Brochures
0

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel. Talrijk zijn de geschiedenissen van de evenzo talrijke kerken, geschreven met een kleine “k”.

Slechts weinigen zijn bekend met de echte Kerkhistorie, geschreven met een grote “K”. Die Kerk, Zijn Gemeente, bouwt de Heer en Heiland zelf.

Dit boekje is in de originele Engelse en de vertaalde Nederlandse versie niet meer verkrijgbaar is. Het wil in eerste instantie de Engelsen wijzen op hun “verwaarsloosd erfdeel”: de vroege Kerk. Het is echter voor ons eveneens heel nuttig, omdat het tegenwicht biedt aan de verdraaiing van de feiten die de Roomse kerk wereldwijd verbreid heeft. Ons verwaarloosd erfdeel

Niet de kerk van Rome

Het historische materiaal toont duidelijk aan dat niet bij de kerk van Rome de basis ligt van het ware Christendom. De apostel Petrus was nooit bisschop van Rome, laat staan de eerste paus. Het was de Britse Linus die al vroeg door de apostel Paulus werd aangesteld om te dienen in de Gemeente te Rome.

Daarmee wordt de blik gericht op “het westen”. De rijke historie van de Kelten, die al voor de geboorte van Jezus een redder met de naam “Hesus” verwachtten, kent de aanvaarding van Christus de Heiland door de Keltische Koning Caradoc.

Het Evangelie werd de wereld in gebracht vanuit Engeland. Daar ligt de historie van de “vroege Kerk”, geheel in overeenstemming met de nog oudere beloften aan de 10 stammen van Israël.

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *