet in de mond, zoet als je ze hoort, maar wanneer je er later over nadenkt, beklijft toch het gevoel dat het niet deugt. Met het Woord van God is het niet anders. Het is in eerste instantie een bittere boodschap, omdat het ons in een oneindig perspectief plaatst en ons daarmee verschrikkelijk klein en onbelangrijk maakt. En wij zijn zo graag groot en belangrijk, we zijn per slot van rekening de belangrijkste persoon in ons leven. En dat is het verschil tussen gelovige Christenen en andere godsdienstige of religieuze mensen. Een Christen noemt zich naar Christus. Op het moment dat je namelijk tot geloof komt, is Hij de belangrijkste persoon geworden in je leven en is het: “Niet meer IK, maar Christus in mij.”

Naar welke kerk ga jij? Een schrijnende vraag, er is immers maar één Kerk. Alle gelovigen op aarde, samen de Gemeente genoemd, vormen samen Zijn Lichaam. Er is maar één Kerk en alle gelovigen maken er deel van uit. In die Kerk wordt het Woord van God gesproken. Indien het in uw kerk niet over God, maar over de mens gaat is mijn advies: GA ERUIT!

Geef uw leven aan Hem! Laat u voeden met Zijn Woord, laat uw denken er door bepalen en u zult merken dat het invloed heeft op uw beslissingen. Hoe dit eruit ziet? Praktisch? Waar hoor jij bij?

Kolossensen 1 : 10

Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;


Waar hoor jij bij?

Waar hoor jij bij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *