Blog Wim de Goeij
0

Onderlinge samenkomst

Stop met het misbruiken van bijbelteksten!

Het is zondag; de zondag nadat ik op uitnodiging van het KNP (Katholiek Nederlands Persbureau) mocht meewerken aan een studiedag over Jehovah’s Getuigen. Een prima dag, waar ik met leden van dé Gemeente ook over diverse andere onderwerpen mocht spreken. Velen van de bezoekers van deze dag zullen vandaag – de zondag – gebruiken om met elkaar samen te komen.

Niks mis mee; Het is zelfs heel goed dat we vergaderen om Gods Woord te openen en met elkaar heerlijke liederen zingen. Ik zelf maak geen gebruik van een gestructureerde samenkomst op de zondag, maar wil wel gezegd hebben dat ik vooral niet tegen dit gebruik ben! Waar ik wel absoluut tegen ben, is het gebruiken (beter is: misbruiken) van een bepaalde uit z’n context getrokken bijbeltekst om de “onderlinge samenkomst” te promoten of, zoals helaas heel vaak gebeurd, zelfs verplicht te stellen. Kennelijk is het dan nodig om via “wet” af te dwingen dat bepaalde gewoontes – hoe goed die ook in zichzelf zouden kunnen zijn – in stand worden gehouden. Dat is echter verwerpelijk voor degenen die volledig uit Zijn Genade het Nieuwe Leven leven. Het voedsel dat een gelovige tot zich neemt via louter bijbelstudie heeft onmiskenbaar effect van binnenuit. Dat alleen heeft blijvende kracht, want dan is het God Zelf die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. (Filippenzen 2) Daar kan geen – soms goed bedoelde – opgelegde variant tegenop.

Dus: stop met het misbruiken van – in dit geval – Hebreeën 10 : 25! Onderlinge samenkomst

Ik vond nog een korte studie over Hebreeën 10 en die wil ik de lezer van deze column niet onthouden. Download het artikel en lees en overdenk het.

Geniet daarna nog steeds van de plaatselijke samenkomst, maar gebruik Hebreeën 10 voortaan alleen om hét Evangelie van de Genade van Christus te vertellen. Dit bijbelboek vertelt ons namelijk het werkelijk goede nieuws dat wij zonder enig beletsel en zonder enige terughoudenheid ons altijd mogen toevergaderen tot Christus Zelf, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Niet alleen als men tot geloof komt, maar ook daarna. Niet uit dwang, gewoonte of om een “mooi gelaat” aan anderen te tonen, maar omdat wij vanuit onze eigen wil gedrongen worden één te zijn met de Here Jezus Christus, onze Heiland en Zaligmaker.

Onderlinge samenkomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *