Het ambt in de Gemeente

1

Het ambt in de Gemeente is een zeer essentieel, maar ook een zeer omstreden onderwerp. Hierbij gaat het natuurlijk om het gezag en de organisatie in de kerk. Die vraag raakt de hele kerkgeschiedenis.

Wat verstaan we eigenlijk onder de term ‘ambt’? Van Dale zegt hierover het volgende:

1. Openbare betrekking waarin men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening:

Het is dus niet zo’n populaire zaak, want er is ergens gezag van bovenaf en door dat gezag word je in een bepaalde functie benoemd. Het zou beter zijn dat je van onderaf in het ambt gesteld wordt. Iemand die in het ambt gesteld is zou je ook een minister kunnen noemen, zoals bijvoorbeeld de Engelsen doen: minister = dienaar. …

Lees verder in de PDF

Het ambt in de Gemeente

(Bekeken: 262 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

1 reactie

 1. Beste Barth,

  “Wat verstaan we eigenlijk onder de term ‘ambt’? Van Dale zegt hierover het volgende:

  1. Openbare betrekking waarin men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening:”

  Toch is het kerkelijk ambt in de Gemeente van een andere orde. Het komt namelijk van al zo hoge, van al zo veer. Om dit te begrijpen is het evangelie van Matheus hoofdstuk 16 belangrijk, waar Petrus belijdt dat Jezus de Zoon is van de levende God. Vervolgens geeft Jezus antwoord dat dit niet door mensen is ingegeven. Bij deze gebeurtenis sticht hij zijn Gemeente en hij belooft Petrus de sleutels van het Koninkrijk te geven. De omstanders hebben direct begrepen dat aan Petrus een ambt (bestuursmacht) geschonken werd. Het gaat terug op Jes. 22, 22, wanneer de koning op reis gaat en dat deze een plaatsvervanger aanwijst. Een dergelijk ambt, wordt doorgegeven aan de volgende generaties, totdat de koning terugkomt. Dit ambt is van bovenaf aan ons geschonken, geen menselijk bedenksel dus. Zo is die ene Gemeente die door Jezus gesticht is door alle eeuwen haar weg gegaan. Uit de bijbel blijkt dat dit ambt van boven komt, zonder Petrus geen Gemeente, vandaar uit vloeien alle andere kerkelijke ambten.
  Alleen op die wijze staan wij tot op de dag van vandaag in contact met de Gemeente waarvan sprake is in Mat 16.

  “Het zou beter zijn dat je van onderaf in het ambt gesteld wordt.”

  Dit hebben Luther, Calvijn, Zwingli. Knox, Smith, Russell en al die anderen gedaan, die zichzelf als Petrus hebben aangewezen. By what authority? Een als je het niet met elkaar eens bent, dan sticht je een denominatie volgens jouw inzichten of je gaat als “eenmanskerk” verder. Individualisering van het geloof wordt dat genoemd, Luther heeft daar een begin mee gemaakt. Hij heeft niet kunnen vermoeden dat er zo`n 500 jaar later tienduizenden kerkgenootschappen zouden zijn, die allemaal iets anders leren. En er komen er nog dagelijks bij.

Reageren