De last van Amos

0

Wat was dat voor last? Dat was de last des HEEREN, de woorden die de profeten moesten spreken. Deze term vind je niet in Amos. Hier heet het ‘de woorden van Amos’.

Amos 1 : 1

De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekóa, dewelke hij gezien heeft over Israël, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël; twee jaren voor de aardbeving.

Welke aardbeving dat ook maar was. Dat is niet helemaal duidelijk. De naam Amos = lastdrager. Zo heet hij nu eenmaal. Hij kreeg ook een moeilijke klus. Amos moest profeteren in het buitenland. Was hij dan geen Israëliet? Jawel, Amos was een Jood. Hij was veeherder, een dikke boer. Veeherder komt nog één keer voor, bij Mesa, de koning van Moab (2 Koningen 3 : 4). Daar is hetzelfde woord vertaald met ‘veehandelaar’: een herenboer dus.

Thekóa ligt niet in Israël, maar in Juda. Dat zijn twee verschillende begrippen. Israël is het noordelijke rijk van de 10 stammen, maar in de Bijbel heten die 10 stammen Israël. De 2 stammen heten Juda. Beide rijken hebben elkaar behoorlijk naar het leven gestaan.

Lees verder in de PDF

De last van Amos

De last van Amos

(Bekeken: 269 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren