Muziek
0

Mary did you know…

Mary did you know. Hoewel wat mij betreft de opstanding van Jezus van Nazareth en Zijn aanstelling tot Christus, (Petrus in Handelingen 2: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.”) het hoogtepunt van het Evangelie is, begint het verhaal eerder.

Vooral in december (hoewel 25 december niet de geboortedag is) staan we bij de geboorte stil van Jezus van Nazareth. Matthéüs, het eerste boek van het Nieuwe Testament zegt daarover:

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mary did you know

Een mooi lied in dit verband is “Mary did you know”, waarin aan Maria “gevraagd” wordt of ze allemaal wist wat wij nu zo goed weten. Laten we het niet vergeten en dankbaar zijn dat het kindje later heel de Schrift onderzocht, die geloofde, daarover onderwees en opgroeide tot een volwassen man.

Dankbaar dat hij door Zijn geloof deed wat Hem te doen stond en zo de dood overwon en onze verlossing teweegbracht. Dankbaar dat wij door ons geloof in Hem wedergeboren zijn tot onvergankelijk leven en nu alreeds hemelburgers in Christus zijn. Efeze 1 zegt daarover: “Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus“.

Maria, wist je…

dat je Kleine Jongen op een dag op water zou lopen?
Maria, wist je
dat je Kleine Jongen op een dag onze zonen en dochters zou redden?
Wist je
dat je Kleine Jongen is gekomen om ons nieuw te maken?
Dit Kind dat je hebt vrijgelaten zal binnenkort jou vrijmaken.

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen zicht zal geven aan een blinde?
Maria, wist je
dat je Kleine Jongen de storm kan bedaren met Zijn hand?
Wist je
dat je Kleine Jongen in de voetsporen van engelen heeft gelopen?
Als je je Kleine Jongen kust, heb je het gezicht van God gekust.

Maria wist je dat…

De blinden zullen zien.
De doven zullen horen.
De doden zullen weer leven.
De kreupelen zullen springen.
De dommen zullen lof spreken
over het Lam.

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen de Heer is van de hele schepping?

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen op een dag de naties zou regeren?

Wist je…
dat je Kleine Jongen het perfecte Lam van de hemel is?
Het slapende Kind dat je vasthoudt is de grote Ik Ben.


Mary did you know

Mary did you know

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *