Toegevoegd

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Gerelateerde berichten

9 Reacties

 1. 1

  hoc est

  Wim schreef:

  “Er is Eén Middelaar”

  Dat gelooft de katholieke Kerk ook. Je denkt toch niet dat de katholieke Kerk, die zestienhonderd jaar geleden het nieuwe testament canoniseerde en de gelovigen voorhield en nog steeds voorhoudt dat dit boek het Woord van God is, een boek gebruikt dat haar tegenspreekt.
  Wel, de oude Kerk heeft gemediteerd, lang voordat het nieuwe testament het levenslicht zag, over Gen. III, 15, waar tot de slang over de vrouw gezegd wordt: “Ik zal vijandschap stellen tussen uw kroost en haar kroost”. En wanneer daar geschreven staat dat een vrouw de kop van de slang zal verpletteren, dan ziet de Kerk daarin dat aan die vrouw een positief aandeel is toegewezen in het verlossingswerk. Maria heeft met haar “ja” (Luk. 1, 38: mij geschiede naar uw woord) met Gods heilsplan meegewerkt door haar wil. Daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen. Dat is wat de katholieke Kerk doet.
  Waarom verdiep je je niet eens in die katholieke geloofspunten die jij bestrijdt door katholieke bronnen te raadplegen i.p.v. vooroordelen over de katholieke Kerk te spuien die je ooit bij de jehovahgetuigen te horen hebt gekregen.

  Reply
  1. 1.1

   Ondrej Popp

   Zo staat het in ieder geval niet in mijn Bijbels, eerder,
   Genesis 3:15 (NBV)
   15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

   Dus niet de vrouw maar haar nageslacht die ze natuurlijk alleen maar kon baren door het zaad van de man etc…

   Het zou natuurlijk kunnen dat de Katholieke geschriften dat anders vertalen maar als er nu zoveel bijbel vertalingen zijn die deze Katholieke visie weerspreken dan hoeft dat natuurlijk helemaal niet waar te zijn deze Katholieke geschriften…

   Reply
 2. 2

  Jaap van den Oever

  Een mooi en helder artikel. Bedankt , Wim!

  Reply
 3. 3

  Sylvia

  Hoc Est; ‘Maria heeft met haar “ja” (Luk. 1, 38: mij geschiede naar uw woord) met Gods heilsplan meegewerkt door haar wil. Daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen. Dat is wat de katholieke Kerk doet’…
  Waarom zou ik Maria zalig prijzen?? Wat kan een mens veranderen of toevoegen aan de zaligheid van een andere gelovige?? Zaligheid betekent verlossing oftewel redding. Elke gelovige is zalig oftewel behouden en elke ongelovige is verloren. Dit aangehaalde vers over alle geslachten die haar zalig prijzen, moet je niet losrukken van het volgende vers en het daarna een letterlijke betekenis geven..Al de geslachten van het Volk Israel, die nederig willen zijn gelijk de dienstmaagd Maria, zullen spreken over de Zaligmaker en Zijn Zaligheid. Zij zullen dan allen spreken over de grote dingen die de Heere aan hen gedaan heeft. Heeft Maria met Gods Heilsplan meegewerkt en wordt ze dáárom zalig geprezen door de katholieke kerk? ‘Zalig is zij die geloofd heeft’, geldt niet alleen voor Maria maar voor elk mens. Elk mens dat leeft vanuit; mij geschiede naar Uw Woord, wordt gezegend. Zou Zijn Heilsplan mislukt zijn als Maria had geweigerd? Is het aan een kerk om te bepalen wie er leeft vanuit geloof in Zijn Woord? Is dit niet aan God Alleen? Moeten wij een mens op een voetstuk zetten? Of wordt het dan een afgod? De Heere peilt en proeft het hart van elke gelovige. Dit zijn geen vooroordelen over het Rk instituut . Dit zijn Bijbelse Waarheden.

  Reply
 4. 4

  hoc est

  Sylvia schreef:

  “Elke gelovige is zalig oftewel behouden en elke ongelovige is verloren”

  Hoe weet jij dat? WIE is de autoriteit die jou dat geleerd heeft? Ik zal het zeggen: jij bent ZELF die autoriteit over je eigen interpretatie. Je hebt jezelf die interpretatieve autoriteit toebedacht, maar dat is zelf veronderstelde autoriteit, jij kunt niet aan tonen dat je die autoriteit ontvangen hebt. Echte autoriteit wordt altijd gedelegeerd van bovenaf, dan wordt je bevoegd, de Kerk leert dat ze die autoriteit oftewel bevoegdheid ontvangen heeft in Mat 16,18. En omdat er zoveel ongeautoriseerde leraren rondlopen zijn er zoveel kerkgenootschappen, dat is de consequentie van Sola Scriptura, wie heeft er gelijk. Voor katholieken is het `mechanisme` anders, zij geloven dat er een interpretatieve autoriteit is, die hoger is dan het individu en dat een katholiek persoon zich zal onderwerpen aan deze autoriteit ook al is hij of zij het oneens .

  En wat hierboven staat tussen aanhalingstekens dat kan een katholiek niet geloven. En waarom niet? Omdat de Kerk dat niet leert. Een katholiek hoopt dat hij behouden wordt, dat is de ZALIGE hoop die in hem leeft en de Kerk gelooft zelfs dat een ongelovige behouden kan worden. Niet de bijbel maar de Kerk is de zuil der waarheid.

  Reply
  1. 4.1

   Wim

   @hoc est: Al een lange tijd plaatst u reacties waaruit uw voorliefde voor de Rooms Katholieke kerk heel duidelijk blijkt. U gebruikt de termen “katholiek” en “Kerk” om aan te geven dat wat bekend staat als de Rooms Katholieke kerk, de kerk van Rome, de enige algemene (katholieke) Kerk zou zijn. Uiteraard is dit Bijbels niet te onderbouwen. Maar zoals uit deze laatste reactie blijkt, is dat voor u ook totaal niet van belang. U verkiest doelbewust wat de RK leert boven wat de Bijbel leert. “Niet de bijbel, maar de Kerk is de zuil der waarheid“, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Uw keuze respecteer ik, gewoon omdat elk mens vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Wie zich wil onderwerpen aan een organisatie, groot of klein, religie, groep, mens, gedachterichting of dergelijke, moet dat in alle vrijheid kunnen doen. Persoonlijk hou ik het bij de Woorden Gods in de Here Jezus Christus en leven uit Genade. Inderdaad Sola Scriptura. Dat kan en wil ik niet aan een ander opleggen. Ik kan en wil er wel over informeren en dat doe ik o.a. via deze website. Wie daar niks over willen horen of lezen, blijft eenvoudig weg van deze website.

   Op basis van uw reacties op artikelen op deze website zou ik u willen aanraden een eigen website te starten of een andere website te promoten. Een website die past bij uw adoratie van de Rooms Katholieke kerk zou een passend platform voor u kunnen zijn. Dan hoeft u zich niet meer druk te maken of te ergeren over de onderwerpen op deze website en hoef ik niet steeds dezelfde – van ongeloof in de Schriften getuigende – teksten te lezen. Ze komen toch allemaal op hetzelfde neer; ik weet inmiddels wel wat u bedoelt. U heeft uw punt ruimschoots gemaakt en anderen hebben dat kunnen lezen en kunnen dat nog steeds. Nogmaals: uw afwijkende mening is op zich geen probleem voor mij, maar aan de andere kant vind ik het inmiddels genoeg voor deze website. Het moet niet uw platform gaan worden. Ik zal uw repeterende reacties daarom niet meer toelaten op deze website.

   Reply
 5. 5

  hoc est

  Beste Wim,

  Wie kaatst, moet de bal verwachten. In het artikel. `Er is één Middelaar` krijgt o.a. de katholieke Kerk er van langs. Als je jehova getuige bent geweest heeft men daar een goede leerschool in gehad. Vaak moet de katholieke Kerk het ontgelden. Mijn vraag is of dat niet anders kan en artikelen te schrijven zonder andere geloofsrichtingen in de hoek te zetten.
  Ik zal geen reacties meer plaatsen. Het ga je goed!

  Groet

  Reply
  1. 5.1

   Wim

   Dat “wie kaatst…” is ook zo en daar geef ik ook ruim de gelegenheid voor, maar ergens houdt dat op. Op de website staan veel meer artikelen. De meeste gaan volgens mij niet over andersdenkenden of religieuze groeperingen. Als ex Jehovah Getuige heb ik het inderdaad wat vaker over deze club, omdat ik hiermee ben opgegroeid en er 25 jaar geleden uitgestapt ben. Ik probeer anderen te informeren met wellicht het resultaat dat ze er ook uit kunnen stappen of er juist niet bij gaan. Wat iemand doet, moet hij of zij uiteraard weer zelf weten. Ik weet dat Jehovah’s Getuigen flink afgeven op de RK, hoewel ze qua opzet best vergelijkbaar zijn. Daar heb ik in het verleden zeker wat van mee gekregen. Onder Vlichthus heb ik niet zoveel tegen de RK-leer en gebruiken geschreven. Dat is ook niet mijn missie, maar ik ontkom er niet aan om er af en toe toch wat over te melden. Dat geldt ook voor de islam en voor meer stromingen. Ik liep en loop er niet voor weg. Bedankt voor jouw begrip in deze en ook jou persoonlijk wens ik al het goede.

   Reply
 6. 6

  Herman

  Dag Wim,

  Weer een helder artikel, Ik ben het helemaal met je eens, je schrijft eyeopeners voor velen.
  Ook deel ik je mening over ‘hoc est’, overigens wel herkenbaar, ten tijde van mijn bekering en wedergeboorte, maakte ik ook deel uit van een kerkgenootschap en waar ik in de kerkenraad zat en kon ik ook niks horen wat ‘tegen’ was of klonk.
  O.a. door de tekst van Jesaja 55:8-9, Romeinen 12:2 en Psalm 32:8 ben ik veranderd in mijn denken.
  En dankzij Gods genade in JEZUS CHRISTUS’ door het geloof, mag ik zeggen dat ik werkelijk vrij ben gemaakt (Joh 8:36).
  Alle Glorie en Eer aan GOD de Vader en JEZUS CHRISTUS mijn Verlosser, Heiland en Zaligmaker!

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij