Blog v. Stempvoort
0

Laat je stem horen!

Laat je stem horen! Elf jaar geleden was ik bezig met afstuderen voor mijn studie 2e graads docent Biologie. Terwijl ik van een overleg met docent naar de kantine liep, zag ik op een televisie beelden van iemand die op een heel verkeerde manier probeerde een vliegtuig aan de grond te zetten. Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit tenminste de bedoeling van de piloot was, totdat het tot me doordrong dat je behoorlijk goed moet kunnen mikken om met een vliegtuig een wolkenkrabber te raken. Zelfs als die wolkenkrabber één van de Twin Towers is.

Toch benieuwd naar wat de nieuwslezeres hierover te vertellen had, ging ik zitten en luisterde naar haar uiteenzetting, waar ik nu niets meer van weet. Wat me nog steeds op het netvlies gebrand staat, zijn de beelden die daarna kwamen. Want terwijl we zaten te kijken naar het journaal zagen we “live” hoe een tweede vliegtuig aankwam vliegen en zich doelbewust in de tweede toren boorde. Laat je stem horen

De afschuw werd nog groter toen ingezoomd werd op de mensen die uit de torens naar beneden sprongen, een gewisse dood tegemoet. Alles liever dan te branden moeten ze gedacht hebben. Want branden deden die torens. De tranen stroomden over mijn wangen toen ze, eerst de één, daarna de ander, instortten.

Mijn gedachten gingen naar de gezinnen en familieleden van de mensen die omgekomen waren. Die van de daders en van de slachtoffers. Wat bezielt mensen om andermans leven te nemen? Ik weet het niet, ik heb echt geen flauw idee. Het lukt me zelfs niet dit rationeel te beredeneren. Als iemand heel graag dit leven wil verlaten, zijn daar waarschijnlijk goede redenen voor en die respecteer ik. Maar iemand die meent dat zijn wensen het waard zijn dat anderen ervoor sterven: ik kan er echt niet bij. Met geen mogelijkheid.

Een Duitse filosoof, generaal Von Clausewitsch (1780-1831), omschreef het als volgt: “Oorlog, dat is de voortzetting van de politiek, maar dan met andere middelen”. U mag het hiermee eens zijn, u mag het hiermee oneens zijn, maar het lijkt mij een verdraaid goede reden om je verre te houden van welke schijn van politiek dan ook. 

Maar het kan nog erger, want wij als mensheid ontwikkelen ons. Oorlog is niet langer de uiterste consequentie van politiek, maar is verworden tot een middel van de politiek. Lees bijvoorbeeld Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), een boek over globalisering en geopolitiek, geschreven door de Amerikaanse literatuurwetenschapper Michael Hardt en de Italiaanse politieke theoreticus Antonio Negri. Laat je stem horen

Von Clausewitz was generaal in het Pruisische leger en had er succes. Hij maakte carrière en generaals die succes hebben, worden er nogal eens toe verleid dit ook in de politiek te etaleren. Denk aan Eisenhower, de generaal die D-day coördineerde, waaraan wij theoretisch onze vrijheid te danken hebben. Zijn succes als generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog garandeerde zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten van Amerika. En zo zijn meerdere voorbeelden te noemen. Voor wat betreft zijn regeringsperiode: laten we zeggen dat de Koude Oorlog niet beëindigd werd. Laat je stem horen

De generaal die ik wel als voorbeeld zou willen geven, is Gideon. Hij leefde rond 1100 voor Christus in het land Kanäan, wat we tegenwoordig kennen als Palestina of Israël. Israël is misschien wel de meest onjuiste naam voor het grondgebied, maar dat terzijde. Gideon begon zijn actieve optreden in een tijd waarin het volk zich weinig aantrok van de Heere God, de Schepper van Hemel en aarde. Gek genoeg ging het niet goed met het volk; je zou bijna een verband vermoeden met het voorgaande. Dit geldt denk ik ook voor onze tegenwoordige tijd van “crises”, maar ook dat terzijde. Het volk Israël, wat toen nog één volk was, riep de Heer aan in hun nood en trouw als Hij is, voorzag Hij in een verlosser. Dit deed Hij door Gideon ertoe aan te zetten wat mannen te verzamelen. In dit geval zijn het mannen, maar dat vrouwen ook hun mannetje stonden weten we van Debora en Jaël. Gideon en zijn mannen versloegen de vijand, waarop het volk hem, of desnoods zijn zoon, koning wilde maken. Gideons antwoord daarop lijkt mij een goed antwoord op de vraag op wie wij moeten stemmen: “Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heers over ons, zo gij als uw zoon en uws zoons zoon, dewijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt, maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen; ook zal mijn zoon over u niet heersen; de HEERE zal over u heersen.” (Richteren 8:22, 23).

De HEERE zal over ons heersen, of vergelijkbaar: “De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn” (Exodus 14:14). Aristoteles zei het al: de mens is een politiek dier. Als je meerdere mensen bij elkaar zet, moeten ze beslissingen nemen. Van nature zijn we geneigd onze zin door te drijven en anderen te overtuigen van ons eigen gelijk. En zoals altijd werkt het in de Bijbel net andersom, want zoals in 1 Korinthe 1:20-27 geschreven staat: “wat voor de mens wijs is, is dwaas voor God en wat voor de mens dwaas is, dat is wijs bij God”. Het lijkt ons vaak zo logisch om dingen op een bepaalde manier te doen, ‘want zo werkt het nou eenmaal’, terwijl we tegelijkertijd donders goed weten en overal om ons heen gedemonstreerd zien dat het niét werkt!

Hoe dan? Wat ik u wil voorhouden is slechts wat beschreven staat in de Bijbel. Politieke machthebbers zouden niet heersen over degenen die hen die macht en dat vertrouwen gegeven hebben. Jezus houdt Zijn discipelen het volgende voor: “En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.” (Lukas 22: 25-27).

Wilt u uw stem laten horen? Getuig dan van de hoop die in u is en geef God de eer die Hem toekomt. Vertel aan een ieder die het wil horen over het werk van Jezus Christus in onze dagen, vertel wat Hij heeft gedaan in het verleden, wat Hij doen zal in de toekomst en wat Hij doet in het heden, in het leven van u en mij. Dan heeft het nut om uw stem te laten horen. Dan telt uw stem!


Laat je stem horen!

Laat je stem horen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *