Toegevoegd

Search results for "10 stammen"

Het land des HEEREN

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft.... Lees meer

75. Handelingen

75. Handelingen

Handelingen der apostelen Handelingen 28 : 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de... Lees meer

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij