Brochures
0

Claudia en Pudens

Claudia en Pudens

Claudia en Pudens.

Aan het slot van zijn brieven zond Paulus vaak groeten van of aan zijn medegelovigen.

Meermalen worden mannen en vrouwen met name genoemd, soms met een persoonlijke aantekening.

De groeten van Paulus

Met Bijbellezen slaan we die groeten misschien wel over, al zouden we ze ook uitspreken. Ook die groeten, die namen, die aantekeningen, zijn Gods Woord. Wie ze opmerkzaam leest komt veel aan de weet dat het weten waard is.

En als we aan het slot van Paulus’ laatste brief zijn, zijn testament, zouden we zeggen: “Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus en Claudia, en al de broeders.” (2 Timótheüs 4 : 21)

Linus in de Britse kerkgeschiedenis

Waar we de namen van Pudens, Linus en Claudia tegenkomen, gaat er, voor wie ook in de kerkgeschiedenis geïnteresseerd is, een wereld open! Claudia en Pudens staan, samen met Linus, in de Britse kerkgeschiedenis hoog aangeschreven.

Hun verhaal is inderdaad boeiend, niet alleen omdat het zo menselijk is, maar vooral omdat deze drie ongelooflijk veel voor het jonge christendom hebben betekend.

Deze brochure is beschikbaar als gratis PDF


Claudia en Pudens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *